شعر طنز درباره شب یلدا

اس.ام.اس و مطالب جوک و آموزنده هیچ دیدگاه »

شب یلدا کـــه رفتم ســــوی خـانه گرفتـــــــم پرتقـــــــــــــال و هندوانه

خیـــــار و سیب و شیرینی و آجیل دوتـــــا جعبه انــــــــــــــار دانه دانه

گـــــــز و خربوزه و پشمک که دارم ز هــــــــر یک خاطراتی جــــــاودانه

شب یلدا بــــــــوَد یا شـــــــام یغما و یــــــــــــــا هنگــــــــام اجرای ترانه

به گوشم می رسد از دور و نزدیک نوای دلکـــــــــش چنگ و چغــــــانه

پس از صرف طعام و چــــای و میوه تقاضــــــــا کردم از عمّـــــــه سمانه

که از عهــــــد کهـــــــــن با ما بگوید هم از رسم و رســــــــــوم آن زمانه

چه خوش میگفت و ما خوش میشنیدیم پس از ایشان مرا گـــــــل کرد چانه
هندوانه شب یلدا

نمی دانم چـــــــرا یک دفعـــــه نامِ- “جنیفر لوپز” آمــــــــــــــــد در میانه

عیالم گفت:خواهــــــــــان منی تو و یا خواهــــــــان آن مست چمانه؟

به او با شور و شوق و خنده گفتم عزیزم با اجــــــــازه، هــــــــــر دُوانه!!

نمی دانی چه بلوایی به پـــــا شد از آن گفتــــــــــــــــار پاک و صادقانه

به خود گفتم که”بانی” این تو بودی که دست همســـــــرت دادی بهانه

خلاصه آنچنــــــــــــــان آشوب گردید کـــــــــه از ترسم برون رفتم ز خانه

ز پشت در زدم فریـــــــــــاد و گفتم: “مدونا” هم کنارش، هر سه وانه!!

و آن شب در به روی مــن نشد باز شدم چـــــــــون مرغ دور از آشیانه

شب جمعــــــــــــه برای او نوشتم ندامت نامـــــــــــــه، امّـــا محرمانه

نمی دانم پس از آن نامــــــه دیگر عیالم کینه بــــــــــــا من داره یا نِه

ولی بگذار- بــــــــــــــا صد بار تکرار- بگویم آخرین حرفــــــــــــــم همانه!!

وقتی شوهر از اندام زنش تعریف کند!! (طنز)

اس.ام.اس و مطالب جوک و آموزنده هیچ دیدگاه »

مرد: عزیزم از وقتی میری ورزش هیکلت خیلی قشنگ شده!

زن: از اولشم هیکلم قشنـــــــــــــــگ بووووووود!

مرد: اون که ۱۰۰%… هیکلت همیشه قشنگ بود. اصلاً من هیکلت رو روز اول دیدم خیلی خوشم اومد!

زن: یعنی به خاطر هیکلم، فقط با من ازدواج کردی ؟ خیلی هیــــــــــــزی!

مرد: نه عزیزم، عاشق اخلاقت شدم که باهات دوست شد. هیکلت واسم مهم نبود!

زن: یعنی چی؟! پس این همه ورزش میرم، برای کی میرم برا عمم؟! هیکلم برات مهم نیست؟!!

مرد: عزیزم، موقع دوست شدن مهم نبود، الان که هست!

زن: یعنی الان میرم ورزش، برات بی اهمیت میشم؟!

مرد: فدات شم، قربونت بشم، همه چیزت، تمام وجودت، همه خصوصیاتت، برام مهمه!

زن : یعنی باید همه خصوصیات خوب رو داشته باشم که دوستم داشته باشی؟ خیلی نامردی… چیه پای کسی درمیونه؟؟!!

مرد: بابا، جان مادرت بیخیال شو، چه غلطی کردیم تعریفتو کردیماااا؟؟!!

زن: دیدی… دیدی… پس از اول درست حدس زدم که یه ریگی تو کفشته که داری ازم تعریف می کنی؟! برو از جلو چشام دور شو… یه چند ساعت نمی خوام قیافتو ببینم…

منبع : سیمرغ

جملات و متن های زیبا ادبی از افلاطون

اس.ام.اس و مطالب جوک و آموزنده, اطلاعات عمومی هیچ دیدگاه »

آنچه شایسته نیست به آرزو مخواه،و بدان که انتقام خدا از بنده، به خشمِ بی رحمانه و بی حرمتی و سرزنش نبـُود،بلکه به متحول کردن و ادب کردن از فرط عشق باشد. افلاطون

در جهان یگانه مایه نیکبختی انسان محبت است. افلاطون

نیرومند ترین مردم کسی است که بر خشم خود غلبه کند. افلاطون

زینت انسان به سه چیز است علم ،محبت ،آزادی. افلاطون

عوام ثروتمندان را محترم می دانند و خواص دانشمندان را. افلاطون

به عقیده من تنها موضو عی که شایسته است مغز انسان را نگران بدارد آینده فرزندان اوست و اندیشه این موضوع که چه کار کند تا فرزندان او خوشبخت شوند ؟افلاطون

کسی که در ایام موفقیت و خوشی تو را ثنا گوید با آنچه در تو نیست ، البته در روز ناسازی و اقتراق هم از دروغ و بهتان در حق تو دریغ نخواهد کرد. افلاطون

سزاوار است مرد عاقل هنگام تناول لذائذ یاد اورد تلخی دوا را و زیاد نخورد. افلاطون

آنان که می خواهند خوب زندگی کنند باید به حقیقت نزدیک بشوند زیرا پس از نیل به مقام حقیقت یابی است که دست از غم و اندوه دنیا دست بر می دارند. افلاطون

درغگو از دروغگوی دیگر در حذر است . افلاطون

با دوست طوری رفتار کن که به حاکم محتاج نشوی وبا دشمن طوری معامله نما که اگر کار به محاکمه کشید ظفر تو را باشد. افلاطون

از نزدیکی به کسی که قادر به حفظ اسرار و رموز خود نیست پرهیز نما. افلاطون

رقت به سه کس واجب است :

۱-عاقلی که حکم جاهلی بر او روان باشد .

۲-قویی که گرفتار ضعیفی گردد.

۳-کریمی که محتاج لئیمی باشدافلاطون

بی صبری انسان را از هیچ رنجی نمی رهاند، بلکه درد جدیدی برای از پا درآوردن شخص بوجود می آورد. افلاطون

از خدا چیزی مخواه که نفعِ آن منقطع (مقطعی) بـُود،و یقین داشته باش که همه ی مواهب از حضرت اوست،و از او نعمت های باقی (نعمتهایی که مثل انرژی پایستگی دارند!)،و فوایدی که از تو مفارقت(جدایی) نتواند کرد، التماس کن.افلاطون

معبود خویش را بشناس و حقِ او را نگه دارافلاطون

همیشه با آموزش دادن و آموزش گرفتن باش، و توجه بر طلب علم را مقدم دار. افلاطون
اهلِ علم را به کثرت علم امتحان مکن،بلکه اعتبار حال ایشان به دوری از شر و فساد کن.افلاطون

همیشه بیدار باش که شرور را اسباب بسیار است،افلاطون
بر آسایش و خواب اقدام مکن،مگر بعد از آنکه محاسبه ی نفس در سه چیز را به تقدیم رسانیده باشی:
اول آنکه تأمل کنی تا در آن روز هیچ خطا از تو واقع شده است یا نه
دوم آنکه تأمل کنی تا هیچ خیر اکتساب کرده ای یا نه
سوم آنکه کوتاهی کرده ای در عمل به ندای درونت یا نه. افلاطون

یاد کن که چه بوده ای در اصل،و چه خواهی شد بعد از مرگ،و هیچکس را ایذا رنجور مکن،که کارهای عالم در معرضِ تغیر و زوال است.افلاطون

بدبخت آن کس بُوَد که از تذکر ِ عاقبت غافل بُود و از لغزش باز نایستد. افلاطون

سرمایه ی خود را از چیزهایی که از ذات تو خارج بُود مساز.افلاطون

در فعل خیر با مستحقان، انتظار ِ سؤال مدار ، بلکه پیش از التماس افتتاح مکن (منتظر نه ایست تا رنجوری از تو گدایی کند تا بعدش تو به او کمک کنی ،قبل از اینکه التماس کند، شروع به کمک کن) افلاطون
روزگاری ، شأن و مقام تو پایین آمد ، ناامید مشو . آفتاب هر روز هنگام غروب پایین می رود تا بامداد روز دیگر بالا بیاید .افلاطون
در جهان یگانه مایه نیکبختی انسان محبت است .افلاطون

زینت انسان سه چیز است : علم – محبت – آزادی افلاطون

عوام ثروتمند را محترم می دارند و خواص دانشمندان را .افلاطون
به دنیا نیامدن بهتر از تعلیم نیافتن و نادان ماندن است زیرا جهالت ریشه همه بدبختی ها است . افلاطون
جان را فدای یاران موافق کنید .افلاطون
از نزدیکی به کسی که قادر به حفظ اسرار و رموز زندگی خود نیست پرهیز نما .افلاطون
سخن اگر از دل خارج شود به دل هم وارد می شود و اگر با نیت متکلم نباشد توقع مدار که آن تأثیر کند . افلاطون
هر کس در طلب خیر و سعادت دیگران باشد ، بالاخره سعادت خودش را هم به دست خواهد آورد . افلاطون
کامل ترین نوع بی عدالتی آن است که عادل به نظر برسیم در حالی که عادل نیستیم .افلاطون
عشق تنها مرضی است که بیمار از آن لذت می برد .افلاطون
به وسیله فضل و کرم می توان از دشمن انتقام گرفت.افلاطون
تمام طلاهای روی زمین و زیر زمین به قدر یک فضیلت ارزش ندارند .افلاطون
هیچ کوچک را حقیر مشمارید باشد که از شما فزونی یابد .افلاطون
محبت را فراموش نکنید و آن را ناچیز مشمارید .افلاطون
امتحان کن مرد را به فعل او و نه به قول او .افلاطون
زیان رساننده تو معاشرت سه کس است : آنکه ترا به طرب بدارد – آنکه به فریب مغرورت کند – آنکه همت او کوتاه تر از همت تو باشد .افلاطون
موسیقی تاثیر فوق العاده ای در روح انسان دارد و اگر درست به کار رود می تواند زیبایی را در رویاهای روح جایگزین کند . افلاطون
زندگی بدون عشق محال است . برای مردم بی عشق دنیا حکم قبرستان وسیعی دارد .افلاطون
لذتی که از علم حاصل می شود بی آلایش است .افلاطون
فضیلت عبارت است مشابهت روح به مثال اعلی یعنی مشابهت او به خدا .افلاطون
به دیدن کسی که با تو سر سنگین است مرو . با کسی که سخنت را تکذیب کند گفتگو مکن . برای کسی که گوش ندهد حرف نزن .افلاطون
خردمندترین مردم قدرتمندترین است .افلاطون

به هنگام لمس عشق، هر کسی شاعر می‌شود.افلاطون

همین که مرد از حد خود تجاوز کند، یعنی به‌آنجا رسد که محل او نبوده، اخلاق او زشت و خشن می‌گردد. افلاطون

هرچیز را که نگهبان بیشتر بود، استوارتر گردد مگر راز، که نگهبانان آن هرچه بیشتر باشد آشکارتر گردد. افلاطون

نیاز حاجتمند را پیش از این‌که استمداد طلبد، شایسته است که با همت بلند خود نیازمندی او را رفع کنی.افلاطون

نزدیک مباش به‌همنشینی مردمان شرور و بداخلاق، زیرا که طبع تو از طبیعت او شر را می‌دزدد، در حالی که تو آگاه نباشی.افلاطون

نادانی هرکس به‌دو چیز دانسته می‌شود: اول، به‌چیزی که از او نپرسیده‌اند خبر گوید. دوم، سخن‌راندن بیش از ضرورت.افلاطون

لذتی که از علم حاصل می‌شود، لذتی بی‌آلایش است.افلاطون

فقط عدالت است که می‌تواند موجد خوشبختی شود.افلاطون

علاقه‌ای در دنیا شدیدتر از عشق به وطن نیست.افلاطون

عشق بلائی است که همه خواستارش هستند.افلاطون

عزم به‌مصاحبت اشرار نکنید، چه همین که تو را اهانت نکنند، بر تو منت نهند.افلاطون

سعادت جامعه به‌مراتب مهم تر از سعادت فرد می‌باشد.افلاطون

سزاور است مرد عاقل هنگام تناول غذای لذیذ، یادآورد تلخی دارو را و شکم‌بارگی نکند.افلاطون

سزاوار است حاکم را بر وفق و مدارا حد بر مجرم براند و خشونت نکند چه اگر کسی مجرم نبود، حاکم بر مسند نمی‌نشست.افلاطون

سرعت و تندی کار را مجوی، بلکه خوبی و برگزیدگی آن را سعی کن زیرا که مردم از تو نپرسند در چه مدت کار را انجام دادی بلکه خوبی و بی نقصی آن را می‌جویند.افلاطون

زمان ناخوشی را به حساب عمر مشمرید.افلاطون

دنیا را آتش انگار، چنان که برای معاش به کمی آتش کفایت توان کرد، شما نیز با مقداری از نعمت دنیا اکتفا کنید.افلاطون

دشمنان من سه قسمند: گروهی قویتر، جماعتی هم‌وزن و دسته‌ای ضعیف‌تر. طرف شدن با گروه اول موجب نابودی است، با جماعت دوم تا جان در بدن دارم می‌جنگم اما گروه سوم را حتی با التماس رام خواهم ساخت، چون مقابله با خصم ضعیف از مقام انسان در جامعه می‌کاهد و شخص را ناچیز می‌سازد.افلاطون

در دنیا دو نیرو هست: شمشیر و تدبیر، بیشتر اوقات شمشیر مغلوب تدبیر شده‌است.افلاطون

در آئینه نگاه کن، اگر صورت زیبا داری کاری مناسب جمالت انجام ده و اگر قیافه‌ات نامتناسب است، زشتی کردار را به‌زشتی صورت میفزا.افلاطون

خدا در راه فضیلت سدهایی از درد و رنج برپا کرده‌اند اما از طرف دیگر وقتی آدمی بر این مشکلات فائق آمد و از سدها گذشت، فضیلت به‌دست آمده کار آسانی به نظر می‌رسد.افلاطون

حب مال سراسر وجود آدمیان را تسخیر می‌کند و هرگز به‌آنان مجال نمی‌دهد که حتی لحظه‌ای در باره چیزی جز اموال شخص خویش بیندیشند.افلاطون

چون کامیابی رو کند همه خوبند و چون ناکامی سررسد همه بد.افلاطون

تندرستی و زیبائی و نیرومندی و مال‌داری و همه چیزهای دیگری که در دست نیک‌مردان باعث و بانی خیر است، به‌همان اندازه پلید و عامل شرارت خواهد بود، اگر در دست نابکاران و اراذل قرار گیرد.افلاطون

تمول و تقوی چون دو وزنه هستند که در کفه‌های یک ترازو قرار گرفته باشند، بالا رفتن یکی مستلزم پائین رفتن دیگری است.افلاطون

به‌عقیده من تنها فکری که شایسته‌است مغز انسان را به خود مشغول سازد، آینده فرزندان اوست و اندیشه این موضوع که چه‌کار کند تا فرزندانش خوشبخت شوند.افلاطون

به‌ضرورت آمدم در این جهان و به‌حیرت زیستم و به‌کراهت می‌روم.افلاطون

افراط، عمومأ سبب پیدا شدن عکس‌العمل است و تغییری در جهت مخالف پدید می‌آورد خواه در فصول سال باشد، خواه در افراد و خواه در حکومت.افلاطون

اشرار، کسانی را گویند که عیوب مردم را جستجو می‌کنند و به‌آن می‌چسبند و نیکویی آن‌ها را به دست فراموشی می‌سپارند؛ مانند مگسی که در جاهای کثیف می‌نشیند و از جاهای تمیز دوری می‌کند. افلاطون

نبرد رستم و جومونگ

اس.ام.اس و مطالب جوک و آموزنده هیچ دیدگاه »

کنون رزم جومونگ و رستم شنو، دگرها شنیدستی این هم شنو

به رستم چنین گفت اون جومونگ!

ندارم ز امثال تو هیچ باک
که گر گنده ای من ز تو برترم
اگر تو یلی من ز تو یلترم

رستم انگار بهش برخورد، یهو قاطی کرد و گفت:

منم مرد مردان ایران زمین
ز مادر نزادست چون من چنین
تو ای جوجه با این قد و هیکلت
برو تا نخورده است گرز بر سرت

جومونگ چشماشو اونطوری گشاد کرد و گفت:

تو را هیچ کس بین ایرانیان
نمی داندت چیست نام و نشان
ولی نام جومونگ و سوسانو را
همه میشناسند در هر مکان
تو جز گنده بودن به چی دلخوشی
بیا عکس من را به پوستر ببین
ببین تی وی ات را که من سوژشم
ببین حال میدن در جراید به من
منم سانگ ایل گوکه نامدار
ز من گنده تر نامده در جهان
تو در پیش من مور هم نیستی
کانال ۳ رو دیدی؟ کور که نیستی

در اینحال رستم پهلوان، لوتی نباخت و شروع به رجز خوانی کرد:

چنین گفت رستم به این مرد جنگ
جومونگا ! تویی دشمنم بی درنـگ
چنان بر تنت کـــوبم ایـــن نعلبکی
که دیگر نخواهی تو سوپ، آبــکی
مگـــر تو نـــدانی که مـن کیستم؟
من آن (تسو) سوسولت! نیستم
منم رستم، آن شیر ایــران زمین
(بویو) کوچک است در نگاهم همین

بعد از رجز خوانی رستم پهلوان، جومونگ از پشت تپه ای که آنجا پنهان شده بود آمد:

جومونگ آمد از پشت تل سیاه
کنارش(یوها) مــادر بی گنـاه!
بگفت:هین! منم آن جومونگ رشید
هم اینک صدایت به گوشــم رسید
(سوسانو) هماره بود همسرم
دهــم من به فرمان او این سرم
چون او گفته با تو نجنگم رواست
دگر هر چه گویم به او بر هواست!

و بعد از حرفهای جومونگ درد دل رستم آغاز گردید:

و این شد که رستم سخن تازه کرد
که حرف دلش گفت (پس کو نبرد؟!)
بگفت ای جومونگا که حرف دل است
که زن ها گـــرفتند اوضــاع به دست
که ما پهلوانیم و این است حالمان
که دادار باید رسد بر دل این و آن!

و اینچنین شد که دو پهلوان همدیگر را در آغوش گرفتند و بر حال خود گریه سر دادند:

بگذار تا بگرییم چون ابر در بهــــــاران
کز سنگ ناله خیزد بر حال ما جوانان!

نحوه مخ زدن در کشورهای مختلف!!

اس.ام.اس و مطالب جوک و آموزنده هیچ دیدگاه »

این هم آموزش مخ زدن یک دختر در کشورهای مختلف جهان در آریا تاک:

L1332 نحوه مخ زدن در کشورهای مختلف!!

فرانسه :
پسر: بن ژور مادام! حقیقتش رو بخواید من از شما خوشم آمده و میخواهم اگر افتخار بدید با هم آشنا شیم!
دختر: با کمال میل موسیو!

ایتالیا :
پسر: خانوم من واقعا شمارو از صمیم قلب دوست دارم و بسیار مایلم که بیشتر با شما آشنا شم!
دختر: من هم از شما خوشم اومده و پیشنهاد شمارو با
کمال میل می پذیرم!

انگلیس :
پسر: با عرض سلام خدمت شما خانوم محترم!
خانوم من چند وقت هست که از شما خوشم اومده می میخوام اگه مایل باشید باهم باشیم!
دختر: چرا که نه؟ میتونیم در کنار هم باشیم!

و اما ایران :
پسر: پیــــــــــــــــــس … پیس پیس …
پـــــــــــــــــــــــی ــــــــــــــــس … پیییییییییییییس …
ســــــــوووووووو … ســــــــــوووو …
ســــــــــــس … ســــــــــــــــــــــــ ـــــــــــس …
پــــــــِـخخخخخخخخخ … چِــخـــــــــــــــه …
هووووووی با تواما! بیا شماره مو بگیر بزنگ!
دختر: خفه شو! کصافطِ عوضی! مگه خودت خوار و مادر نداری
راه افتادی دنبالِ ناموس مردم،بی ناموس!
شماره تو میگیرم فقط واسه اینکه شرتو زود کم کنی!
ساعت ۱۰ زنگ میزنم!

کل کل شاعر زن و شاعر مرد ( طنز اتم ! ) حتما بخوانید

اس.ام.اس و مطالب جوک و آموزنده هیچ دیدگاه »

کل کل شاعر زن و شاعر مرد

( طنز اتم ! ) حتما بخوانید

شاعر زن میگه :

به نام خدایی که زن آفرید / حکیمانه امثال ِ من آفرید

خدایی که اول تو را از لجن / و بعداً مرا از لجن آفرید !

برای من انواع گیسو و موی / برای تو قدری چمن آفرید !

مرا شکل طاووس کرد و تورا / شبیه بز و کرگدن آفرید !

به نام خدایی که اعجاز کرد / مرا مثل آهو ختن آفرید

تورا روز اول به همراه من / رها در بهشت عدن آفرید

ولی بعداً آمد و از روی لطف / مرا بی کس و بی وطن آفرید

خدایی که زیر سبیل شما / بلندگو به جای دهن آفرید !

وزیر و وکیل و رئیس ات نمود / مرا خانه داری خفن آفرید

برای تو یک عالمه کِیْسِ خوب / شراره ، پری ، نسترن آفرید

برای من اما فقط یک نفر / براد پیت من را حَسَنْ آفرید !

برایم لباس عروسی کشید / و عمری مرا در کفن آفرید

شاعر مرد در جواب میگه :

به ‌نام خداوند مردآفرین / که بر حسن صنعش هزار آفرین

خدایی که از گِل مرا خلق کرد / چنین عاقل و بالغ و نازنین

خدایی که مردی چو من آفرید / و شد نام وی احسن‌الخالقین

پس از آفرینش به من هدیه داد / مکانی درون بهشت برین

خدایی که از بس مرا خوب ساخت / ندارم نیازی به لاک، همچنین

رژ و ریمل و خط چشم و کرم / تو زیبایی‌ام را طبیعی ببین

دماغ و فک و گونه‌ام کار اوست / نه کار پزشک و پروتز، همین !

نداده مرا عشوه و مکر و ناز / نداده دم مشک من اشک و فین!

مرا ساده و بی‌ریا آفرید / جدا از حسادت و بی‌خشم و کین

زنی از همین سادگی سود برد / به من گفت از آن سیب قرمز بچین

من ساده چیدم از آن تک‌ درخت / و دادم به او سیب چون انگبین

چو وارد نبودم به دوز و کلک / من افتادم از آسمان بر زمین

و البته در این مرا پند بود / که ای مرد پاکیزه و مه‌جبین

تو حرف زنان را از آن گوش گیر / و بیرون بده حرفشان را از این

که زن از همان بدو پیدایش‌ات / نشسته مداوم تو را در کمین !

بالاخره لیست جدید ممنوع التصویر شده ها منتشر شد!

اس.ام.اس و مطالب جوک و آموزنده هیچ دیدگاه »

43 بالاخره لیست جدید ممنوع التصویر شده ها منتشر شد!
بی‌ بی‌ سی چندی پیش در یک گزارش از آلیس در سرزمین عجایب رمزگشایی کرده و نوشته در این رمان مصرف مواد مخدر را ترویج شده و آلیس در موقعیت های مختلف از مواد استفاده کرده و … استدلال هم این بوده که در زمان نگارش رمان، تریاک، ممنوع نبوده است.
حالا ما چهره واقعی شخصیتهای کارتونی به ظاهر دلربا و دوست‌ داشتنی اما در باطن کثیف و بد طینت و زشت سیرت را برای کاربران محترم آریا تاک افشا میکنیم. بر این اساس تمامی این شخصیت ها تا اطلاع ثانوی ممنوع التصویر هستند بجز نمایش در شبکه ورزش و رادیو پیام!

شخصیت کارتونی

جرم

توضیحات

هاچ زنبور عسل

کلاهبردار

نامبرده با مظلوم​نمایی و به بهانه پیداکردن مادرش، سال​ها ملت را تیغ می​زده است. او و مادرش هم اکنون تحت تعقیب هستند.

لوک خوش شانس

قاچاق اسلحه

-

شنل قرمزی

اغواگر خیابانی

وی علاوه بر فریب پسران پولدار صاحب پورشه در نقاظ شمال شهر، با جین شارپ هم رابطه داشته است.

پت و مت

جاسوس هسته‌ای و عامل هرمی

ضمن ایجاد شبکه های جاسوسی فوق پیشرفته در کشورهای در حال توسعه، با راهاندازی شرکتهای هرمی پول هنگفتی به جیب زدهاند و در حال حاضر مفقود هستند.

الفی اتکینز

اعتیاد به شیشه و خودکشی

نامبرده به علت اعتیاد شدید پدر و نبودن سایه مهربان مادر بر سرش، به منجلاب مواد فرو رفت و بعد از سه بار خودسوزی، بالاخره دستگیر شد.

پت پستچی

دختر بدبخت​کن

نامبرده در حال حاضر از از کلیه پست​های دولتی منفصل شده و به علت شکایت ۳۲ زن و ۱۱ پیرزن به خاطر سوء استفاده، در زندان آب خنک می​خورد.

دکتر ارنست

جاعل

وی که دیپلم ردی است با جعل مدرک دکترا، سالها به طبابت پرداخت و بیماران زیادی را به کام مرگ فرستاد و پس از فرار به جزیره، هرگز به دام نیافتاد.

نیک و نیکو

تیم زورگیر

این دو شرور بد سابقه با ظاهری فریبنده، اقدام به زورگیری از دختران جوان می​کردند و اکنون تحت تعقیب اینترپل هستند.

سند باد

جاسوس ام آی سیکس

بیش از ۱۱ سال با تغییر چهره و سفر به مناطق مختلف در خدمت دستگاه​های جاسوسی بود و هنوز هم هست. البته شیلا همدست و مخبر اطلاعات او در یک حادثه رانندگی جان باخت.

چوبین

انرژی درمانی

وی با برگزاری دوره​های انرژی درمانی، بیش از ۴۰ زن و مرد را مورد سوء استفاده قرار داد و دست آخر غیب شد.

جودی آبوت

وبلاگ نویس

با انتشار مطالب خلاف واقعیت و ایجاد سیاه​نمایی، کار دست خودش داد.

شیپور چی

مواد فروش

عضو ارشد باند مخوف سیا سگدست و دارای سابقه ۶بار بازداشت به جرم تولید و توزیع مواد مخدر تریاک. او اکنون متواری است.

ایی​کیو سان

کف بین

انجام اعمال خارق العاده و اغفال جوانان بویژه افراد کچل. شیوه او کف بینی از طریق مشاهده آینده در کف کله کچلان بوده است.

پرین

تشویش اذهان عمومی

او از معروف ترین چهره​های جنبش فمینیست است که با سفر به نقاط مختلف، به تشویش اذهان عمومی پرداخته و با فال قهوه، خانواده​های زیادی را متلاشی کرده است. نامبرده اکنون به جزیره ناشناخته تبعید شده است.

شازده کوچولو

رمال

او علاوه بر اغفال دختران جوان با جریان انحرافی نیز روابط پنهانی داشته است که به دلیل مسافرت به مریخ پرونده او مفتوح است.

دختری به نام نل

طراح سایت​های مستهجن

از فعالان سایبری و طراح سایت​های مستهجن در قالب همسریابی اینترنتی.

مارکوپولو

مفسد فی الارض

با ول گردی و ایجاد فساد بویژه از طریق عشوه​گری، خانواده​های زیادی را به خاک سیاه نشاند.

دختر کبریت فروش

جرم سیاسی

جزئیات پرونده او به دلیل کامل نشدن مراحل بازپرسی غیر قابل انتشار است.

ملوان زبل

قاچاقچی سوخت

با استفاده از کارت سوخت تاکسی​ها، بنزین ایرانی را به امارات ترانزیت می​کرده است.

گوش مروارید

پول شویی

با تاسیس یک شرکت صوری و دلالی دلار و ارز، اقدام به پولشویی می​کرده که به خاطر نبود مدارک محکمه پسند، هنوز صاف صاف می​گردد و به ریش ما می​خندد.

لوله پاک کن

نصاب ماهواره

در هیبت پاک​کردن لوله​های بخاری، زیر قیمت دیش نصب می​کرده و یا ماهواره​های خراب شده در عملیات​ضربتی را تعمیر می​کرده است. ایران ناز، نامبرده در یکی از شیف شب​های کاری​اش، سقوط کرد و سقط شد.

بلفی و لی​لی بیت

باند قاچاق انسان

بیشتر برای کشورهای عربی حاشیه خلیح فارس دختران زیر ۲۰ سال را قاچاق می​کرده​اند.

خاله ریزه

صاحب خانه فساد

-

پدر پسر شجاع

عرفان حلقه

با سوء استفاده از اعتماد همسایه​ها و اهالی محل، مدعی ارتباط با جن و پری بوده و ارتباط کیهانی و طب سوزنی بوده و با تشییل کلوپ اعضای حلقه، مبالغ هنگفتی سوء استفاده کرده و متواری است.

گربه نره

اختلاس

با خرید و فروش صوری سکه، علاوه بر ایجاد التهاب اقتصادی، نظام بانکی را نیز دچار مشکل کرده و بزرگترین اختلاس سکه​ای دنیا را رقم زده است. او به قطب جنوب فرار کرده است.

بارپاپاپا

جنگ نرم

بدون شرح

شرک

اغفال دختران

با جراحی پلاستیک و بوتاکس فراوان، و دارابودن چهره​ای فوق جذاب، به اغفال بیش از ۷۳۴ دختر از ۴۳ کشور جهان پرداخته است.

آقای تناردیه

فساد مالی

عدم پرداخت مالیات، احتکار، کم فروشی و غش در معامله بویژه ارائه غذای فاسد به مشتریان و خدمات بد به مسافران

پلنگ صورتی

برانداز

طراحی و مشارکت در براندازی های رنگین

سیندرلا

فساد اخلاقی

رقص و آواز در ملاء عام و عامل تصادفات خیابانی. سه بار توسط گشت های ارشاد دستگیر و با تعهد آزاد شده اما در حال حاضر در دارالتادیب زنان، به آموزش موسیقی برای بانوان خلافکار مشغول است.

تن تن

روزنامه نگار

-

گوریل انگوری

ارتباط با شبکه​های ماهواره​ای

ضمن تبلیغ داروهای غیر مجاز با شبکه​های ماهواره​ای نیز ارتباط مشکوک داشته است.

لوسی​میل

هکر

همکاری با آسانژ در پرونده او ثبت شده است.

آن شرلی

کف زن(کیف قاب)

با حضور در اماکن عمومی شلوغ و طرح دوستی کیف و جیب خانم​ها را می​زند. هنوز دستگیر نشده و روزانه بیش از ۴۰۰هزار تومان درآمد دارد و پاتوقش متروی تهران – کرج عنوان شده.

اسپنسر جانسون

اس.ام.اس و مطالب جوک و آموزنده, اطلاعات عمومی هیچ دیدگاه »

چه پارادوکس شگفت‌انگیزی! هر زمان که اراده می‌کنم با نادیده گرفتن خواسته‌هایم به دیگران کمک کنم تا چیزهایی را که دوست دارند، به دست آورند، هم احساس شادمانی و خرسندی بیشتری می‌کنم و هم کامروا می‌شوم.((اسپنسر جانسون)) خطای این گفته را گزارش دهید

زندگی دو نیمه است : نیمه اول در انتظار نیمه دوم و نیمه دوم در حسرت نیمه اول.((اسپنسر جانسون)) خطای این گفته را گزارش دهید

ماجراجو و اهل عمل باشید تا از طعم دلپذیر تغییرات تازه بهره مند شوید.((اسپنسر جانسون)) خطای این گفته را گزارش دهید

این ترس از انتخاب است که قدرت تصمیم گیری را از ما می گیرد و باعث نوعی ناتوانی در تصمیم گیری می شود.((اسپنسر جانسون)) خطای این گفته را گزارش دهید

انسانهای واقعاً کامیاب کسانی هستند که آنچه را که به آن نیاز دارند دنبال می کنند.((اسپنسر جانسون)) خطای این گفته را گزارش دهید

وقتی انسان بر نیاز حقیقی خود متمرکز می شود، با “نه” گفتن به هر چیز دیگری، نتایج بهتری را به دست می آورد.((اسپنسر جانسون)) خطای این گفته را گزارش دهید

هرچه بهتر بدانی که نتایجی که سرانجام به آنها نیاز داری چگونه خواهند بود، آسانتر می توانی با رویدادهایی که در طول مسیر با آنها روبرو می شوی، کنار بیایی.((اسپنسر جانسون)) خطای این گفته را گزارش دهید

خواسته ها، آرزوهای ما هستند و نیازها، ضرورتهای ما؛ نیازها برای دستیابی به کامیابی و کامروایی، ضروری هستند.((اسپنسر جانسون)) خطای این گفته را گزارش دهید

اگر فقط بنشینی و چشم براه بمانی که گزینه ها به سوی تو بیایند، بندرت درباره ی آنها چیزی یاد خواهی گرفت.((اسپنسر جانسون)) خطای این گفته را گزارش دهید

تجربه های گذشته ی من بهترین مربیان من هستند.((اسپنسر جانسون))خطای این گفته را گزارش دهید

صخره ها و مارها همیشه وجود دارند، اما اگر آنها را پیش بینی کرده و درباره ی همه چیز پیشاپیش بیندیشیم، می توانیم به خوبی از پس کارها برآییم.((اسپنسر جانسون)) خطای این گفته را گزارش دهید

نتایج بهتر شبیه پروانه ها هستند؛ اگر آنها را دنبال کنی، خودت را خسته کرده ای و ممکن است نتایج از دست تو بگریزند.((اسپنسر جانسون)) خطای این گفته را گزارش دهید

روی نیازهای واقعی خودت متمرکز شو، از گزینه هایت آگاه باش و به طور کامل، درباره ی همه ی گزینه هایت اندیشه کن؛ سپس بگذار که بهترین نتایج به آسودگی به سوی تو بیایند.((اسپنسر جانسون)) خطای این گفته را گزارش دهید

زندگی ما با تصمیم هایی شکل می گیرد که ما در وقت مناسب خودشان، آنها را مهم نمی دانیم.((اسپنسر جانسون)) خطای این گفته را گزارش دهید

ما غالباً تصمیمات نادرستی می گیریم، چون در ابتدا چند پرسش ساده را از خود نمی پرسیم.((اسپنسر جانسون)) خطای این گفته را گزارش دهید

پرسیدن مثل ساعت کوکی است و ما را بیدار می کند.((اسپنسر جانسون)) خطای این گفته را گزارش دهید

بیشتر وقتها متوجه نیستیم که بهترین و سریع ترین راه رسیدن به اهداف بهتر این است که موانع سر راهمان را دور بزنیم و هیچ مانعی در دنیا بزرگتر از خود نیست.((اسپنسر جانسون)) خطای این گفته را گزارش دهید

تصمیمات من، باورهای مرا آشکار می سازند.((اسپنسر جانسون)) خطای این گفته را گزارش دهید

علت اینکه بسیاری از ما مشکل داریم این است که سر خودمان کلاه می گذاریم.((اسپنسر جانسون)) خطای این گفته را گزارش دهید

من یاد گرفته ام که وقتی به خودم حقیقت را می گویم، برایم آسانتر است که با دیگران هم رو راست باشم.((اسپنسر جانسون)) خطای این گفته را گزارش دهید

سریع ترین راه برای پیدا کردن حقیقت این است که نگاهی به آنچه گمان می کنیم حقیقت است و در واقع نیست، بیندازم.((اسپنسر جانسون)) خطای این گفته را گزارش دهید

مردم غالباً اشتباهات ما را بسیار آسانتر از خود ما می بینند.((اسپنسر جانسون)) خطای این گفته را گزارش دهید

هرچه بیشتر واقعیت را ببینیم، تصمیم های بهتری می توانیم بگیریم.((اسپنسر جانسون)) خطای این گفته را گزارش دهید

درست هنگامی که از آفتاب بالای سرمان غفلت می کنیم، پل یخی زیر پای ما که زمانی سفت و محکم بود، زیر پایمان آب می شود.((اسپنسر جانسون)) خطای این گفته را گزارش دهید

انسان نباید به این بیندیشد که بهتر از دیگران هست یا نیست، بلکه باید به این بیندیشد که می تواند بهتر از آن چیزی که خودش هست، باشد؛ هر کسی شایسته ی بهتر بودن نسبت به خودش است.((اسپنسر جانسون)) خطای این گفته را گزارش دهید

ما هرگز به خودمان اجازه نمی دهیم به چیزی بیشتر از آنچه که به راستی بر این باوریم که سزاوارش هستیم، دست پیدا کنیم.((اسپنسر جانسون)) خطای این گفته را گزارش دهید

هنگامی که کردارهای تو بهتر می شوند، همه چیز بهتر می شود.((اسپنسر جانسون)) خطای این گفته را گزارش دهید

شاید در این اندیشه باشم که شایسته ی موقعیت بهتری هستم، اما کردارهایم نشان می دهند که گاهی اوقات به راستی به این مسئله باور ندارم.((اسپنسر جانسون)) خطای این گفته را گزارش دهید

رمز تصمیم گیری های بهتر این است که باور کنم سزاوار وضعیت بهتری هستم و سپس برپایه ی این باور، عمل کنم.((اسپنسر جانسون)) خطای این گفته را گزارش دهید

همه ی ما برای رسیدن به تصمیمات بهتر، راهنمای خود هستیم و می توانیم به دیگران کمک کنیم که آنها هم این نکته را کشف کنند.((اسپنسر جانسون)) خطای این گفته را گزارش دهید

در درون هریک از ما یک راهنما وجود دارد که در واقع، استادی درونی است که به ما حکمت می آموزد و راه را نشانمان می دهد؛ راهنمای ما خودمان هستیم.((اسپنسر جانسون)) خطای این گفته را گزارش دهید

هرچه زودتر بیاموزیم که تصمیمات بهتری بگیریم، زودتر هم به نتایج بهتر می رسیم. اگر ما در محیط کار و در خانه تصمیمات بهتری بگیریم، سازمانها و اجتماعات ما نیز از این موضوع بهره مند خواهند شد.((اسپنسر جانسون)) خطای این گفته را گزارش دهید

کامیابی، یعنی پیشروی به سوی هر آنچه که می اندیشی مهم است.((اسپنسر جانسون)) خطای این گفته را گزارش دهید

وقتی تمام توجه تو به کاری است که انجام می دهی، ذهن ات منحرف نمی شود و شادمان هستی؛ تو تنها به آنچه در آن زمان روی می دهد سخت توجه داری.((اسپنسر جانسون)) خطای این گفته را گزارش دهید

وقتی خودت را در یک موقعیت نامساعد می یابی، این اهمیت دارد که به دنبال چیزی بگردی که درست و خوب است، حتی اگر یافتنش دشوار باشد؛ سپس قدرش را بدان و آینده ات را بر پایه ی آن بنا کن.((اسپنسر جانسون)) خطای این گفته را گزارش دهید

مهم این است که موقعیت های دردناک را تجربه کنی و از آنها درس بگیری، نه اینکه بکوشی با چیز دیگری ذهن ات را از آن موقعیت ها دور کنی.((اسپنسر جانسون)) خطای این گفته را گزارش دهید

سخت است که گذشته را رها کنی؛ اگر از گذشته نیاموخته باشی.((اسپنسر جانسون)) خطای این گفته را گزارش دهید

هر وقت در زمان حال ناخرسند بودی یا احساس ناکامی کردی، زمانش فرا رسیده که از گذشته بیاموزی یا برای آینده برنامه ریزی کنی.((اسپنسر جانسون)) خطای این گفته را گزارش دهید

بر رویدادهای گذشته نظر کن؛ چیزی باارزش از آن بیاموز. از آنچه که آموختی بهره برگیر تا زمان حال را بهبود بخشی.((اسپنسر جانسون)) خطای این گفته را گزارش دهید

گذشته را نمی توانی تغییر دهی، اما می توانی از آن بیاموزی.((اسپنسر جانسون)) خطای این گفته را گزارش دهید

رنامه ریزی برای آینده، نگرانی و عدم اعتماد را کاهش می دهد.((اسپنسر جانسون)) خطای این گفته را گزارش دهید

برنامه ریزی، بسیاری از حدس و گمانها را درباره ی کاری که هر روز نیاز داری انجام دهی از بین می برد.((اسپنسر جانسون)) خطای این گفته را گزارش دهید

وقتی برنامه داشته باشی، باید مداوم، همچنان که دانسته ها و تجربه های بیشتری جمع آوری می کنی، در آن تجدیدنظر کنی تا برنامه ات حقیقی تر شود.((اسپنسر جانسون)) خطای این گفته را گزارش دهید

نکته ی مهم آن است که تو هر روز کاری را انجام دهی، حتی اگر فکر کنی که کار کوچکی است تا به تو کمک کند آن آینده ی عالی تحقق یابد.((اسپنسر جانسون)) خطای این گفته را گزارش دهید

فقط زمانی که تو با “هدف” زندگی می کنی و به آن چیزی پاسخ می دهی که در چارچوب “حال”، “گذشته” و “آینده” مهم است، جملگی مفهوم می یابند.((اسپنسر جانسون)) خطای این گفته را گزارش دهید

مفهوم زندگی با “هدف” فقط این نیست که چه کاری انجام دهی، بلکه این است که برای چه آن را انجام می دهی.((اسپنسر جانسون)) خطای این گفته را گزارش دهید

کار کردن و زندگی کردن با هدف فقط یک طرح و نقشه ی بزرگ یا برنامه ی زندگی نیست، بلکه یک نگرش عملی برای هر روز از زندگی است.((اسپنسر جانسون)) خطای این گفته را گزارش دهید

کامیابی یعنی تبدیل شدن به آن کسی که می توانید باشید و پیش رفتن به سوی اهداف باارزش.((اسپنسر جانسون)) خطای این گفته را گزارش دهید

وقتی چیزی را می یابی که کارایی دارد، می خواهی هرچه زودتر افراد بیشتری از آن بهره گیرند.((اسپنسر جانسون)) خطای این گفته را گزارش دهید

وقتی مردم در کار و زندگی، شادمان و کامیاب اند، برای همه بهتر است.((اسپنسر جانسون)) خطای این گفته را گزارش دهید

اتو به جای گوشی‌تلفن

اس.ام.اس و مطالب جوک و آموزنده هیچ دیدگاه »

حادثه > خارجی- ورشو:
مرد لهستانی هنگامی که مشغول اتوکشیدن بود به‌جای گوشی تلفن، اتوی داغ را به‌سمت گوش خود برد و نیمی از صورتش دچار سوختگی شد.

آقای توماس ۳۲ساله یک هفته مرخصی گرفته بود و در این مدت در کار‌های منزل به همسرش کمک می‌کرد. وی دراین‌باره می‌گوید: اتو در دستم بود و از آنجا که اتوکشی کار کسل‌کننده‌ای است، تلویزیون را روشن کردم و همزمان با کار مشغول تماشای مسابقه بوکس شدم. چند لحظه‌ای نگذشته بود که ناگهان تلفن زنگ زد و من نیز بی‌درنگ اتو رابه گوشم چسباندم.

طنز؛ دردسر های میلیونر شدن!

اس.ام.اس و مطالب جوک و آموزنده هیچ دیدگاه »

همشهری آنلاین: شمردم، دقیقا ۲۰ تا تراول ۵۰ هزار تومانی بود. وقتی پول را از طلافروش گرفتم و توی جیبم گذاشتم، انگار سبک تر شده بودم.

توی پیاده روی خیابان کریمخان زند، روی پنجه پاهایم، راه می رفتم. دنیا برایم زیباتر شده بود. مردم خلق و خوی مهربان تری بروز می دادند. حتی وقتی یک فقره دعوا دیدم، با خوشرویی میانه را گرفتم و سوایشان کردم. دو تا موتورسیکلت سوار، انگار سر نوبت سوارکردن مسافر یا چیزی شبیه به این، حرفشان شده بود. وقتی یکی شان به آن یکی تخم آفتابگردان بوداده تعارف کرد، دلم قرص شد که آشتی کرده اند! دوباره راه افتادم، اصلا خستگی را نمی فهمیدم.

شوخی نبود، قیمت سکه داشت می آمد پایین و من اگر کمی دیر می جنبیدم، شاید از جایگاه میلیونری پایین می افتادم. حالا یک میلیون تومان پول نقد توی جیبم بود. در ذهنم، داشتم رفتگانم را که خدا همه شان را بیامرزد، مرور می کردم! از پدر نازنینم بگیر تا دایی ها و عموهایم و به خصوص عمه ام که برای خودش یک پا کلانتر فامیل بود؛ زبر و زرنگ و با اقتدار همه دعواها را فیصله می داد. سعی می کرد جوان ها زودتر ازدواج کنند، اما دل هیچ کس را نمی شکست و اصلا دوست نداشت یک پسر یا دختر توی فامیل خلاف میل قلبی اش ازدواج کند و عقیده داشت که جوان باید خودش هم بخواهد و همسر آینده اش را بپسندد. عمه جان همیشه تکه کلامش این بود؛ مگه من میلیونرم که دم به ساعت ازم قرض می خوای؟!

طنز؛ دردسر های میلیونر شدن!

با خودم می گفتم، عمه جان نازنین سرتو از توی قبر بیار بیرون و ببین که برادرزاده ات بالاخره میلیونر شد! وقتی رسیدم خانه، ۵۰ هزار تومانی ها را روی فرش ولو کردم، آنها را کنار هم چیدم. دخترم دقیقا تعدادی از آنها را جمع کرد و گفت که شهریه این ترم من! بعد پسرم دست دراز کرد و بابت شهریه اش و کلاس بدنسازی تعداد دیگری را جمع کرد.

همسرم؛ دست هایش را به هم مالید و گفت: خب، فردا ۲۰هزار تومان هم روی مابقی پولت بذار، می خوام برم میدان میوه و تره بار! از شما چه پنهان آن شب راحت تر خوابیدم، چون میلیونر بودن کلی دردسر و گرفتاری داشت! هی به خودم می گویم: پس این پولدارها چطوری شب ها خوابشون می بره؟!

پیامهای زیبا برای شب یلدا

اس.ام.اس و مطالب جوک و آموزنده هیچ دیدگاه »
به صد یلدا الهی زنده باشی / انار وسیب وانگورخورده باشی
اگریلدای دیگرمن نباشم، تو باشی وتو باشی وتو باشی
پیشاپیش یلدات مبارک
########اس ام اس شب یلدا########

مهم نیست هندونه ی شب یلدات شیرین نباشه
یا انارات ترش از آب دراد
یا کدو تنبلی که بار میذاری بیمزه بشه
یا چند تا از گردوهایی که می شکونی پوک باشه
مهم اینه که کسی داری که یلدا رو بهت تبریک بگه
########اس ام اس شب یلدا########

لبی سرد و دلی افسرده داریم / به سر افکار تیپا خورده داریم
رسد پایان پاییز و از آغاز / هزاران جوجه ی نشمرده داریم !
########اس ام اس شب یلدا########

درنای خشک مرثیه خوان نمانده است / طفلی برای زینت کبری نمانده است
باید به جای حافظ و سعدی لهوف خواند / دیگر برای ما شب یلدا نمانده است . . .
یا حسین
########اس ام اس شب یلدا########

پاییز ثانیه ثانیه می گذرد، یادت نرود این جا کسی هست که به اندازه
تمام برگ های رقصان پاییز برایت آرزوهای خوب دارد.
عمرت یلدایی، دلت دریایی، روزگارت بهاری
یلدای خوشی را برایتان آرزو می کنم . . .
########اس ام اس شب یلدا########

من بلندای شب یلدا را تا خود صبح شکیبا بودم
شب شوریده ی بی فردا را با خیال تو به فردا کردم
چه شبی بود ، عجب زجری بود غم آن شب که شب یلدا بود
########اس ام اس شب یلدا########

شب یلدا همیشه جاودانی است / زمستان را بهارزندگانی است
شب یلدا شب فر و کیان است / نشان ازسنت ایرانیان است
########اس ام اس شب یلدا########

سهم من از شب یلدا شاید…
قصه ای از غصه و انار سرخی که پر از دلتنگی ست
غم هایم بلند همانند شب یلداست
########اس ام اس شب یلدا########

شب یلدا شب بزم و سرور است / شبی طولانی و غمها بدور است
شباهنگام تا وقت سحرگاه / بساط خنده و شادی چه جوراست
یلدا مبارک
########اس ام اس شب یلدا########

باور به نور و روشنایی است
که شام تیره ،از دل شب یلدا
جشن مهر و روشنایی به ما هدیه میدهد
یلدا یتان مبارک
########اس ام اس شب یلدا########

شب یلدا ز راه آمـــــــــــد دوبـــــــــاره / بگیر ای دوست! از غمهـــــــا کناره
شب شادی وشـــور و مهربانی است / زمـــــــان همدلی و همزبانی است

معادلات زندگی

اس.ام.اس و مطالب جوک و آموزنده هیچ دیدگاه »

معادله ۱:

انسان = خواب + خوراک + کار + تفریح
الاغ = خواب + خوراک
پس
انسان = الاغ + کار + تفریح
و بنابراین
تفریح – انسان = الاغ + کار
به عبارت دیگر
انسانی که تفریح ندارد = الاغی که فقط کار می کند

<<<<=========>>>>

معادله ۲:

مرد = خواب + خوراک + درآمد
الاغ = خواب + خوراک
پس
مرد = الاغ + درآمد
و بنابراین
درآمد – مرد = الاغ
به عبارت دیگر
مردی که درآمد ندارد = الاغ

<<<<=========>>>>

معادله ۳:

زن = خواب + خوراک + خرج پول
الاغ = خواب + خوراک
پس
زن= الاغ + خرج پول
و بنابراین
خرج پول – زن = الاغ
به عبارت دیگر
زنی که پول خرج نمی کند = الاغ

<<<<=========>>>>

نتیجه گیری:
از معادلات ۲ و ۳ داریم:

مردی که درآمد ندارد = زنی که پول خرج نمی کند
پس
فرض منطقی ۱: مردها درآمد دارند تا نگذارند زنها تبدیل به الاغ شوند.
فرض منطقی ۲: زنها پول خرج می کنند تا نگذارند مردها تبدیل به الاغ شوند.
بنابراین
مرد + زن = الاغ + درآمد + الاغ + خرج پول
و ار فرضهای ۱ و ۲ نتیجه منطقی میگیریم:
مرد + زن = ۲ تا الاغی که با هم به خوبی و خوشی زندگی میکنند

یکم بخندیدم – ۲

اس.ام.اس و مطالب جوک و آموزنده هیچ دیدگاه »


در یخچال رو باز کردم یه پشه در حالی که داشت فحش می‌داد ازش خارج شد :|

یه بار تو تاکسی از سر حجب و حیا خودمُ چسپوندم به در نخورم به دختره.
دختره گفت آقا این مسخره بازی ها چیه درست مثل آدم بشین دیگه!!!!
آدم نمیدونه باید چیکا کنه …
بـــه خــــُـُـُدا :(

یارو شب خواب میبینه تو بازی کامپیوتری زنشو کشته، بیدار میشه میبینه زنش کنارش خوابیده میگه: خاک تو سرم یادم رفت save کنم :-) ))

سالها بود که از شکم شل و بزرگ خود رنج میبردم تا اینکه یکی از دوستام به من قرص adobe photo shopرو معرفی کرد استفاده کردم و در کمتر از ده دقیقه به سایز مورد علاقه ی خود دست پیدا کردم

در کارتونهای زمان بچگیمون

تارزان لخت بود،

سیندرلا ۱۲ شب به بعد میومد خونه،

پینوکیو دروغ میگفت،

بتمن با سرعت بالای ۳۰۰ مایل بر ساعت رانندگی میکرد

سفیدبرفی تویدیه خونه با هفت تا مرد زندگی میکرد

و پاپای پیپ میکشید و تاتــــو داشت…

پس تقصیر ماها نیست.الگوهامون مورد داشتن !:D

اینکه پولمون بی ارزش ترین پول دنیاست خودش ناراحت کننده است، از اون ناراحت کننده تر اینه که همین پول بی ارزش هم ما نداریم :|

یه دوست دخترم نداریم
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
عوضش یه اعصاب راحت،
یه کیف پر از پول،
خوردن ساندویچ فلافل با ترشی بودن هیچ گونه کلاسی،
یه عالمه انتخاب،
اصن یه وضی:D

تو کلاس آئین نامه سرهنگه پرسید: کی میدونه کجا دور زدن ممنوعه؟
یکی دستشو بلند کرد وگفت:
“تورفاقت”!
:)

نصیحت کردن در خانواده ها باید ساماندهی بشه..
ینی مثل معاینه فنی یه برچسب بزنن روت که قبلا نصیحت شدی, دوباره یکی نیاد در مورد همون موضوع حرف بزنه…..

اگه پنج تا دونه پاستیل داشته باشم و دوستم دو تاش رو برداره من میمونم و یه دوست مرده و پنج تا دونه پاستیل درس حساب کردم !؟

همین اولای ترم ؛ آدم دسش میاد کدوم استاد عمشُ دوس نداره..=))

رمز موفقیت ام رو چند سال پیش عوض کردم الان هر کاری میکنم یادم نمیاد.

همیشه دوس داشتم یه دوس دختر چادری داشته باشم تا وقتی من میبینه یهو هوول بشه چادرو بکشه رو سرش بگه خاک به سرم اقامون اومد

حال معنوی عجیبی داره :دی

دیدین بعضیها عادتشونه رو چمن که نشستن
همینجوری چمن هارو میکنن
لامصـــبا اینا یه غیر از کودک درون یه بُز درونم دارن

خیلی هم شاخ نبود!
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
واکنش پسرها وقتی دختره بهشون پا نداد!!!!!
:) )

دیشب تو یه مجله خوندم که قلیون چه ضرری واسه سلامت بدن داره
مردم از ترس
بچه ها بیاید به هم قول بدیم دیگه تا اخر عمر مجله نخونیم:|

یه سری لذت ها هم مختص ایرانه. مثلا یه پول پاره‌پوره رو یجوری به یه راننده‌ای، بقالی… بدی ازش خلاص شی. آدم احساس پیروزی می‌کنه:D

دوستم تعریف میکرد هروقت می خواسته بره حموم گوشیشو قفل میکرده بعد میرفته یک روز که از حموم میاد میبینه خواهر کلاس اول دبستانیش گوشیرو گرفته جلو نور تا از جای انگشت رو گوشی رمزشو پیدا کنهD:
ما کجااااااا و دهه هشتادی ها کجاااااا

امروز تو خیابون یکی گول ظاهرمو خورد؛
من الان دیگه گول ظاهر ندارم…

به دختر خالم گفتم تل (tel) جدیدتو بده داشته باشم…
خدا شاهــــده
خدا شاهــــده
ب همبن ردبول غسم
تل سرشو از توو مووهاش درآورده میگه بیا ، مفت خریدم ، تازه رنگای دیگشم داشت!!!
یعنی در این حد مُنگل!!!:|

وقتی صورتتو اصلاح میکنی و کسی نباشه ماچش کنه!
مثل اینه که ده تومن شارژ بخری و وارد کنی ؛ و بدونی قرار نیست به کسی زنگ بزنی !!!!
لامصب دردیه واسه خودش…

تو چشمای دوست دخترتون به مدت ۴۰ ثانیه خوب نگاه کنید ، اگه بیشتر از ۱۵ تا پلک زد شک نکنید که دوست پسر داره .
همونجا محکم بزن تو گوشش :) ))

مگس ها ۲۴ ساعت عمر میکنن …
به جز اونایی که میان تو اتاق من …اونا عمرشون نا محدوده :|

خیلی پیش اومد خودمو به سرماخوردگی زدم که مدرسه نرم … اما من هنوز موندم اون دکتری که منو معاینه می کرد و می گفت: مریضی و چند جور قرص و دوا می نوشت تا خوب بشم، مدرکشو از کجا گرفته بود :ِD

چرا مردم دوبل برگر با سیب زمینی سرخ کرده رو با “نوشابه رژیمی” میخورن ؟؟! :|

کاش وقتی یه چیز جدید به یخچال اضافه میشد واسمون یه نوتیفیکیشن (چه خبر)میومد !

یه فامیل داریم ۲۸ ساله بیکاره!
اگه دو سال دیگه بیکار بمونه بازنشسته میشه…:دی

شلوار رنگی میپوشی بپوش …
ولی خدایی دیگه کفش زرد و شلوار قرمز و پیراهن سبز و باهم نپوش :|
اسمارتیز که نیستی لامصب :)

بچه که بودیم وقت فیلم دیدن کنترل ویدیو دست پدرم بود اونم تا فاصله مرد و زن از یه گوسفند کمتر میشد میزد میرفت جلـــو.. دستشم کند بود, تا میومد دوباره پلى کنه نصف فیلم رفته بود.
خلاصه اینکه سرتونو درد نیارم, ما تایتانیکو تو ۲۰ دقیقه دیدیم!

مکالمه من و بغل دستیم تو تاکسی : – آدامس نعنایی داری ؟ – آره . . . …. . . . . . . . . – یه دونه بخور …! :) )))

آیا میدانستید انسانهایی که بیشتر عمر میکنند . . . . . . . . . . . . دیرتر میمیرند ؟!! نه خدایی می دونستید؟؟؟ :) )))

سه چیز تو زندگی هست که اگه رعایت کنین آدم موفقی میشین!
حالا برید تحقیق کنید این سه تا چیز چیه!!!
اینجوری هم نگام نکنید، من اگه خودم بلد بودم که الآن اینجا نبودم!! :| :D

فرصت را از دست ندهید

نامه یک کودک

اس.ام.اس و مطالب جوک و آموزنده, تصاویر هیچ دیدگاه »

نامه یک پسر بچه به پدر زن ذلیلش !!!

هوش خود را با این آزمون بسنجید

اس.ام.اس و مطالب جوک و آموزنده, اطلاعات عمومی هیچ دیدگاه »

اگر دلتون میخواد که ضریب هوشی خودتونو بسنجید , به سوالاتی که در ادامه ی این مطلب وجود دارد را پاسخ دهید و خودتونو بسنجید , توجه داشته باشید که باید بدون مکث جواب بدید !

۱) یک فروند هواپیما در مرز آمریکا و کانادا سقوط می‌کند. بازماندگان از سقوط را در کجا دفن می‌کنند؟

کانادا – آمریکا – هیچ‌کدام

۲) یک خروس در بام خانه‌ای که شیب دوطرفه دارد، تخم می‌گذارد. این تخم از کدام طرف می‌افتد؟

شمال – جنوب – هیچ‌کدام

۳) خانمی‌عاشق رنگ قرمز است و تمام وسایل‌ او به رنگ قرمز است. او در آپارتمانی یک طبقه که قرمزرنگ است، زندگی می‌کند. صندلی و میز او قرمزرنگ است.تمام دیوارها و سقف آپارتمان قرمزرنگ هستند. کفپوش آپارتمان و فرش‌ها نیز قرمزرنگ هستند.تلویزیون هم قرمز رنگ است. سریع پاسخ دهید که پله‌های آپارتمان چه رنگی هستند؟

قرمز – آبی – هیچ‌کدام

۴) پدر و پسری را که در حادثه رانندگی مجروح شده بودند، به بیمارستان می‌برند. پدر در راه بیمارستان فوت می‌کند ولی پسر را به اتاق عمل می‌برند. پس از مدتی دکتر می‌گوید من نمی‌توانم این شخص را عمل کنم، به علت اینکه او پسر من است. آیا به نظر شما این داستان می‌تواند صحت داشته باشد؟

آری – خیر – هیچ‌کدام

۵ ) اگر چهار تخم‌مرغ، آرد، وانیل، شکر، نمک و بیکینگ پودر را با همدیگر مخلوط کنید، آیا کیک خواهید داشت؟

آری – خیر – هیچ‌کدام

۶) آیا می‌توانید از منزلتان بالاتر پرش کنید؟

آری – خیر – هیچ‌کدام

۷) یک کیلوگرم آهن چند گرم سنگین‌تر از یک کیلو گرم پنبه است؟

۱گرم – ۱۰۰گرم – هیچ‌کدام

۸ ) مردی به طرف یک پلیس که در حال جریمه کردن اتومبیل بود، می‌رود و التماس می‌کند که پلیس جریمه نکند ولی آقای پلیس قبول نمی‌کند. به پلیس نه یک بار بلکه هشت بار بد دهنی می‌کند. جواب دهید که این مرد چند بار جریمه خواهد شد؟

۱ بار – ۸ بار – هیچ‌کدام

۹ ) اگر تمام رنگ‌ها را با هم مخلوط کنید، آیا رنگین کمان خواهیم داشت؟

آری – خیر – هیچ‌کدام

۱۰) گرگی به بالای کوه می‌رود تا غرش شبانه‌اش را آغاز کند.چه مدت طول می‌کشد تا به بالای کوه برسد؟

دو‌شب – پنج‌شب – هیچ‌کدام

۱۱) اگر به‌طور اتفاقی وارد کودکستان دوران کودکی‌تان شوید، آیا قادر به خواندن نوشتن و انجام جدول ضرب خواهید بود؟

آری – خیر – هیچ‌کدام

۱۲) آیا امکان دارد یک نفر سریع‌تر از رودخانه می‌سی‌سی‌پی شنا کند؟

آری – خیر – هیچ‌کدام

۱۳) آقای بیل اسمیت و خانم ژانت اسمیت از هم طلاق می‌گیرند. پس از مدتی خانم ژانت اسم اولیه خود را پس می‌گیرد.با این حال، پس از پنج سال با اینکه هنوز از آقای بیل اسمیت طلاق گرفته است، دوباره خانم ژانت اسمیت می‌شود. آیا این قضیه امکان‌پذیر است؟

آری – خیر – هیچ‌کدام

۱۴) آقای جیم کوک مشکوک به قتل است ولی وقتی که پلیس از او سوال می‌کند که در موقع قتل کجا بوده است، آقای جیم می‌گوید در خانه مشغول تماشای سریال مورد علاقه‌ام بوده‌ام. حتی جزئیات سریال را برای پلیس شرح می‌دهد. آیا این موضوع ثابت می‌کندکه آقای جیم بی‌گناه است؟

آری – خیر – هیچ‌کدام

۱۵) یک شترمرغ تصمیم می‌گیرد که به وطنش بازگردد.چه موقع برای پرواز او به جنوب مناسب است؟

بهار – پاییز – هیچ‌کدام

۱۶) جمله بعدی صحت دارد.جمله قبلی غلط است.آیا این قضیه منطقی است؟

آری – خیر – هیچ‌کدام

۱۷) آیا امکان دارد که یک اختراع قدیمی‌قادر باشد که پشت دیوار را به ما نشان دهد؟

آری – خیر – هیچ‌کدام

۱۸) اگر بخواهید یک نامه به دوست‌تان بنویسید، ترجیح می‌دهید با شکم پر یا با شکم خالی بنویسید؟

پر – خالی – هیچ‌کدام

*

*

*

*

*

*

● پاسخنامه

۱) هیچ کدام. بازماندگان که زنده هستند نیازی به دفن کردن ندارند.
۲) هیچ کدام.خروس که تخم نمی‌گذارد!
۳)هیچ کدام.آپارتمان یک طبقه که راه پله ندارد!
۴) آری. اگر این سوال را نتوانستید جواب دهید، وای بر شما.دکتر یک خانم جراح است یعنی این شخص مادر پسر است!
۵) خیر، شما پیش از اینکه کیک داشته باشید باید آن را بپزید !
۶) آری،.بپرید و ببینید که خانه شما چقدر می‌پرد!
۷) هیچ کدام. یک کیلوگرم آهن با یک کیلوگرم پنبه به طور دقیق برابر هستند.
۸) هیچ کدام. خودرو به آن مرد تعلق ندارد.
۹) خیر.رنگ خاکستری خواهید داشت.
۱۰) هیچ‌کدام. گرگ پیشتر بالای کوه است.
۱۱) آری، شما فقط از کودکستان دیدن می‌کنید و با همین شرایطی که الان دارید فقط وارد کودکستان شده‌اید.
۱۲) آری، چون که رودخانه‌ها که قادر به شنا کردن نیستند!
۱۳) آری ژانت با یک آقای دیگر که فامیل‌اش اسمیت بوده، ازدواج کرده است.
۱۴) خیر.چون که ممکن است این سریال تکراری باشد و او پیشتر این سریال را دیده باشد.
۱۵) هیچ کدام.شتر مرغ که قادر به پرواز نیست.
۱۶) هیچ کدام. چون که جملات متضاد هم هستند.
۱۷) آری.پنجره یک اختراع قدیمی‌است که به وسیله آن می‌توان پشت دیوار را مشاهده کرد!
۱۸) هیچ کدام.بهتر است که یک نامه عاشقانه را با قلم و کاغذ بنویسید و با شکم نمی‌توان نامه نوشت!

● تفسیر آزمون

▪ اگر تعداد جواب‌های صحیح شما بین صفر تا ۵ بود، معنایش این است که شما به طرز وحشتناکی به جزئیات بی‌توجهید. حواستان کجاست؟

▪ اگر تعداد جواب‌های درست بین ۶ تا ۱۰ بود، نسبتاً بد نیست، اگرچه این نشان می‌دهد که چندان به جزییات توجه نمی‌کنید. شاید دارید به مسایلی توجه می‌کنید که بقیه به آنها توجه نمی‌کنند. خدا کند این‌طور باشد!

▪ اگر تعداد جواب‌های درست شما بین ۱۱ تا ۱۵ بود، بسیار خوب است. شما خوب به جزییات توجه می‌کنید. خدا خیرتان بدهد!

▪ اگر تعداد جواب‌های صحیح شما بین ۱۶ تا ۱۸ بود، یعنی شما یک پا شرلوک هولمز هستید. احسنت!

برای آنها که ادعا می کنند خیلی باهوشند بفرستید!!!

اس.ام.اس و مطالب جوک و آموزنده هیچ دیدگاه »

اردبیل : گار گار

.
.
.
.

تهران : قار قار

.
.
.
.

اصفهان : قارس قارس

.
.
.
.

شیراز : قارو قارو

.
.
.
.

آبادان : چیه کا؟!!تا حالا عقاب ندیدی؟!

.
.
.
.

یزد : قر قر

.
.
.
.

امارات : قارع قارع

.
.
.
.

اسپانیا : قارینول قارینول

.
.
.
.

ایتالیا : قارییانو قارییانو

.
.
.
.

آلمان : قارش قارش

.
.
.
.

فرانسه : کامینتاله قار کامینتاله قار

.
.
.
.

چین : قارچ قیرچ قونچ

.
.
.
.

روسیه : قاریوف قاریوف

.
.
.
.
.
.
.
.
.

بابا تو خیلی بیکاری!!!خجالت بکش!!!جوونای مردم دارن تحقیقات علمیشونو
در مورد سفر در زمان به دانشگاه های معتبر دنیا میفرستن
تو پیگیر صدای کلاغایی؟

آیا مادران مدرن و شاغل، کودک آزاران پنهان و مهربان اند؟!

اس.ام.اس و مطالب جوک و آموزنده, مسائل و اخبار روز اجتماعی, وبلاگهای کمک کننده به بهبودی و مرتبط هیچ دیدگاه »
چندی پیش مقاله ای برای سایت محترم الف ارسال داشتم که در کمال ناباوری در این سایت انتشار یافت . این امر برای من که آن مقاله را برای سایت های متعدد و با تفکرات و نگرش های مختلف فرستاده بودم و هیچ کدام آن را منعکس نکرده بودند جالب و مغتنم بود . پس از مدتی نظرات نسبتا زیادی راجع به آن ابراز شد که معمولا منفی بود و نقدی نیز در سایت الف مندرج شد که آن هم منفی بود . حقیقتا دید منفی داشتن به مقاله ای که خلاف آمد عادت دنیای مدرن ، که دنیای استیلای زن و زر و ابزار است ، نگاشته شده چیز عجیبی نمی نماید . اما سخن ِعده ای از افراد ، افرادی که خودشان را روشنفکر و طرفداری آزادی بیان و حق ابراز عقیده هم می دانند ، که خواهان عدم انتشار این دست مطالب شده بودند ، جالب و عجیب بود.

حقیقت آنست که در سالهای پس از جنگ تحمیلی کتاب ها و مقالات بی شماری در دفاع از فمنیسم و اشاعه تفکرات فمنیستی و زن پرستانه ترجمه یا تالیف شد و متاسفانه نقدها و تاملات جدی در باب آن از ترس خوردن انگ و ننگ ارتجاع و تحجر به محاق رفت و بیشتر افراد با عقب نشینی فکری تنها با این دستاویز نخ نما شده دست یازیدند که اسلام هم در ۱۴۰۰ سال پیش حرف شما ، در اینجا فمنیست ها ، را زده است و بنابراین ما از شما جلوتریم . با این کار آنها خود را حفظ کردند .

متاسفانه گسترش تفکرات فمنیستی از سویی و عقب نشینی های مکرر از سویی دیگر ، موجب شده که امروز یکی از معضلات اساسی کشور ما رقابت و جنگ و جدال شبانروزی زنان علیه مردان باشد و این امر را به وضوح تمام در افزایش خیانت زن به شوهر (متاسفانه برخی زنان خیانت را حق طبیعی خود برای داشتن زندگی شادتر و رسیدن به لذت جنسی بیشتر و بهره گیری از فرصت عمر می شمرند و با این خیانت های رو به افزایش تلویحا اعلام می کنند که دیگر به یک مرد قناعت نمی کنند ) همچنین افزایش طلاق و فروپاشی خانواده و نیز گسترش روز افزون فساد و فحشا در جامعه ، چه در دانشگاه ها و چه در محیط های کاری و اداری و … ، شاهد و ناظریم .

هدف ما از نگاشتن این مقالات نه دشمنی با زنان است و نه دوستی با آنان هدف ما روشن کردن و نشان دادن وقایع تلخی است که در بطن جامعه و زیر پوست شهر در حال رخ دادن است و عده بسیاری آن را درک نکرده و از آن غافلند و عده ای زیادی نیز آن را درک کرده اما با وجود درک و دریافت قضیه ، جرات ابراز و افشای آن را ندارند و با چشم روی هم گذاشتن آن را زیر سبیلی رد می کنند .

به هر حال قصد ما این است که از زوایه ای دیگر به مسایل بنگریم و بکوشیم با ارائه چاره ها و راهکارهایی تا جایی که جا دارد ضمن رعایت اقتضاآت عالم نو ، به سنت های حسنه و پسندیده نیز پایبند بمانیم.

در ادامه مقاله ای جدید که از منظری جدید به مقوله اشتغال زنان ، که متاسفانه امروز به ارزش بنیادین برای زنان تبدیل شده ، می پردازیم .

از جمله مسایل اجتماعی که در سالهای اخیر افزایش چشمگیر و نگران‌کننده‌ای در ایران داشته ، عارضه کودک آزاری است. در باب کودک‌آزاری از جنبه های مختلفی بحث شده است . در این مقاله خواهیم کوشید از دریچه تازه ای به نظاره این عارضه بنشینیم .

بهتر است در ابتدا تعریفی از کودک آزاری ارائه دهیم ؛ آنگاه وارد بحث شویم . کودک آزاری عبارت است از : ” هر گونه فعل یا ترک فعلی که باعث آزار روحی و جسمی در وجود یک کودک شود که برخی از این آثار می‌تواند مخفی باشد ” . از مصادیق کودک آزاری می توان به : محروم کردن کودک از آب و غذا ، محروم کردن یا محدود کردن کودک از داشتن ارتباط عاطفی با والدین ، تنبیه بدنی و تجاوز جنسی به کودک ، ممانعت از حاضر شدن در کلاس درس و … اشاره کرد . هرچند که در جامعه ما در سالهای اخیر وقوع برخی کودک آزاری های جسمی ( مثل ضرب و شتم هانیه توسط ناپدری اش ) با واکنش تند افکار عمومی و رسانه ها همراه بوده که جای خوشنودی دارد . اما واقعیت این است که رایج ترین نوع کودک آزاری در جامعه ما ، کودک آزاری عاطفی یا روانی است که متاسفانه مغفول مانده است. ولی شایسته است که نسبت به اثرات منفی و زیان بار کودک آزاری عاطفی نیز همچون کودک آزاری جسمی حساس بود .

کودک آزاری عاطفی ممکن است توسط افراد مختلف صورت بندد اما ، یک نوع آن که به نظر بسیار غیر انسانی می نماید کودک آزاری است که ممکن است توسط مادران کودک صورت می بندد ؛ ما در این مقاله به کودک آزاری ای که توسط مادران شاغل شکل می گیرد می پردازیم .

مادران کارمند و شاغل که ساعت های طولانی از روز را در محیط کار به سر می برند برای راحت شدن از بچه ها معمولا آنان را به جاهایی مثل مهد کودک می سپارند ( مثل مهد کودک می گوییم چرا که جاهایی مثل خانه مادر بزرگ و یا کلاس های فوق برنامه و یا تنها در خانه ، هم مثل مهد کودک است ؛ در واقع منظور ما از مهد کودک هر جایی است که پدر و مادر به ویژه مادر حضور موثر و دلسوزانه نداشته باشد ) .

تاسفی که جا دارد اینجا بیان شود این است که خوشبختانه در فرهنگ جامعه ما خانه سالمندان مکانی نامطلوب و ناپسند است و اگر فرزندانی پدر و مادر خود را به سرای سالمندان بفرستند گناه و معصیتی بزرگ در چشم و دل مردم تلقی می شود . اما اگر پدر و مادری فرزندان خود را در اوج نیاز به مادر و مامن عاطفه به مهد کودک بسپارند به هیچ وجه چیز زشت و ناپسندی نیست . باید توجه داشت که مهد کودک و خانه سالمندان معادل هم و در واقع دو روی یک سکه اند . و طبیعی است پدر و مادری که فرزندان خود را در اوج نیاز عاطفی و روانی نوبهار زندگی ، رها کرده و به مهد کودک می سپرند باید خود منتظر این باشند که در پیری و فرتوتی ِ خزان عمر ، به سرای سالمندان ارسال شوند . به هر حال جا دارد رسانه های گروهی همانطور که به قبیح نشان دادن چهره خانه سالمندان پرداختند به قبیح نشان دادن و سیه سازی صورت مهد کودک نیز بپردازند ( در سالهای اخیر شاهد گسترش شدید مهد کودک ها و حتی باز شدن پای آنها به روستاها و دهات نیز هستیم حقیقتا جا دارد دولت و مجلس راهکارهایی اساسی برای جلوگیری از گسترش بیش از حد مهد کودک ها اتخاذ نماید ؛ مثل اینکه شرایط افرادی که می توانند مهد کودک احداث نمایند را دشوارتر نمایند یا خواهان آموزش رسمی مربیان مهدکودک ها باشند و… ).

در واقع خالی ماندن کانون خانواده از مادر آنهم در سنینی که کودک نیاز روحی و عاطفی شدیدی به مادر دارد حقیقتا باید یکی از مصادیق کودک آزاری دانست . ( جالب است که عده ای از این مادران نیز برخورد مناسب و روانشناسانه مربیان را دلیلی بر مطلوبیت بیشتر محیط مهد کودک بر خانه می شمرند . یکی از دوستان می گفت همسرش با اینکه خانه دار است حاضر به نگهداری فرزندش نیست و او را به مهد کودک می سپرد و در جواب انتقاد شوهرش می گوید : ” مگر من روانشناسم که او را تربیت کنم بچه را باید کسی که درسش را خوانده تربیت کند نه من ” به هر حال تربیت مربی مهد ، تازه اگر روانشناس باشند ، کجا زیرا او به خاطر پول بچه را تربیت می کند و تربیت مادری که از سر عشق چنین می کند کجا ؟! )

البته این مدعای ما ، یعنی کودک آزار بودن زنان شاغل و اگر بهتر بگوییم همه زنان مدرن ، توسط روان شناسان متعددی تایید شده است . برای مثال : جان باولبی معتقد است : « محبت مادر به اندازه ویتامین و مواد معدنی در رشد کودک حیاتی است ». وی همچنین ثابت کرد که « محرومیت از محبت مادر با بزهکاری در سنین نوجوانی رابطه ای مثبت دارد » . اعتقاد بحث انگیز دیگر جان باولبی این بود که : « کودکان فقط یک بستگی عاطفی نیرومند ایجاد می کنند که معمولا با مادر است و او این بستگی را “علقه منحصر به فرد” نام نهاد » .

متاسفانه برخی از مادران مدرن ِ شاغل پیش از این که به فکر رسیدگی به مشکلات و نیازهای عاطفی و تربیتی کودک باشند، به فکر پر کردن جیب خود برای رفاه بیشتراند. برخی مادران مدرن خودخواه ، پیش از این که خود را مادر بدانند، خود را کسانی می دانند که وظیفه شان کار کردن و پول درآوردن و اتومبیل خریدن و خانه خریدن و رقابت با مردان و یا احتمالا خوشگذرانی کردن با دیگر مردان در بیرون از حریم خانواده است . متاسفانه این روحیه در سالهای اخیر به ویژه در میان دختران جوان و تحصیلکرده افزایش چشمگیری داشته است به طوری که امروزه بسیاری از دختران روشنفکر ، مادری و خانه داری را موجب خواری و خفت خود دانسته و داشتن اشتغالات متعدد در خارج را نشانه ای بر پیشرفت ، مدرن بودن روشنفکری ، استقلال ، آزادی و … می دانند . امروزه دختران بسیاری ، بلد نبودن کار خانه داری و فرزند آوری و مادری را جزو لیست افتخارات و رزومه کاری خود بر می شمرند.

کودکی که در روز فقط چند ساعت در کنار نیمچه مادری خسته و بی حوصله و فرسوده و پر مشغله ، که کارهای خانه اش عقب افتاده ، به سر می برد. طبیعی است که دچار بی توجهی، کم عاطفگی و… شود و از این رهگذر در معرض انواع انحرافات اخلاقی و به ویژه جنسی قرار گیرد .( گرچه متاسفانه تعداد زیادی از مادران شاغل همان مدت کوتاهی هم که در خانه حضور فیزیکی دارند و سر کار نمی روند را بیشتر صرف دیدن تلوزیون یا ماهواره و یا چانه زدن با تلفن و یا آماده کردن خود برای مشغله فردا روز می کنند و یا به بزک دوزک کردن خود می پردازند و بچه ها را به حال خود وا می گذارند و البته توجیه شان برای بی مسئولیتی شان ، این است که با این کار ، کودکان مستقل بار می آیند ! ) .

اغلب چنین کودکانی ، غالب ساعتهای عمر خود را زیرنظر مربیان مهد کودکی که مشخص نیست تا چه اندازه احساسات و نیازهای کودک را درک می کنند، می گذرانند و کمتر مزه محبتهای مادرانه را احساس می کنند. جالب است بدانیم روان پزشکان امریکایی به خصوص اچ ام اسکیلز و آر . ای . اسپیتز در یافتند که : « شیرخواران پرورشگاهها که محروم از مهر و محبت بودند از لحاظ عاطفی گوشه گیر و بی احساس بار می آمدند ». همچنین هری هارلو در یکی از آزمایشات خود در خصوص مهر مادری به این نتیجه رسید که « میمون ها به مادران مصنوعی که پوشش نرم داشتند اما شیر نمی دادند بیش از مادران مصنوعی که فقط شیر می دادند اما بدن نرمی نداشتند ، وابسته می شوند . همین طور میمون های محروم از مادر طبیعی ضد اجتماعی بودند ، مشکلات جنسی داشتند و پدر و مادر خوبی هم نبودند » .

در پژوهش دیگر و البته جدیدی که «ملیندا موریل» و همکارانش در دانشگاه ایالتی کارولینای شمالی ایالات متحده انجام دادند کوشیدند با استفاده از روش‌های آماری جدید رابطه علی بین کارکردن مادر و سلامتی کودک را بررسی کنند . این پژوهشگران به این نتیجه رسیدند که برخلاف تحقیقات پیشین که اشتغال مادر را در نظارت و مراقبت کودک بی اثر دانسته و برخی مفید هم بر می شمردند. به این نتیجه رسیدند که ، محدودیت وقت، به مادران شاغل فشار زیادی وارد می‌کند و باعث شود نظارت یا مراقبت کمتری در مورد کودکان خود داشته باشند.

این پژوهشگران بیان کرده اند که سلامتی کودک دست‌کم تا حدودی ناشی از کمیت مدت زمانی است که صرف او می‌شود و طبیعی است که فعالیت‌های مختلف داخل خانه مانند نظافت یا تهیه غذا که معمولا مسئولیت اصلی مادر است محدودیت زمانی بیشتری برای مادر شاغل ایجاد می‌کند.

همچنین در این پژوهش نشان داده شده که در نتیجه شاغل بودن مادر ، وی محدودیت‌ زمانی بیشتری در مراقبت از کودکان داشته و همین مساله خطرهای بهداشتی بیشتری است برای سلامت کودک به دنبال دارد.

یافته‌های این مطالعه ۲۰ ساله و گسترده در آمریکا نشان داده، فرزندانی که مادران‌ آنها بیرون از خانه کار می‌کنند، ۲۰۰ درصد بیشتر از کودکانی که مادران‌ آنها در خانه به سرمی‌برند دچار حملات آسم، بستری‌شدن شبانه و جراحات و مسمومیت‌ها می‌شوند.

البته دو مساله دیگر را هم می توان به کودک آزاری عاطفی و جسمی زنان مدرن اشاره کرد که ما در اینجا به اجمال آنها را برگزار می کنیم : یکی اینکه میل زنان که بیشتر آنان شاغل هم هستند به طلاق و عدم صبر کردن به شرایط ( بیشتر درخواست طلاق از جانب زنان است ) موجب می شود فرزندان از نعمت پدر یا مادر محروم شوند و طبیعی است خانواده تک سرپرست ، بی پدر یا بی مادر ، چه تاثیر سویی بر رشد و بالندگی کودک و آینده فرزند دارد . ( البته با هر طلاقی نمی توان مخالف بود و حتما با این وضعیت اسف بار اعتیاد و بیکاری و بی عاری برخی مردان ، طلاق تنها راه نجات برای بخشی از زنان است . اما این را هم باید پذیرفت که در سالهای اخیر بسیاری از طلاق هایی که زنان درخواست می کنند ، ناشی از زیاده خواهی مالی و پولی و پرتوقعی آنان و یا آزمندی شهوتی و تنوع طلبی جنسی و عطش سکس است . این نوع طلاق هاست که ما آن را موجب کودک آزاری می دانیم و نه هر طلاقی را ). به هر روی افزایش طلاق و همچنین داشتن روابط نامشروع جنسی و همچنین توانمند سازی زنان خود سرپرست موجب شده روز به روز میزان خانواده های تک والدی گسترش یابد و این از خطرات بالقوه جامعه ماست ( در اینجا بجاست فرازهایی را از مقاله : آسیب پذیری اجتماعی کودکان در خانواده های تک والدی . نوشته فاطمه حبیبی در باب خانواده های تک والدی نقل کنیم : پروفسور دیوید پاپ به عنوان متخصص علوم اجتماعی، بیان می کند که داشتن خانواده ای با پدر و مادر اصلی، بهترین حالت زندگی برای کودکان است و خانواده تک والدی و خانواده هایی که پدر یا مادرخوانده دارند، حالت مناسبی نیست. اگر دیدگاه های کنونی در باره ساختار خانواده، فقط منوط بر دلایل و مدارک علمی باشد، آنگاه منازعه دیدگاه های رایج در جامعه، در باره خانواده نمی تواند در مرحله نخست قرار گیرد. در حقیقت مدارک به طور صریح بیان می کند که «خانواده سنتی» (دووالد) نه فقط تنها واحد با دوام جامعه می باشد بلکه بادوام ترین واحد است.انجام رفتارهای بسیار بد در بین فرزندان خانواده های تک والدی، از فرزندان گروه دوم بیشتر است.همچنین افزایش میزان بروز بیماری های روانی، خودکشی، اعتیاد و آسیب رسانی در بین کودکان خانواده های تک والد بیشتر است..

تحقیقات بسیار زیاد سال های اخیر در مورد خانواده های تک والدی (به ویژه مادران مجرد و خانواده های طلاق) نشان می دهد که اثرات این پدیده می تواند بسیار پایدار باشد. پس از تعدیل سایر عوامل و متغیرها مشخص گردید بچه هایی که تنها با یک والد زندگی می کنند، نسبت به بچه هایی که با دو والد زندگی می کنند، دو برابر بیشتر مبتلا به بیماری های روحی و روانی هستند. آنها همچنین در مورد احتمال خودکشی و بیماری های مربوط به مشروبات الکلی دو برابر بیشتر در معرض خطر هستند. خطر ابتلا به استفاده از مواد مخدر در بین دختران خانواده های تک والد، سه برابر پسران در این خانواده ها است. پسران در خانواده های تک والدی نسبت به دختران بیشتر در معرض مشکلات روحی روانی و مسایل مربوط به مواد مخدر هستند، همچنین به دلایل مختلف، مرگ و میر در ایشان بیشتر است.

کودکانی که فقط با مادرشان زندگی می کنند و با فقر و غیبت پدر مواجهند، بیش از بچه هایی که پدر و مادر در کنارشان هستند، افت تحصیلی دارند و از مدرسه اخراج می شوند، دست به بزهکاری کودکانه می زنند، مواد مخدر مصرف می کنند و مرتکب جرایم بزرگسالان می شوند

پرخاشگری پسران در خانواده های بدون پدر نیز بیشتر است و علت آن ناتوانی مادر به عنوان سرپرست خانواده در پرورش حالات مردانه در پسران است و امر کردن بیش از حد به پسران موجب ایجاد حالت پرخاشگری در آنها می شود. به اعتقاد وی حضور پدران موجب کاهش تمایلات پرخاشگری در پسران می شود و لذا به نظر می رسد پرخاشگری نتیجه غیرمستقیم ارتباط ناهمگون و ناسازگار پسر با پدر می باشد.

تحقیقات نشان می دهد که کودکان خانواده های تک والدی در مقایسه با کودکان دارای دو والد، سازگاری کمتری دارند. کودکانی که به وسیله یک والد بزرگ شده اند، با اشکالاتی نظیر پایین بودن طبقه اجتماعی، مسکن نامناسب و شرایط سخت اقتصادی مواجه هستند.

مشکلات رفتاری در بین کودکانی که والدینشان طلاق گرفته یا جدا شده اند، نسبت به کودکانی که والد آنها فوت شده است، به میزان بیشتری مشاهده می شود. طلاق، خطری بزرگ برای گستره وسیعی از اجتماع است، همچنین طلاق والدین، عامل ایجاد مشکلات روحی در بین جوانان و بروز مشکلاتی نظیر عدم دستیابی کافی به تحصیلات، اعتماد به نفس ضعیف، اضطراب های روحی، ارتکاب به جرم یا تکرار جرم، استعمال مواد مخدر و ارتکاب به تجاوز، زودرسی در حالات جنسی، ارتکاب جرایم بزرگسالانه، افسردگی و اقدام به خودکشی است ). به هر تقدیر زنگ هشدار اشاعه خانواده های تک والدی در جامعه ما به صدا در آمده و جا دارد که مسئولان امر نسبت به آن ، توجه جدی نمایند .

دوم آنکه زنان مدرن با دیر ازدواج کردن و بالا بردن سن ازدواج خود ، موجب کم هوشی و کم توانی روحی و جسمی کودک را فراهم می آورند . در واقع آن گونه که بسیاری از اطبا می گویند بهترین سن برای بچه دار شدن حدود ۲۴ سال است
( محققان تحقیقات زیادی در مورد زمان های متفاوت بارداری انجام داده اند و نتیجه اینکه بالاترین نقطه و اوج توانایی باروری در زنان در ۲۴ سالگی است.تمامی خانم ها در هنگام تولد بالاترین میزان تخمک ها را جهت باروری دارند. یعنی در حدود یک میلیون تخمک. اما وقتی به سن بلوغ می رسند این میزان به حدود ۳۰۰ هزار عدد می رسد و مسئله اینجاست که از این تعداد فقط در حدود ۳۰۰ تخمک در دوره فعالیت تخمدانها آزاد می شود و امکان باروری می یابد. هم چنان که سن افزایش می یابد تخمدانها هم پیرتر می شوند و تخمکها آمادگی کمتری برای باروری خواهند داشت. به همین دلیل است که امکان بروز مشکلات و اختلالات کروموزومی و ناهنجاری های ژنتیکی مانند سندروم داون (عقب ماندگی ذهنی ) در سنین پایین تر مادر به مراتب کمتر از سنین بالا می باشد .در عین حال احتمال بروز سقط جنین نیز در سنین بالای مادران بیشتر است ).

البته این سن تا ۳۳ سال و حداکثر ۳۵ سال نیز قابل تمدید است اما باردار شدن ، برای بار اول ، از ۳۵ سال به بعد هم برای خود زنان و هم برای فرزندانشان عوارض سوء دارد . به هر حال باید توجه داشت با توجه به بالا رفتن سن زنان بسیاری از دختران بالای ۳۳ یا ۳۵ سال داریم که قطعا فرزندان آنان به نسبت فرزندانی که مادران جوان تر و با نشاط تر و پر انرژی تر دارند ، علاوه بر جسم ضعیف تر از هوش و قدرت ذهنی کمتری برخوردار بوده ، در واقع می توان گفت مادران مدرن پیر ، فرزندانی ناقص تر از فرزندان دیگر زنان می زایند که این را می توان نوعی ظلم به آنان و کودک آزاری تلقی کرد . ( البته بالا بودن سن مادر تنها امری نیست که بر جسم و روان و جان کودک موثر است بلکه بالا بودن سن پدر نیز کاملا موثر است . در واقع از این منظر پدرانی که دیر ازدواج می کنند و دیر بچه دار می شوند را باید کودک آزار تلقی کرد ).

علاوه بر تاثیراتی ، که در بالا بیان کاهش حضور زن در خانه و خانواده بر امنیت جنسی خانواده نیز موثر است ، متاسفانه افزایش سوءاستفاده جنسی پدر و برادر از دختر و خواهر در خانواده در سالیان اخیر یکی از نتایج کاهش حضور کمی مادران در عرصه خانه و خانواده است ؛ برای مثال : در یکی از آخرین پرونده های کودک آزاری که متاسفانه شاهد بودیم پدری سنگدل ، دختر دهساله خود را مورد تجاوز قرار می داد و این کار را در زمانی که همسرش در ماموریت کاری به سر می برد مرتکب می شد به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، این زن پس از حضور در دادگاه به قاضی گفت : « حدود ۹ ماه قبل به یک ماموریت کاری رفته بودم و در این مدت دختر ۱۰ ساله‌ام در خانه با پدرش تنها بود. پس از این ماموریت به مرور زمان متوجه رفتارهای غیرعادی دخترم شدم. این رفتارهای غیرعادی تا آنجا ادامه داشت که مشاور مدرسه او نیز از آنها آگاه و من را نیز در جریان گذاشت.
وی که از نظر روحی بسیار شکسته شده بود، درباره‌ نحوه اطلاع از تجاوز به دخترش گفت: پس از گذشتن چند ماه از ماجرا متوجه افت شدید تحصیلی دخترم در مدرسه‌اش شدم و افت تحصیلی و رفتارهای غیرعادی او را به مشاورش در مدرسه اطلاع دادم.

مشاور مدرسه هم پس از صحبت با دخترم، متوجه تجاوز به دختر ۱۰ ساله‌ام شد. پس از آن من تا چند ماه رفتارهای اطرافیان را زیر نظر گرفتم اما امیدوار بودم که این گمان نادرست باشد.
این زن ادامه داد: پس از گذشت چندین ماه، صحبت‌های مشاور مدرسه با دخترم نتیجه داد و او سرانجام از تجاوز پدرش پرده برداشت. وقتی این موضوع را از زبان مشاور شنیدم نمی‌دانستم باید چه کنم و یا چه بگویم. پس از آن تنها سعی کردم دخترم را از پدرش دور کنم چرا که او با یادآوری خاطرات و اتفاقات پیش آمده هر روز از نظر روحی ضعیف‌تر می‌شد.
پس از صحبت‌های مادر ۳۴ ساله، پدر دختر در برابر قاضی حاضر شده و با ابراز پشیمانی از تجاوز به دخترش عنوان کرد: این اتفاق امری غیرارادی بوده و من خود نیز از کرده‌ام پشیمانم.
قاضی پس از شنیدن سخنان مرد، رو به او کرد و پرسید: پشیمانی که شما می‌گویید تنها در صورتی می‌تواند موضوعیت داشته باشد که این عمل یک بار به وقوع پیوسته باشد اما طبق آنچه در پرونده موجود است شما چندین بار به دختر ۱۰ ساله خود تجاوز کرده‌اید آیا واقعا پشیمانی شما حرفی درست است؟
پدر در پاسخ به سوال قاضی با اظهار ندامت دوباره از عمل خود، اظهار کرد: هر بار پس از این عمل، عذاب وجدان شدیدی به سراغم می‌آمد و حتی ساعت‌ها گریه می‌کردم؛ اما گویی این تجاوزها غیرارادی انجام می‌شد و من نمی‌توانستم جلوی حس درونی خودم را بگیرم. حالا نیز کل هزینه درمان دخترم را تا آخرین ریال پرداخت خواهم کرد تا این کار خود را جبران کنم.
زن پس از شنیدن سخنان همسرش تاکید کرد که تنها درخواستش از دادگاه طلاق و دادن حضانت بچه به اوست و بر این اساس قاضی نیز در پایان دادگاه حکم طلاق را صادر کرد ».

در خانه با پدرش تنها بود. پس از این ماموریت به مرور زمان متوجه رفتارهای غیرعادی دخترم شدم. این رفتارهای غیرعادی تا آنجا ادامه داشت که مشاور مدرسه او نیز از آنها آگاه و من را نیز در جریان گذاشت ».

ما بدون آنکه بخواهیم مجرم اصلی این جنایت ، یعنی پدر شهوت پرست و بی شرافت را ، مبرا بدانیم اما می خواهیم بگوییم در این فاجعه بی شک گناه مادر نیز در خالی گذاشتن خانه و خانواده و ترجیح کار و مشغله و ماموریت کاری ، بر زندگی خانوادگی و فرزندان ، غیر قابل بخشش و اغماض است .

این تنها یک مورد از مواردی است که عدم حضور کافی زن در عرصه خانواده موجبات تجاوز پدر به دختر و یا پسر بچه خود را فراهم آورده است. قطعا موارد متعدد و البته چه بسا خفیف تر پر شماری می توان از آسیب هایی که عدم حضور کافی زن در خانواده ایجاد می کند برشمرد ( اگر چه مراکز و نهادهای رسمی هرگز گزارش یا آماری در باره وضعیت تجاوز به محارم در کشور منتشر نکرده اند. اما روزنامه رسالت به بهانه همایش “نگاهی نو به مواد مخدر صناعی” که در تهران برگزار شد، با چاپ گفت و گویی با رییس “انجمن آسیب های رفتاری” تازه ترین آمار زنای با محارم را منتشر کرد. دکتر یگانه به این روزنامه می گوید: “درحال حاضر چهارهزارپرونده درخصوص تجاوز برادر به خواهر و ۱۲۰۰ پرونده درخصوص تجاوزپدربه دختردردست بررسی است .( در مجموع ۵۲۰۰ پرونده ) این آمار که به گفته برخی از جامعه شناسان تنها مشتی از نمونه خروار است، غیر از هزاران مورد تجاوز و سوءاستفاده جنسی خانگی توسط محارم است که هرگز گزارش نشده اند. چندی پیش در جریان بررسی پرونده آزار جنسی یک کودک توسط پدرش، وکیل کودک به نقل از قاضی پرونده اعلام کرد: “اگر قرار باشد به همه این موارد رسیدگی کند، باید روزی چهل پنجاه حکم اعدام صادر کند”. البته این آمار مربوط به تجاوز پدر و برادر می باشد و آمار چندانی از میزان تجاوز دیگر محارم نظیر دایی و عمو و… وجود ندارد ).

البته ما قصد نداریم ساده دلانه عامل این تجاوزات را پس از جنایتکاران متجاوز ، مادران شاغل بدانیم . اما معتقدیم اگر منصفانه قضاوت کنیم کمرنگ شدن حضور مادر در خانه و خانواده و از دست دادن و کاهش شدید اقتدارِ مهرمادری ، با وجود افزایش اقتدار زنانگی و ثروتی و درآمدی، بی شک در گسترش تجاوزات خانگی به دختران تاثیر جدی داشته است که به هر ترتیب باید تدبیری برای افزایش کمی و کیفی زنان در خانه و خانواده به مثابه مادر و آنهم مادری مقتدر و مهربان و حامی و نه چیز دیگر اندیشید و دست از تبلیغ و اشاعه افکار ماده خوک های فمنیست ِ بی شرافت ، که تنها به دنبال ارتقای جایگاه زنان در جامعه و بی توجه به نهاد خانواده هستند برداشت تا حداقل وضع بدتر از این نشود .

البته ممکن است عده ای از مادران مدرن چنین بگویند در شرایط فعلی باید مرد نیز همدوش زن به نگهداری و تربیت فرزندان بپردازد و در مادری شریک شود البته این سخن تا حدودی درست است اما باید به این نکته هم توجه داشت که پدر و مادر بزرگ و… به هیچ وجه نمی توانند جای خالی مادر را پر کنند زیرا ارتباطی که کودک با مادری که از رحم او بیرون آمده و از سینه او شیر نوشیده برقرار می کند به هیچ وجه با کس دیگر نمی تواند برقرار کنند . جا دارد دوباره سخن جان باولبی را تکرار کنیم که : « کودکان فقط یک بستگی عاطفی نیرومند ایجاد می کنند که معمولا با مادر است و او این بستگی را “علقه منحصر به فرد” نام نهاد » . در واقع باید توجه داشت که مادر وسیعترین و مطلوب ترین دنیای روانی و اجتماعی کودک است و از نظر کودک همچون کسی است که از تمام نقاط این جهان اطلاع دارد و بزرگترین حامی اوست . مادر از دید کودک تنها واسطه میان او و دنیا است . کودک مادر را در حکم موجود بزرگ و مقتدر و عزیزی می داند که مسئولیت تنظیم رابطه او با دیگران و دیگران با او را دارد و مشخص است که اگر مادر نتواند این انتظار کودک را برآورده کند چه مقدار به شخصیت و احساسات و عواطف کودک ضربه زده است .

متاسفانه در دنیای مدرن می بینیم که زنان مدرن با اشتغال خود موجب اختلال در این انتظار و نگرش کودک شده و لذا در تکوین شخصیت وی نیز خلل وارد کرده اند . متاسفانه مادران شاغل ، مراقبت از کودک را از حالت متمرکزِ فردی و با یک نگرش واحد ، به حالت متفرقِ گروهی و با نگرش های متعدد و گاه متناقض در آورده اند و همین امر موجب شده که دلبستگی کودک نسبت به مادر از حالت طبیعی خارج شود و فرزند دچار نوعی حیرت احساسی و سرگشتگی عاطفی و دلبستگی پریشان شود.

جای افسوس دارد که زنان مدرن خودخواه ، به دلیل میل افراطی به حضور در جامعه و خودنمایی و جلوه گری و نیز ثروت دوستی و مال اندوزی و یا قدرت طلبی و جاه جویی ، با بهانه های بسیار واهی این مسایل اثبات شده و علمی را نپذیرفته و رد می کنند ( مادران مهربان قدیمی و سنتی می گفتند آدم مار شود ولی مادر نشود حال امروز می بینیم که دعایشان مستجاب شده زیرا مادران مدرن و روشنفکر امروزی به مار بسیار شبیه تر هستند تا به مادر ) .

به هر تقدیر زنان روشنفکر سعی می کنند با جنجال گری و غوغا سالاری و نیز پیچاندن و درهم و برهم کردن مسایل و مشوش کردن فضا و ایراد اتهاماتی چون اینکه تفکر شما خاستگاه مرد سالاری دارد و یا بیان مغالطاتی نظیر اینکه کیفیت حضور در کنار فرزندان مهم است نه کمیت آن و یا اینکه پدران نیز باید در مادری سهیم شوند و یا اینکه نبود مادر در خانه و خانواده موجب می شود که بچه ها خودکفا و مستقل بار بیایند و … حتی مساله بسیار بدیهی ارزش حضور مادر در خانواده و کودک آزار بودن زنان شاغل را نیز ابطال و انکار نمایند .

در واقع زنان مدرن و روشنفکر که ظاهری کاملا آراسته و زیبا و خیره کننده و مهربان و پر محبت دارند علی رغم این ظاهر فریبنده و چشم نوازشان ، مادرانی کم حوصله ، زود رنج ، عصبی و خودپرست هستند که حتی حاضر نیستند مسئولیت نگهداری فرزندان خود را کاملا به عهده بگیرند و یا حداقل کمی از قر و فر و قدرت طلبی و ثروت اندوزی خود برای آسایش و آرامش کودکانشان بکاهند .

اما نکته دیگر اینکه در شرایط فعلی جامعه ما این حقیقت را باید پذیرفت که متاسفانه به دلایل مختلف عده پرشماری از زنان میل دارند که در جامعه به هر قیمتی حضور داشته باشند و این واقعیتی ایست که گریزی از آن نیست . ( گرچه خود به شخصه به اشتغال زنان اعتقادی ندارم زیرا مقام خانه و خانواده داری و نیز آفریدن انسان که کار خداست و همچنین تربیت انسان را که کار پیامبران است را بسی بالاتر از هر کار احمقانه دیگر می دانم. اما در عین حال به این نیز باور دارم که اگر قرار باشد زنان در محیط های کاری و اداری شاغل باشند باید این حضور ، حضوری واقعی و حقیقی باشد نه حضوری جهت سرگرمی و تفنن مردان ، متاسفانه در بسیاری ادارات و شرکت ها و نهادها حضور زنان و دختران جنبه تزیینی و تفریحی دارد بدان جهت که هر وقت آقای رییس یا مردِ همکار ، احساس خستگی و کسالت و فرسودگی کرد . با شوخی و ملاعبه و گاه مغازله ، با زن به اصطلاح همکارش روحیه بگیرد و دلش باز شود و خستگیش درآید و بتواند بهتر کار کند . در واقع این دست زنان در حکم ” زنِ همراه ” برای مردان هستند که اسباب انبساط خاطر و رفع خستگی را برایشان مهیا می کنند ) .

در هر حال پس این وظیفه حکومت است که راهکارهای لازم را هم برای ارضای صحیح این میل آنها فراهم آورد و هم کاری کند تا آنان علاوه بر حضور در جامعه تا حدودی در خانه و خانواده نیز حاضر باشند ؛ از جمله راهکارها می توان به : افزایش مرخصی زایمان زنان از شش ماه فعلی به دو سال یا حداقل یکسال است . راهکار دیگر تفکیک جنسیتی محیط های کاری و اداری و شغلی است ( اگر عده ای از عبارت تفکیک جنسیتی خوششان نمی آید . می توان از عبارت “عدم اختلاط جنسی ” یا ” حفظ حریم زن و مرد ” استفاده کرد ) زیرا با اجرای چنین طرح هایی از تمایل زنانی که برای کارهایی غیر از کار کردن و اشتغال واقعی داشتن ، به بیرون از خانه هجوم می آورند کاسته می شود . البته مردان نیز باید در انتخاب همسر ملاک شاغل بودن و کارمند بودن زن را ، که جدیدا به ملاک های خود افزودند ، حذف کنند و بدانند که با توجه به وضعیت نابسامان ادارات خصوصی و دولتی ما ، شاید چندان درست نباشد که اجازه داد تا زن و همسر آدم ، که قدیمی ها آن را عرض و ناموس تلقی می کردند ، به خاطر مبلغی پول ، که شاید واقعا به آن نیاز هم داشته باشند ، در چنین محیط های فاسدی مشغول به کار باشد . ( باید توجه داشت که آزار جنسی زنان در غرب کاملا معمول و جا افتاده و متعارف است به طوری که آنتونی گیدنز ، جامعه شناس برجسته انگلیسی ، معتقد است : آزار جنسی ، بخش بزرگی از زنان شاغلِ حقوق بگیر را مستقیماً تحت تاثیر قرار می‏دهد. از نظر او آزار جنسی زنان را در محیط کار در غرب، پدیده‏ای «بسیار معمول» است. ژ . درویل ، به همین علت در تلخیص کتاب «سرمایه»، زنان شاغل در جوامع غربی را «حیوان لوکس یا جوان بارکشِ» جوامع مدرن معرفی می‏کند.حضور و مشارکتِ برابرِ زنان در محیطهای کارِ بیرون از خانه و قرار گرفتن در کنار همکاران مرد، از جمله مقوله‏هایی بوده و هست که همواره از سوی دیدگاه‏های فمینیستی ترویج شده است. جوامع صنعتی غرب نیز در حرکتی هماهنگ، با نادیده انگاریِ تفاوت‏های زیستی و غریزی زنان و مردان، فرصت‏های مساوی و متعددی برای اشتغال زنان ـ حتی در کارهایی مانند معماری، مهندسی، معدن، بنّایی، ارتش و.. که تا پیش از این به مردان اختصاص داشت ـ فراهم آوردند. اما تفاوت‏های بدیهی و طبیعی را با مزخرفات فمنیستی نادیده گرفته شده است. از همین رو قدرت برتر جسمانی و تمایلات شدید غریزیِ مردانه از یک سو، و زیبایی و ضعف جسمانی زنان در مقایسه با مردان از سوی دیگر، موجب شد اذیت و آزار زنان از سوی مردان در محیط کار به وقع بپیوندد. گیدنز در کتاب جامعه شناسی خود بیان می کند که از هر ۱۰ زن شاغل در انگلستان حدود ۷ نفر مورد تجاوز جنسی قرار گرفته اند . همچنین در گزارشی که از ایتالیا ارائه شده مشخص شده است که ۵۵ درصد مردان و ۴۵ درصد زنان به هم خیانت می کنند که ۶۰ درصد این خیانت ها و روابط جنسی خارج از خانواده ، در محیط های کاری و اداری و بیشتر در ساعت استراحت و ناهار صورت می گیرد . اما در خصوص ایران آمار دقیقی از میزان تجاوزات جنسی و یا خیانت ها در محیط های اداری و شغلی وجود ندارد . اما آنچه از برخی مطالعات جست و گریخته و برخی تجربیات و مشاهدات به دست می آید این است که متناسب با حضور با نشاط و فعال زنان دوشادوش مردان در محیط های کاری ، آمار تجاوزات و دست درازی های جنسی به شدت افزایش یافته است . امیدواریم پیش از آنکه ادارات ایران هم مانند ادارات ایتالیا محیطی برای خیانت و دست درازی مردان به زنان یکدیگر و در واقع به مرکز فحشا تبدیل شود ، اصلاح شود . جا دارد در اینجا مطلبی دیگر نیز ابراز شود و آن اینکه متاسفانه در سالهای اخیر با گسترش فساد و فحشای اخلاقی و جنسی در خانواده و جامعه ، عده ای به اصطلاح جامعه شناس و روان شناس روشنفکرِ بی ریشه و غربزده ، به جای اینکه فکری برای حل این معضل کنند . می کوشند تا صورت مساله را پاک نمایند . برای مثال چندی پیش یک استاد به اصطلاح دانشگاه در مصاحبه ای که در باب خیانت زن به شوهر نمود ، از مصاحبه گر خواست به جای لفظ خیانت زنان از لفظ بی مهری زنان استفاده کند . در واقع او با این کار می خواست از شدت و خشونت لفظ خیانت بکاهد . یا جدیدا اصطلاح دیگری خلق شده به نام “دگر خوش خواهی” که البته در غرب خلق شده ولی لای دندان خوران ایرانی غرب هم این اصطلاح “دگر خوش خواهی” را به جای اصطلاح بی غیرتی به کار می برند . در واقع از نظر آنان م

خنده دارهای امروز – ۲۵ ۰۵ ۹۱

اس.ام.اس و مطالب جوک و آموزنده هیچ دیدگاه »

خدا بگم این گوگل رو چیکا کنه این بازیا رو میذاره هربار میرم یه چی سرچ کنم

سرگرم بازی میشم یادم میره چی میخواستم سرچ کنم صفحه رو میبندم برمیگردم :|

تا حالا ۳ بار واسم اتفاق افتاده
.
.
.
یکی از استراتژی های مامانم وقتی که گوشت خورشتاش کمه اینه که میگه:

گوشت زیاد ریختما،ولی گوشتش مال بره بوده آب شده!!!

حالا اون به کنار جالب تر از اون بابامه که میگه:مهم خاصیتشه که رفته تو خورشت،

عیبی نداره!!!

همینه اینهمه ساله دارن به خوبی و خوشی با هم زندگی میکنن!

خدایی الگوی مناسبی اند واسه زوج های جوان.
.
.
.
با پسر داییم انقدر شوخیای بیمزه کرده بحثم شده

میگم بسه دیگه میمون درختیه زشت بگیر یجا بشین

میگه زشت خودتی

میگم یعنی با میمون درختیش مشکلی نداری؟ فقط زشتش بهت بر خورد؟

زل زده تو چشام بعد سی ثانیه تازه مطلبو گرفته هرهر میخنده میگه خیلی تو نکته سنجی
.
.
.
اینو میدونیم که به هر حال هر پسری

در یک برهه ی زمانی

رفته تو سلمونی نشسته و گفته :

آقا آلمانی بزن !
.
.
.
گزارشگر والیبال :

بعله با دو متر قد بیشتر به وزنه بردارا میخوره تا والیبال
:|
خدایا نسل این گزارشگرا رو منقرض کن
.
.
.
_________________________________
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_________________________________

خیابان دکتر شریعتی اینا
:-”
:) )
.
.
.
ﺍﻳﻨﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﻣﻴﮕﻦ ﻳﻪ ﺗﺎﺭ ﻣﻮﺕ ﺭﻭ ﺑﻪ ﺩﻧﻴﺎ ﻧﻤﻴﺪﻡ

حرف مفت ﻣﻴﺰﻧﻦ

ﻣﻮﻗﻌﻴﺘﺶ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﺎﺩ ﻛﻞ ﻫﻴﻜﻠﺘﻮ به یه سیب زمینی میفروشن
.
.
.
آغا ما یه معلمی داشتیم دبیر ریاضیمون بود

میگفت هر وقت یه هواپیما از آسمون رد شد و برنگشتیم نگاهش کنیم

اون موقع میتونیم بگیم با فرهنگیم
.
.
.
من اونقد روشنفکرم که بضی وختا شبا نورش نمیزاره خانواده راحت بخوابن !!!
والا
اصن یه وعضی

توصیه های غذایی برای ماه مبارک رمضان

آموزش تربیتی, اس.ام.اس و مطالب جوک و آموزنده, اطلاعات عمومی, قدم سوم و یازدهم(دعا و مراقبه), مذهب, مسائل و اخبار روز اجتماعی هیچ دیدگاه »
یک متخصص طب سنتی گفت:غذا خوردن باید در حالت گرسنگی واقعی انجام گیرد و از طرف دیگر بین وعده های غذایی از به اصطلاح “خرده خواری” باید به شدت پرهیز شود.

مجید امتیازی ضمن بیان این مطلب اظهار کرد: ماه مبارک رمضان مزایا و فواید زیاد معنوی و مادی را برای انسان به همراه دارد. نکته مهم در این میان آن است که بدانیم چگونه می توان زمینه مناسب برای استفاده از این همه نعمات بی کران الهی را در خود فراهم کنیم.

وی ادامه داد: اثرات روزه داری در دو بعد جسمی و روحی است. برای اینکه بتوان از این مواهب به نحو احسن بهره برداری نمود باید انسان مسلمان قاعده اصلی و مهم اخلاق و ادب را در حد والای خود رعایت کند.

وی یادآورشد: یکی از برکات ماه مبارک که جنبه تربیتی و آموزشی بزرگی را برای جامعه مسلمانان و به طور اخص اعضای یک خانواده به همراه دارد ایجاد شرایط مناسب و مساعد در جهت همراهی تمامی اعضای خانواده در جوار نعمت های فراوان خداوندی در کنار سفره است.

این متخصص طب سنتی افزود: در فرهنگ ایرانی سفره از اهمیت و جایگاه خاصی برخوردار است به طوری که می توان گفت سفره در یک خانواده می تواند بیانگر شناسنامه شخصیتی و درونی افراد آن خانواده باشد. نحوه پهن کردن سفره، نحوه چیدن سفره، نحوه نشستن اعضای خانواده بر سر سفره، نحوه غذا خوردن افراد خانواده همگی بیانگر الگوی خانوادگی و نحوه ارتباط افراد خانواده با یکدیگر است.

دکتر امتیازی متذکر شد: گاهی مواقع افراد یک خانواده حتی تحمل یکدیگر را در سر سفره ندارند و بدون دلیل موجهی به حالت پراکنده و یا در زمان های مختلف اقدام به غذا خوردن می کنند که این امر بیانگر این است که وقتی این تعداد کم نمی توانند در کنار یکدیگر بر سر سفره قرار بگیرند چگونه می توانند دیگران را در محیط بیرون از خانواده آن هم در شرایط خاص اجتماعی و اقتصادی تحمل کنند.

رئیس دانشکده طب سنتی اردکان تصریح کرد: در بیشتر مواقع نکته مهمی که در ذهن انسان شکل می گیرد این است که “چه چیز را بخوریم و یا چه چیز را نخوریم، چه مقدار بخوریم و چه مقدار نخوریم” ولی غافل از اینکه نکته اساسی این است که “چگونه باید بخوریم” و به عبارت دیگر نحوه درست غذا خوردن چگونه است.

وی با اشاره به بیان نکاتی را راجع به نحوه غذا خوردن توصیه کرد: غذا خوردن باید در حالت گرسنگی واقعی انجام گیرد و از طرف دیگر بین وعده های غذایی از به اصطلاح “خرده خواری” باید به شدت پرهیز شود.

دکتر امتیازی با تاکید براین مطلب که سفره غذا باید در جایی پهن شود که آرامش و راحتی کامل را برای افراد به همراه داشته باشد، توصیه کرد: خوردن را با نام مقدس خداوند آغاز کنیم.

وی افزود: از انجام دادن برخی رفتارهای ناپسند مانند غیبت کردن، خندیدن و صحبت کردن سر سفره به شدت پرهیز کنیم.

این متخصص طب سنتی گفت: لقمه ها را باید کامل بجویم و در خوردن عجله نکنیم. در صورتی که غذا به طور کامل جویده شود در بیشتر موارد نیازی به نوشیدن آب حین غذا خوردن نیست. زیرا در اکثر موارد، استفاده از آب به دلیل فروبردن راحت تر لقمه غذا است در حالی که اگر این لقمه به طور کامل جویده شود، برای فرو بردن آن نیازی به نوشیدن مایعات و نوشیدنی ها نیست.

وی با تاکید بر این غذا خوردن در حالت ایستاده و به اصطلاح “سرپا” اصلا توصیه نمی شود، گفت: اگر غذاهای مختلفی سر سفره تدارک دیده شده بسته به شدت اشتها اقدام به خوردن کنیم. به این معنی که اگر اشتهایمان بسیار زیاد است و گرسنگی در نهایت خود است ابتدا از خوردن سالاد و یا سوپ پرهیز کرده و غذا خوردن را با غذاهایی مثل خورشت ها آغاز کنیم. در حالت عکس، اگر که اشتهایمان خیلی زیاد نیست بهتر است که خوردن را باکمی سالاد و با اندکی فاصله بعد از آن با خوردن سوپ ادامه دهیم و در ادامه از غذای سنگین تر موجود در سفره استفاده کنیم.

امتیازی با بیان این که بعد از مدت طولانی گرسنگی، معده تحمل حجم بالای مواد غذایی را ندارد. بنابراین باید کم کم از غذاها استفاده شود، افزود: از مصرف نوشابه ها به دلیل داشتن مواد قندی بالا و سایر ترکیبات مضر پرهیز شود. بنابراین از نوشابه های سنتی و افزودنی های گیاهی متناسب با مزاج افراد استفاده شود. مثلا اگر می خواهیم دوغ مصرف کنیم آن را با کمی نمک و نعناع و یا پونه و یا گلپر معطر ساخته و استفاده کنیم.

با چه شیوه‌هایی نظر همسرتان را تغییر دهید!

آموزش تربیتی, اس.ام.اس و مطالب جوک و آموزنده, اطلاعات عمومی, مسائل و اخبار روز اجتماعی, موفقیت, وابستگان و همبستگان گمنام, وبلاگهای کمک کننده به بهبودی و مرتبط هیچ دیدگاه »
” مقاومت یک فرد در برابر عوامل تغییردهنده رای و نظر، به چیزهای مختلفی مثل شخصیت، اهمیت موضوع، و میزان نفوذ معنوی فرد تغییردهنده بستگی دارد.”

به گزارش تبیان، ” وقتی می‌توانیم روی عقیده دیگران تاثیر بگذاریم که مورد قبولشان باشیم. محبوب بودن با مقبول بودن فرق دارد. البته محبوبیت هم می‌تواند موجب تغییر رفتار کسی شود اما موجب تغییر عقیده نمی‌شود مگر اینکه از طریق محبوبیت، زمینه لازم برای تغییر را ایجاد کنیم، سپس با استفاده از کاراکترهای تاثیرگذار نظر او را تغییر دهیم.

هر چه تاثیرپذیری فرد از دیگران بیشتر باشد، تغییر نظر آسان‌تر و هر چه میل به استبداد و خودرایی در کسی بیشتر باشد تغییر نظر سخت‌تر خواهد بود. اما همان افراد مستبد و خودرای هم در مقابل بعضی افراد خاص یا به عبارتی در برابر نوعی خاص از اندیشه‌ها انعطاف‌پذیری بیشتری دارند؛ بنابراین اگر می‌خواهید عقیده و نظر کسی را تغییر دهید باید مورد قبول و تایید او باشید.

وقتی زیاد اشتباه کنیم، وقتی با اشتباهات مکرر، زیاد مورد انتقاد واقع شویم، وقتی جدی نباشیم و به ظاهر رفتارمان اهمیت ندهیم، وقتی دیگران را دست کم بگیریم و از توضیح دلیل‌مان اعراض کنیم وقتی آداب معاشرت را رعایت نکنیم تا حدی که بی‌اهمیت شویم و وقتی به هر دلیلی از چشم بیفتیم، قدرت تاثیرگذاری و تغییر نظر همسرمان را از دست خواهیم داد.

تغییر نظر دیگران با صحبتهای منطقی اگرچه بهترین راه تغییر است اما روی همه و در هر زمانی جواب نمی‌دهد؛ چرا که همه افراد لزوما منطقی نیستند. ضمن آن که افراد منطقی هم گاهی برای تغییر یک عقیده غلط و روی آوردن به رای درست، به مقدمه و زمان کافی نیاز دارند.

تغییر عقیده های سخت از طریق همراهی

یکی از بهترین راههای تغییر نظرات سخت دیگران از بعد روانشناسی، همراهی اولیه در اعتقاد است. ابتدا لازم است مدتی با فرد مورد نظر هم‌عقیده باشید تا به وی ثابت شود شما هم به خوب و بد آن عقیده ایمان دارید و در خصوص آن مسئله به درک درست و همه‌جانبه‌ای رسیده‌اید. اگر از ابتدا با مخالفت شروع کنید طرف مقابل همواره گمان می‌کند شما هیچ وقت به درک درستی از چرایی رفتارهای او نرسیده‌اید. او همواره شما را در اشتباه فرض خواهد کرد. در این صورت تغییر عقیده وی دشوار خواهد شد.

اما اگر مدتی اظهار هم‌عقیدگی و با وی همراهی کنید سپس تحت تاثیر دلایلی به تدریج تغییر عقیده دهید، می‌توانید مثل یک دوست روی فرد مورد نظر تاثیر دلخواهتان را ایجاد کنید. از همین رو تاثیرگذاری معتادی که مواد را ترک کرده است بر دیگر معتادان، بسیار بیشتر از تاثیرگذاری حرف‌های منطقی یک مشاور در ترک اعتیاد است.

در داستان حضرت ابراهیم در قرآن آمده است که آن حضرت در برخورد با خورشیدپرستان ابتدا با آنها همراهی و خورشید را پروردگار فرض کرد، سپس با غروب خورشید از این اعتقاد انتقاد کرد و با ذکر دلایل خود تغییر عقیده‌اش را نشان داد.

برنامه‌ریزی برای تغییر عقیده

گاهی برای تغییر یک نظر که در زمان طولانی ایجاد و جزء اعتقادات اولیه فرد شده است، به یک برنامه‌ریزی مدون و طی یک مسیر هدفمند نیاز دارید. مثلا اگر می‌خواهید یک مرد سنتی با اعتقادات مردسالارانه را به کیفیت و امتیازات تفاهم در زندگی زناشویی جلب کنید، باید حوصله داشته باشید و در طول زمان با نشان دادن الگوهای موفقی از زندگی‌های مورد نظرتان و برجسته کردن مشکلات زندگی‌های مورد انتقادتان روی نظر او تاثیر بگذارید. ضمنا باید توجه داشته باشید که او نسبت به مردانگی و ظهور صفات مردانه در رفتار اهمیت زیادی می‌دهد به همین جهت الگوهایی که معرفی می‌کنید از مردهایی با شخصیت قوی باشد که رفتار منطقی و خوبی در خانواده دارند.

وقتی مقاومت روانی ایجاد شده باشد

گاهی نظر کسی را می‌خواهیم عوض کنیم که نه استبداد دارد و نه روی عقایدش محکم است اما نسبت به ما حرف‌شنوی ندارد. یعنی اگرچه شخصیت انعطاف‌پذیری دارد و براحتی تحت تاثیر قرار می‌گیرد ، نسبت به همسر یا والدین خود نوعی مقاومت روانی پیدا کرده است. در این صورت لازم است شرایط تغییر نظر او را در همان زمینه‌ای که مورد تایید اوست ، ایجاد کنیم. مثلا یک فرد ولخرج و ظاهربین در مقابل همسرش چنانچه او را به اصطلاح بی‌کلاس بداند، مقاومت روانی پیدا خواهد کرد. در این صورت برای خرید مبلمان خانه شاید تحت تاثیر نظر همسایه قرار بگیرد اما از نظر همسرش در انتخاب مبلمان استفاده نکند. در چنین شرایطی فعلا برای آن که او را متقاعد کنیم طبق سلیقه ما مبلمان خانه را انتخاب کند، باید راهی پیدا کنیم تا مبلمان مورد نظرمان را از سوی کسانی که او مقبول او هستند، تبلیغ کنیم. البته این راهی برای تاثیرگذاری فوری و رسیدن موقت به نتیجه است؛ زیرا ایجاد چنین شرایطی بین همسران ناگوار و نگران‌کننده است و لازم است شرایط با ریشه‌یابی مشکل به کلی تغییر یابد.

کشف حقایق جالب درباره دندان ترسناک کوسه‌ها!

آموزش تربیتی, اس.ام.اس و مطالب جوک و آموزنده, اطلاعات عمومی هیچ دیدگاه »
مطالعات جدید نشان می‌دهد که قسمت بیرونی دندان‌های کوسه از فلوراید تشکیل شده که ماده اصلی به کار رفته در بسیاری از خمیردندان‌ها و دهان‌شویه‌هاست.

به گزارش ایسنا، اگرچه ماده سازنده دندان انسان متفاوت است، هر دوی دندان‌های انسان و کوسه به یک اندازه سخت هستند.

دندان‌های کوسه‌ها هیچ گاه دارای حفره نمی‌شوند و این آبزیان قادرند طی عمر خود چندین بار دندان‌هایشان را جایگزین کنند.

تحقیقات همچنین نشان می‌دهند که چرا این حیوانات در گرفتن و دریدن طعمه توسط دندان‌های خود با مهارت عمل می‌کنند. این امر به این دلیل است که دندان‌های آن‌ها به طور حیرت‌آوری برای چنین وظایفی طراحی شده‌اند و هیچ گاه داشتن حفره را تجربه نمی‌کنند.

به گفته ماتیاس اپل پروفسور شیمی غیرآلی دانشگاه دویسبورگ-اسن و یکی از نویسندگان ارشد این تحقیق، دندان‌های کوسه حاوی ماده معدنی fluoroapatite (فسفات کلسیم ترکیب شده با فلور) هستند، این در حالی است که دندان‌های انسان و دیگر پستانداران دارای هیدروکسی آپاتیت بوده که ماده تشکیل دهنده استخوان نیز است.

وی در ادامه می‌افزاید که خمیردندان‌ها به منظور مقاوم کردن دندان در مقابل اسید، اغلب حاوی فلوراید هستند و این که پس از شست‌وشو، در سطح دندان انسان یک مقدار ناچیز یعنی حدود کمتر از یک درصد از هیدروکسید با فلوراید مبادله می‌شود. در مقایسه، سطح دندان کوسه‌ها حاوی صد در صد فلوراید است، بنابراین این آبزیان نباید از پوسیدگی رنج ببرند. به این دلیل که این حیوانات در آب زندگی می‌کنند و دندان‌هایشان را به طور مکرر تغییر می‌دهند، حفاظت از دندان به هیچ وجه برای آن‌ها مسأله‌ساز نیست.

اپل و همکارانش برای انجام مطالعاتشان از تکنیک‌های تحقیقاتی های‌تک شامل میکروگراف‌های الکترونی غربالگر جهت بررسی دندان‌های دو کوسه مختلف استفاده کردند. این کوسه‌‌ها shortfin mako (یا Isurus oxyrinchus) و کوسه ببر (Galeocerdo cuvier) نام داشتند و به دلیل‌ عادات غذایی متفاوتشان انتخاب شدند. Shortfin makos گوشت طعمه را می‌درد در حالی که کوسه ببر گوشت را می‌برد.

نتایج اندازه‌گیری‌های مکانیکی و آزمایشات انجام شده در مقیاس‌های میکرو و نانو حاکی از آن است که دندان‌های کوسه از دندان‌های انسان سخت‌تر نیستند.

این یافته‌ها از آن جهت حیرت‌‌آور است که ماده معدنی fluoroapatite از ماده معدنی هیدروکسی‌آپاتیت سخت‌تر است و بنابراین چنان‌چه یک دندان حاوی فقط این ماده باشد، دندان کوسه باید از دندان انسان سخت‌تر باشد.

به نظر می‌رسد که دندان انسان با آرایه خاص بلورهای مینا و ماتریکس پروتئین دارای ماده کمتر سخت‌تری بوده و همچنین به همان اندازه دندان کوسه سخت است.

اپل بر این باور است که چنان‌چه دندان‌های هر حیوانی از جمله انسان تمام معدنی و فوق سخت می‌بودند، شکننده‌تر و دارای استعداد خرد شدن بودند. طبیعت این معضل را با تولید دندان‌های ساخته شده از بلورهای کوچک آرایش شده در چیدمان خاص حل کرده تا آن‌ها را از لحاظ مکانیکی قوی‌تر کند. وجود میزان کوچک پروتئین در دندان‌ها که در سازه‌‌های سخت دیگری از جمله استخوان و پوسته نیز موجود است، دندان‌ها را ارتجاع‌پذیرتر کرده است.

کوسه‌ها همچنین قادر به جایگزینی دندان‌ها طی عمرشان بوده و این امر به دلیل وجود حفره نیست بلکه به این دلیل است که دندان‌های این آبزیان گاهی اوقات در طعمه فرو رفته و یا خود می‌افتند.

جزئیات این مطالعه در Journal of Structural Biology انتشار یافت.

خنده بازار ؛ استاتوس های فیس بوکی ۲

اس.ام.اس و مطالب جوک و آموزنده, تصاویر یک دیدگاه »

هنوزم که هنوزه ، هستند کسایی که وقتی میخوای بری بیرون

میـپـرسن: ” کجا !؟

و بلافاصله بعد از شنیدن جواب ” میــــرم بیرون

از جانب شما قانع شده و به آرامش خاصی میرسند !

.

.

.

.

خیلی دوست دارم یکی بهم بگه “قدر این روزاتونو بدونید

بعد بزنم پس گردنش و بگم دقیقا کدوم روزا؟

نشون بده با دست!

.

.

.

.

فامیلمون یه اس.ام.اس فلسفی فرستاده بود؛

نمیدونم چی شد replay رو اشتباهی زدم اس.ام.اس خالی براش سند شد.

جواب داد: دنیایی از حرفهای نگفته … مرسی!

ینی یه آدم سالم دور و برمون نیست به خدا

.

.

.

.

.

خدایا

آخرش نفهمیدم اینجایی که هستم ، تقدیر من است

یا تقصیر من !؟

.

.

.

.

.

.

امروز تو ۳۰ دقیقه ای که یارو نشسته بغل دستم

کف دستش میخاره میگه پول داره میاد

گوشش میخاره میگه دارن پشتم حرف میزنن

کفه پاش میخاره میگه پول داره میره

اصلا ۱%به ذهنش نمیرسه که حموم بره شاید درست شه….

.

.

.

.

.

.

دانشجوی ارشد دانشگاه تهران تو پایان‌نامش

به عنوان منبع نوشته گوگل دات کام !

.

.

.

.

.

.

- بریم بیرون یه چیزی بخوریم

+ نه من شام درست کردم.

- واسه همین گفتم!

.

.

.

اون تیکه ی آخر پیتزا که سیر شدی و می مونه و خورده نمیشه

همون لعنتیه که روحش وقت گشنگی میاد سراغت !

.

.

.

.

.

.

شبیه معادلات چند مجهولی شده ام ؛

این روزها ….

هیچ کس از هیچ راهی مرا نمی فهمد … !!!

.

.

.

پیر شدم آخرشم نفهمیدم کاربرد مداد سفید تو جعبه مداد رنگی چی بوده !؟

.

.

.

ﻋﻤﻪ ﻫﺎﻡ ﺍﻭﻣﺪﻥ ﺧﻮﻧﻪ ﻣﻮﻥ، ﺳﻪ

ﺗﺎﯾﯽ ﺩﺍﺭﻥ ﭘﺸﺖ ﺳﺮ

ﻣﺎﺩﺭﺷﻮﻫﺮﻫﺎﺷﻮﻥ ﺣﺮﻑ ﻣﯽ ﺯﻧﻨﺪ.

ﺩﻟﻢ ﻭﺍﺳﻪ ﻣﺎﻣﺎﻧﻢ ﻣﯽ ﺳﻮﺯﻩ ﮐﻪ ﻧﻤﯽ

ﺗﻮﻧﻪ ﺗﻮ ﺑﺤﺜﺸﻮﻥ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻪ ! )

.

.

.

همیشه باید یکی باشه که سه نقطه ی آخر جمله تو بفهمه !

.

.

.

یه پسری که ماشینbenz داره میره سره قرار با نامزدش !

پسر:عزیزم من یه چیزیو بهت دروغ گفتم و الان میخوام بهت راستشو بگم!

دختر:چیو دروغ گفتی؟ پسر:من ازدواج کردم و ۳ تا بچه دارم!

دختر : اوه بابا ترسوندی منو، فک کردم میخوای بگی benz مالِ خودت نیست!

.

.

.

رفیق دوران مهد کودکم نه تنها ازدواج کردبلکه طلاقم گرفت.
منم هنوز دارم پاندای کنگ‌فوکار دانلود میکنم

.

.

.

دروغگو آدم بدی نیست , چون میداند حقیقت تلخ است

لذا باعث اوقات تلخی مردم نمی شود !

.

.

.

یه آدمایی هستن نه میشه درکشون کرد نه میشه ردشون کرد

همینطوری تو زندگیتن…. زل میزنن به آرامشت… !

.

.

.

رو اعصاب تر از اونایی که وقتی از تاکسی پیاده میشن

تازه جیباشونو میگردن که کرایه رو بدن؛

اونایین که بعد دو دقیقه گشتن اسکناس ۵۰۰۰ تومنی میدن!!!

.

.

.

بالاخره هم قد شدیم

خدا میداند چه چیزهایى را زیر پاهایم گذاشتم . . .

.

.

.

زندگی خیلی بی رحمه
دیروز نزدیک بود برم زیر یه ماشین مدل پایین !

.

.

.

توجه :

هارد و دسکتاپ هر فرد نشان دهنده شخصیت اوست !

.

.

.

دیشب مهمون داشتیم ، یه بچه ی ۴-۳ ساله هم داشتن!

بچه که چه عرض کنم ، زلزله هفت ریشتری !

از کله ی سحر دارم پس لرزه هاشو جمع میکنم ، هنوز تموم نشده!

والا ما که بچه بودیم ، همون اول که میرفتیم جایی مامانمون میگفت

نمیدونین چه بچه ی خوب و آرومیه”!

ما هم گیر میکردیم تو رودرواسی تا آخر مهمونی

میشستیم یه گوشه گلای قالی رو میشمردیم که حرفِ ننه مون زمین نیفته !

اصلا نسلِ بامرامی بودیم ….جزغاله شدیم …حیف

.

.

.

ازدکمه “اینتر”، رفیق روزهای عصبانیتمان ممنونیم

که زیر بار سخت ترین ضربات دست ما، صداش در نمیاد !

.

.

.

یکی میگفت : باید از کنار مشکلات باسرعت عبور کنی و بگی : “میگ میگ

اما نمیدونست مشکلات نشستن رومون میگن : “انگوری انگوری” !

.

.

.

یه گلدون میخری ۱۰۰هزار تومن، هر روز دمای هوای اطرافشو اندازه می گیری، به دقت بهش آب معدنی میدی، بعد دو هفته خراب میشه!
اونوقت پیاز، تو سردترین و تاریکترین قسمت خونه درختچه میشه!!!!

.

.

.

دیشب یه پشه در گوشم ویــز ویــز میکرد ، گرفتمش

خوابوندمش تو ظرف روغن صداش کمتر شد ، روونتر کار میکنه الان !

.

.

.

.

.

دختره پدرش ایرانیه مادرش آلمانی … تمام عمرش آلمان بوده

عین بلبل فارسی حرف میزنه انگار ۴۵۶ سال تو ایران بوده

حالا دختره از ایران ۶ ماه میره خارج !

حرف که میزنه آدم میخواد با خاک انداز یه ۷ امتیازی بذاره تو صورتش

لهجش عوض شده ! شینش میزنه ، سینش میزنه ، ت دسته دارش هم میزنه !

.

.

.

.

.

چرا تمام خانم هایی که تو آژانس مسافرتی کار می کنن به شدت احساس “خود داف پنداری” دارن؟ واقعا چرا ؟! عزیزم تو یه کارمند ساده ای که مقنعه ات دو تا خط طلایی داره! همین !

.

.

.

.

.

.

هر چی بیشتر این ماهواره رو زیر ورو می کنم ، بیشتر به این نتیجه میرسم که :
.
.
.
.
.
.
.
.
.
مدیونم اگه یه آلبوم ندم بیرون…

.
.
.
.
.

یه موضوعی هست خیلی دوس دارم بدونمش!اونم اینکه:
چرا تو اینترنت همه توی عکساشون در حال گشت‌و‌گذار و تفریح و خنده‌ ن ولی تو پست هاشون از غم دوری و جدایی و خیانت در حال زار زدنن ؟!
اسکل کردن مارو آیا ؟
دوربین مخفیه ؟ بالاخره مشکل دارن ، غم دارن، یا همه چی ردیفه و میزونن؟؟
ما چیکار کنیم؟ بالاخره غصه بخوریم براشون یا حسودی کنیم به خوشیشون؟
خدایی تکلیف مارو روشن کنن دیگه !!

.
.
.
.
.

از وقتی عکس رو صابون لوکس محجبه شده رایحش هم عوض شده ، بوی صحن امام زاده ها رو میده !!!
.
.
.
.
.

دیشب خواب دیدم حضرت ایوب اومد به خوابم… |:
گفتم شما کجا؟ اینجا کجا؟
دیدم چشاش پر اشک شد گفت: تو دیگه روی صبر منو , روسفید کردی
بیا این فیلتر شکن جدید رو بگیر
.
.
.
.
.

اون زمان که میلیون پول بود ، ما اون میلیونُ نداشتیم . الان که میلیارد پوله ، ما باز اون میلیونُ نداریم:
.
.
.
.
.

چه تو حرم امام حسین بمبگذاری بشه،چه تو یه دیسکو تو ارمنستان؛
تعدادی از کشته شده ها ایرانی هستن…
یه همچین آدمایی فعال و همیشه در صحنه ای هستیم ما


.
.
.
.

دخــــتـرا هـرقـدر قربون صـدقه هم برن و یا محکـم تر روبوســی کنـن,
هـمونقدر از هــمـدیـگـه بـدشــون مـیاد!!!
.
.
.
.
.

کاش می شد واسم خاستگار میومد بعد من می گفتم:شما اومدید منو بگیرین؟
اونا هم می گفتن:بله!
بعد من می دویدم و داد می زدم:اگه می تونید منو بگیرید…اگه می تونید منو بگیرید…
بازی می کردیم کلی هم دور هم خوش می گذشت
.
.
.
.
.

دقت کردین وقتی تو ماشین با پدر مادرمون هستیم یا همراشون رفتیم بیرون قدم بزنیم چقدر بهمون نــخ میدن؟؟؟
.
.
.
.
.

نقش سرنشین کنار راننده در ایران:
۱- کشیدن بقیه کمربند ایمنی راننده و نگهداشتن آن هنگام مشاهده افسر راهنمایی و رانندگی
۲- نگهداشتن فرمان اتومبیل هنگامی که راننده دستش بند است
۳- دادن شماره تلفن راننده به سرنشینان خودروی بغلی
۴- تعویض دنده هنگامی که راننده در حال مکالمه با تلفناست
۵- تیکه انداختن به عابرین پیاده
۶- جیغ زدن هنگام عبور از داخل تونلها
۷- فحش دادن به دیگر رانندگانبخاطر رانندگی بد آنها.
۸-تشویق راننده برای لایی کشی
۹- فحش و نفرین به راننده موقع عبور از روی دست اندازها
۱۰- ایجاد قوت قلب برای راننده هنگام دعوا
۱۱-خوابیدن با صدای خروپف زیاددر جاده ها
۱۲-زنده ماندن در تصادفات شدید؛ در حالیکه راننده بیچاره تیکه تیکه میشود؛
۱۳-و در نهایت انجام مجلس کفن و دفن راننده!
.
.
.
.
.

یه سواله دیگه که خیلی وقته ذهنم رو مشغول کرده….

چرا با اینهمه پیشرفت تکنولوژی

نوار غزه به سی دی تبدیل نشده؟؟

.
.
.
.
.

این خیلی بده که یه آهنگ عاشقانه شما رو یاد ۴ ۵ نفر بندازه
.
.
.
.
.

توی ایران عادت شده که هر وقتی به هر شکلی سرقتی اتفاق بیوفته
اعم از: خونه، ماشین، مغازه و …
همه متفق القول می گن: دزده آشنا بوده
حالا من توی این فکرم که : دزدها جزو آشناهای ما هستند یا آشناهای ما دزدن !
.
.
.
.
.

من که میدونم چه دسته گلى به آب دادى ، میخوام از زبون خودت بشنوم
قدیمیترین تاکتیک اعتراف گیرى مادرا از بچه ها در طول تاریخ
.
.
.
.
.

یه مگس رو هوا بود در یک چشم به هم زدن روهوا گرفتمش
با کلی افتخار به بابام گفتم حال کردی ؟؟!!
سرش رو تکون داد گفت خاک بر سرت ، جوونای هم سن تو هواپیمای بدون سرنشین
میگیرن رو هوا ، تو هنوز مگس شکار میکنی.

.
.
.
.
.

اونقد بدم میاد از اینایی که از من بدشون میاد ولی من از اونا بدم نمیاد…

زیبایی یا جذابیت جنسی

اس.ام.اس و مطالب جوک و آموزنده, مسائل و اخبار روز اجتماعی هیچ دیدگاه »
سید محمد غریب
در نوشته پیشین که با عنوان دلیل شیوع زیاد عمل جراحی بینی در ایرانیان در الف کار شد به این موضوع اشاره کردیم که مقداری از تشخیص زیبایی در انسانها برآمده از جامعه ایست که در آن زندگی می کنند و در جهان جدید با توجه به سیطره سیاسی اقتصادی و فرهنگی غرب ، اوست که با انجام تبلیغات و نفوذ رسانه ای اش ملاک های زیبایی را تا حد زیادی در جوامع در حال توسعه تعریف کرده و تغییر داده است . در جهان جدید بازیگران و و خوانندگان غربی را هم آگاهانه و هم نا خود اگاه تبدیل به معیار ها و نمادهای زیبایی کرده است و انجام اعمال جراحی از سوی خود این سمبلها و تفاوتهای بنیادین آنها با چهره ایرانیان باعث افزایش گرایش برای اعمال جراحی زیبایی شده است اما اجازه بدهید بحث را عمیق تر کنیم و مقداری در باره الگوهایی که برای زیبایی در غرب به جامعه خودشان و جامعه ما تحمیل می شود بیاندیشیم .

در واقع برای روشن شدن بیشتر موضوع باید دو مقوله را از هم باز شناسیم یک : زیبایی و دو : جذابیت جنسی .

بر خلاف آنچه در ابتدا به نظر می آید زیبایی و جذابیت جنسی نه تنها تعریفی مشابه ندارند بلکه معیار ها و ملاکهای هر یک متفاوت می باشد . این موضوع در مورد مسائل جدا از غرایز جنسی که کاملا واضح و روشن است اما با کمی دقت در مورد زیبایی و جذابیت جنسی در جنس مخالف در میان انسانها نیز می توان تفکیک قائل شد . به معنای اینکه برای هر مرد یا زنی زیبایی طرف مقابل الزاما به معنای جذابیت جنسی او نیست و جذاب بودن جنسی به معنای زیبایی و ملاکهای جذابیت جنسی و زیبایی نه تنها در اندام ، رفتار و منش فرد متفاوت است بلکه حتی در اجزاء صورت نیز با هم فرق می کند . ممکن است یک زن زیبا باشد اما جذاب جنسی نباشد . برای مشخص شدن بیشتر این موضوع می توان از نقاشی مثال آورد در بسیاری از نقاشی هایی که در غرب با موضوع تمثال حضرت مریم (س) کشیده شده اند آگاهانه یا نا خودآگاه نقاش چهره زیبایی از حضرت مریم ترسیم کرده است اما این چهره خالی از جذابیت جنسی می باشد .

اما برگردیم به ملاکهای ترویج شده زیبایی از سمت غرب . در جامعه جدید در رسانه و خصوصا سینما زنی که که به عنوان سمبل یا نماد زیبایی معرفی می شود هم در رفتار وهم در پوشش هم در اندام و جزاء صورت دارای جذابیت طبیعی یا مصنوعی جنسی است . یا خود شخص به صورت خدادادی دارای آن ویژگیها بوده و یا با انواع اعمال جراحی از تغییرفک کشیدن چشم و پوست و بر
آمده کردن گونه و لب و تغییر بینی و …. که گاها انسان از گفتن آنها شرم دارد و آنجام ارایش با انواع کرم و لوازم آرایش خود را به یک جذاب جنسی تبدیل کرده است و این باعث شده است که ملاکهای تشخیص زیبایی مخاطب که مقداری زیادی از آنها نا آگاهانه هستند تغییر کرده است و از ملاکهایی زیبایی تغییر سمت داده و به سمت جذابیت جنسی حرکت کرده است . به بیان ساده زیبایی با جذابیت جنسی در جهان مدرن بر اثر رسانه و تبلیغات به شدت با هم در آمیخته اند و زن و مرد تلاش می کنند با انجام اعمال جراحی و یا انواع آرایش خود و انجام انواع ورزشهای پروش اندام خود را با آن ملاکها که در ضمیر نا خودآگاهشان جای گرفته است هماهنگ سازند. و اساسا آرایش با های لایت کردن برجستگیها و رنگهای صورت و.. خود هماهنگی زیادی با جذابیت جنسی دارد .یعنی یک زن با انجام آرایش زیبایی خود را به سمت جذابیت سوق می دهد. بگذریم از اینکه اساسا قابل باور نیست در جامعه سرمایه داری سوداگر غرب این حرکت به صورت نا خوداگاه باشد و سود شرکتهای چند ملیتی لوازم آرایش و پزشکی درآن هیچ دخلاتی نداشته باشد .

قطعا این موضوع اثرات بسیار عمیقی بر جامعه و فرد دارد که در یک نوشته کوتاه چند صفحه ای نمی گنجد اما برای مثال به یک مورد اشاره می کنیم.

در نگاه دینی ما جذابیت جنسی ( هم برای زن و هم برای مرد ) تا حد زیادی تنها در خلوت برای همسر بود یعنی با توجه به تحریم ها مانند انجام آرایش ، حرکت و حتی حرف زدن جلب توجه کننده حوزه ارائه جذابیت جنسی از سوی زن و مرد محدود می شد به روابط زن و شوهر . یعنی در چنان جامعه ای به بیان ساده مرد و زن در جامعه با توجه به نبودن رفتارهای جذاب جنسی در منزل همسری داشت که چیزی فراتر از آنچه در جامعه وجود داشت می توانست عرضه کند و بالاتر از نیاز ایجاد شده را بر آورده نماید اما در جامعه جدید اوضاع بر عکس شده است فرد در بسیاری موارد در خارج از منزل با آرایش و آراسته حاضر می شود و در خانه بر عکس خسته و بی حوصله و بدون جذابیت . حال نیازی که بر اثر جاذبه های مختلف در جامعه و فضای رسانه در افراد ایجاد می شود و کمتر از آن را در همسرش می یابد و خانواده از یکی از کارکردهای خود که برآوردن نیاز های جنسی همسران است عقب نشینی می کند و این موضوع و موضوعات وابسته پیرامونی قطعا می تواند به افزایش جدایی ها و از همپاشیدن نهاد خانواده در جامعه بپردازد

در پایان این دو نوشته به این مورد اشاره می کنم که اگر ما خواهان افزایش آرامش روانی در جامعه هستیم باید حتی مدل بومی خود را از زیبایی شناسایی کرده و در رسانه معرفی کنیم باید بدانیم که هیچ دلیلی وجود ندارد که زیبایی را برای ما رسانه و تبلیغات غربی مشخص کند یا زیبایی در ذهن یک ایرانی که قرنها چه پیش از اسلام و چه بعد از اسلام با حیا و عفت و غیرت زندگی کرده است مخلوط و ممزوج شود با ارائه خود و تهییج جنس مخالف . باید دختر و پسر ایرانی به داشتن چهره ای ایرانی افتخار کند و لازم نبیند که با آرایش و عمل جراحی و لنز و روشن کردن پوست خود را به یک آمریکایی یا اروپایی تبدیل کند باید یک زن به زیبایی مادرانه خود ببالد تا خود را شبیه زنان خیابانی نکند.

نشانه های قحطی در ایران!

اس.ام.اس و مطالب جوک و آموزنده, داستانهای کوتاه و زیبا, مسائل و اخبار روز اجتماعی هیچ دیدگاه »
سبحان رضایی، ۶ مرداد ۹۱
قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اسْتَعِینُوا بِاللَّهِ وَاصْبِرُوا ۖ إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ یُورِثُهَا مَن یَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ۖ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِینَ [٧:١٢٨]
موسی به قوم خود گفت: «از خدا یاری جویید، و استقامت پیشه کنید، که زمین از آن خداست، و آن را به هر کس از بندگانش که بخواهد، واگذار می‌کند؛ و سرانجام (نیک) برای پرهیزکاران است!»

قَالُوا أُوذِینَا مِن قَبْلِ أَن تَأْتِیَنَا وَمِن بَعْدِ مَا جِئْتَنَا ۚ قَالَ عَسَىٰ رَبُّکُمْ أَن یُهْلِکَ عَدُوَّکُمْ وَیَسْتَخْلِفَکُمْ فِی الْأَرْضِ فَیَنظُرَ کَیْفَ تَعْمَلُونَ [٧:١٢٩]
گفتند: «پیش از آنکه به سوی ما بیایی آزار دیدیم، (هم اکنون) پس از آمدنت نیز آزار می‌بینیم! (کی این آزارها سر خواهد آمد؟)» گفت: «امید است پروردگارتان دشمن شما را هلاک کند، و شما را در زمین جانشین (آنها) سازد، و بنگرد چگونه عمل می‌کنید!»

وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِینَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ یَذَّکَّرُونَ [٧:١٣٠]
و ما نزدیکان فرعون (و قوم او) را به خشکسالی و کمبود میوه‌ها گرفتار کردیم، شاید متذکر گردند!

فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ ۖ وَإِن تُصِبْهُمْ سَیِّئَةٌ یَطَّیَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ ۗ أَلَا إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِندَ اللَّهِ وَلَٰکِنَّ أَکْثَرَهُمْ لَا یَعْلَمُونَ [٧:١٣١]
(اما آنها نه تنها پند نگرفتند، بلکه) هنگامی که نیکی (و نعمت) به آنها می‌رسید، می‌گفتند: «بخاطر خود ماست.» ولی موقعی که بدی (و بلا) به آنها می‌رسید، می‌گفتند: «از شومی موسی و کسان اوست»! آگاه باشید سرچشمه همه اینها، نزد خداست؛ ولی بیشتر آنها نمی‌دانند!

نشانه های قحطی در ایران !
.
.
.

اوایل دهه شصت نوجوانی بیش نبودم،
اما خوب به خاطر دارم آن روزهایی را که تنها شامپوی موجود
شامپوی خمره ای زرد رنگ داروگر بود.

تازه آن را هم باید از مسجد محل تهیه می کردیم و اگر شانس یارمان بود
و از همان شامپوها یک عدد صورتی رنگش که رایحه سیب داشت گیرمان می آمد حسابی کیف می کردیم.
سس مایونز کالایی لوکس به حساب می آمد و پفک نمکی و ویفر شکلاتی یام یام تنها دلخوشی کودکی بود.

صف های طولانی در نیمه شب سرد زمستان برای ۲۰ لیتر نفت!

.
.
.
صف های کپسول گاز که با کامیون در محله ها توزیع می شد

.
.
خالی کردن گازوئیل با ترس و لرز در نیمه های شب

جیره بندی روغن، برنج و پودر لباسشویی …

نبود پتو در بازار ، تازه عروسان را برای تهیه جهیزیه به دردسر می انداخت
.

و پوشیدن کفش آدیداس یک رویا بود

همه اینها بود، بمب هم بود و موشک و شهید و …
اما کسی از قحطی صحبت نمی کرد

یادم هست با تمام سختی ها وقتی وانت برای جمع آوری کمک های مردمی وارد کوچه می شد

بسته های مواد غذایی، لباس و پتو از تمام خانه ها سرازیر بود
.
.

.
.
همسایه ها از حال هم با خبر بودند، لبخند بود، مهربانی بود،
خب درد هم بود…

و اما امروز
امروز فروشگاه های مملو از اجناس لوکس خارجی در هر محله و گوشه کناری به چشم می خورند و هرچه بخواهید و نخواهید در آنها هست.

از انواع شکلات و تنقلات گرفته تا صابون و شامپوی خارجی، لباس و لوازم آرایش تا
موبایل و تبلت و …

داروهای لاغری تا صندلی های ماساژور، نوشابه انرژی زا و البته
بستنی با روکش طلا !
.
.

.
.
و حال ، این تن های فربه، تکیه زده بر صندلی های نرم اتومبیل های گرانقیمت
از شنیدن کلمه قحطی به لرزه افتاده به سوی بازارها هجوم می بریم.

مبادا تی شرت بنتون گیرمان نیاید!
مبادا زیتون مدیترانه ای نایاب شود!
.
.
.

متاسفانه اشتهایمان برای مصرف، تجمل، فخر فروشی و له کردن دیگران سیری ناپذیر شده است …!!

.
.

و بعضی چیزها را هم
بهتره نگیم

.
قحطی امروز که در این روزگاران آن را به وضوح لمس می کنیم :

قحطى ایمان است
قحطی اخلاق است

قحطی عشق و محبت است
قحطی انسانیت است
.
.
.

.
.
.
رمضان آمد
فرصتی دوباره
فرصتی برای بازگشت
آغوش او برایمان باز است

جانا به غریبستان چندین به چه می‌مانی
بازآ تو از این غربت تا چند پریشانی
صد نامه فرستادم،صد راه نشان دادم
یا نامه نمی‌خوانی یا راه نمی‌دانی
گر نامه نمی‌خوانی خود نامه تو را خوانم
ور راه نمی‌دانی در پنجه ی ره دانی
بازآ که در آن محبس قدر تو نداند کس
با سنگ دلان منشین چون گوهر این کانی

وَمِنَ النَّاسِ مَن یَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِیَ فِی اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ کَعَذَابِ اللَّهِ وَلَئِن جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَّبِّکَ لَیَقُولُنَّ إِنَّا کُنَّا مَعَکُمْ ۚ أَوَلَیْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِی صُدُورِ الْعَالَمِینَ [٢٩:١٠]
و از مردم کسانی هستند که می‌گویند: «به خدا ایمان آورده‌ایم!» اما هنگامی که در راه خدا شکنجه و آزار می‌بینند، آزار مردم را همچون عذاب الهی می‌شمارند (و از آن سخت وحشت می‌کنند)؛ ولی هنگامی که پیروزی از سوی پروردگارت (برای شما) بیاید، می‌گویند: «ما هم با شما بودیم (و در این پیروزی شریکیم)»!! آیا خداوند به آنچه در سینه‌های جهانیان است آگاه‌تر نیست؟!

وَلَیَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِینَ آمَنُوا وَلَیَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِینَ [٢٩:١١]
مسلماً خداوند مؤمنان را می‌شناسد، و به یقین منافقان را (نیز) می‌شناسد.

عاشقی کار غریبی ست نمی دانستم

اس.ام.اس و مطالب جوک و آموزنده, تصاویر هیچ دیدگاه »

آسمان جای عجیبیست نمی دانستم
عاشقی کار غریبیست نمی دانستم
عمر مدیون نفس نیست نمی دانستم
عشق کار همه کس نیست نمی دانستم

برای دخترم آرزوی خوشبختی می کنم,
مادرم هم برای من آرزوی خوشبختی کرده بود,
و مادرش هم برای مادرم,
ناامید نیستم,

WP Theme & Icons.FoxTheme and Localized by Behrang Yarahmadi
خروجی نوشته ها خروجی دیدگاه ها