روش مرحوم قاضی برای پاکسازی ذهن

مذهب دیدگاهتان را بیان کنید

با حربه «ذکر» نفی خاطر کند. یعنی برای آنکه خاطری در ذهنش خطور کند، متذکر به ذکر خدا و توجه به خدا یا اسمی از اسماءُ الله کند و بدین وسیله با وجود این ذکر دیگر مجالی برای خاطر نخواهد بود.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، گفته اند با حربه «ذکر» نفی خاطر کند. یعنی برای آنکه خاطری در ذهنش خطور کند، متذکر به ذکر خدا و توجه به خدا یا اسمی از اسماءُ الله کند و بدین وسیله با وجود این ذکر دیگر مجالی برای خاطر نخواهد بود و بنابر این نفی خواطر خود به خود به تَبَعِ «ذکر» خواهد بود و سالک همیشه ذاکرات و به تبع «ذکر»، ذهنش از خواطر خالی است. طریقه مرحوم آخوند ملا حسنیقلی همدانی و شاگردان او و مرحوم حاج میرزا علی آقا قاضی – رضوان الله علیهم – همین طریق بوده است.

کتاب اسوه عارفان – ص ۱۰۱

بخش دیدگاه ها بسته است.

WP Theme & Icons.FoxTheme and Localized by Behrang Yarahmadi
خروجی نوشته ها خروجی دیدگاه ها