اوج تواضع آیت الله سید علی آقا قاضی

مذهب دیدگاهتان را بیان کنید

یکی از بزرگان می‌فرمود: آیت الله حسینقلی همدانی را در خواب دیدم پرسیدم آیا استاد ما علی آقا قاضی انسان کامل است؟ ایشان فرمود: آن انسان کامل که تو در نظر داری نیست.

به گزارش خبرگزاری تسنیم،  یکی از بزرگان می‌فرمود: آیت الله حسینقلی همدانی را در خواب دیدم پرسیدم آیا استاد ما علی آقا قاضی انسان کامل است؟ ایشان فرمود: آن انسان کامل که تو در نظر داری نیست.
این مساله را به خود مرحوم قاضی عرض کردم. ایشان در جلسه درس این رویای ما را نقل کردند آنگاه فرمودند: من لنگه کفش انسان‌های کامل هم نمی‌شوم!

کتاب اسوه عارفان – ص ۸۵

بخش دیدگاه ها بسته است.

WP Theme & Icons.FoxTheme and Localized by Behrang Yarahmadi
خروجی نوشته ها خروجی دیدگاه ها