خواص گوشت گنجشک( چغوک-عصفور)

پرخوران گمنام, تغذیه و آب درمانی دیدگاهتان را بیان کنید

گنجشک ( چغوک )
خواص گوشت گنجشک( عصفور)
گوشت گنجشک یکی از مقوی ترین غذاها بوده و از نظر خواص داروئی برای برطرف نمودن ضعف قوای جنسی بسیار قابل توجه است. پزشکان سنتی نوشته اند .ماهی سقنقور
آنچه درماهی سقنقور است نصف او در دواغ عصفور است ((سقنقورنوع ماهی شبیه سوسمار ،دارای چهار دست وپا و دم کوتاه است.این حیوان دوزیستی ودرحاشیه ی رودخانه ی نیل زندگی می کند و در میان شن وماسه ها پیدا میشود.صیادان خبره آنرادرفصل بهار قبل از جفت گیری ، می گیرند ، سر و احشاءآنرا دور می ریزند پوست ودم وکلیه و ناف ماهی را با نمک مخلوط ودر سایه آویزان وخشک می کنند وسپس نمک را خارج واستفاده می کنند. این ماهی مقوی بدن ، شهوت افزا ودرتقویت غریزه ی جنسی بی نظیر است .).
گوشت گنجشک
گوشت گنجشک برای افراد ضعیف و سرد مزاج بسیار مفید است. گوشت گنجشک برای بیماران استسقائی و یرقان ویروسی برای تقویت بیمار در دوران نقاهت نیز نافع میباشد.
گوشت گنجشک
گوشت گنجشک را بهتر است پس از کندن و بیرون ریختن احشاء با سر وکله و استخوان های بدن در هاون خوب کوبیده و یا آنرا با چرخ گوشت چرخ نمایید و سپس با مقداری آب بپزیدو آب صاف شده را مقداری نمک زده و میل نمائید ،این نوع غذا را دواغ عصفور گویند . اگر گنجشک را با زرده تخم مرغ و روغن زیتون سرخ کرده و در چند نوبت به جای غذا بخورید قوای جنسی راچنان تقویت میکند که افراد مسن چون جوانان مینمایند.بعضی از زنان به علت ناراحتی هایی که در تخمدان و یا لوله های تخم دارند و نمی توانند تخمک خود را به داخل رحم برسانند و به همین علت باردار نمی شوند آنان می توانند ضمن اجرای دستور فوق چند شب وقت خواب مغز سر گنجشک را حمول نمایند ناراحتی آنان مرتفع شده و اسباب باردار شدن آنان فراهم میگردد.
گوشت گنجشک
در هر غذا یی که مغز گنجشک، مغز کبوتر، روغن حیوانی و شیر در آن باشد برای تقویت غریزه جنسی خوب است.برای بهبود نعوظ وافزایش منی اگرگوشت گنجشک زیاد بخورید وبجای آب شیر بنوشید، بسیار نافع است است

بخش دیدگاه ها بسته است.

WP Theme & Icons.FoxTheme and Localized by Behrang Yarahmadi
خروجی نوشته ها خروجی دیدگاه ها