چرا گفتگوهایمان به جدل کشیده میشود؟

مسائل و اخبار روز اجتماعی دیدگاهتان را بیان کنید

تجربه من -یعنی من- در سالهایی که با دیگران گفتگو کرده ام چه در فضای مجازی و چه در مباحثات طلبگی و … میگوید…

تا وقتی که «انسان» و «مخاطب» در گفتگو و مباحثه وارد نشده باشد و به تبع آن «احساسات» دخیل نشده باشد، گفتگو میتواند آرام به جلو رود. اما وقتی «انسان» و «احساسات» در کلمات آمد، گفتگو به خشونت و جدل میل میکند.

مثال میزنم. من ادعایی میکنم. شما با ادعای من مخالفید. برای اظهار مخالفت میتوانید بگویید: «این ادعا اشتباه است به دلایل ۱ و ۲و ۳ و ..» و می توانید بگویید: «من برای شما متاسفم که چنین ادعایی میکنید»، «از شما بعید است که چنین سخن میگویید»، «هر ننه قمری به این کلمات میخندد» در پاسخ نخست تنها و تنها ادعا بررسی شده است. اما در دیگر پاسخها «مخاطب» نیز بررسی شده است.
میخواهید یک گفتگوی آرام داشته باشید و بهم دیگر در گفتگو کمک کنید و از هم دیگر یاد بگیرید، از «ادعا» فراتر نروید و «انسان» را دخیل نکنید و اگر «دخیل» میکنید با کلماتی معترضه مهربانانه دخیل کنید. معترضه به این معنا که خطابهای شخصی جدای از ادعا باشد و فرد را به ادعایش ربط ندهید. مثلاْ در «من متاسفم که چنین ادعایی دارید» فرد به ادعایش گره خورده است. اما در «دوست عزیز!…..» این خطاب ربطی به نقد ادعا ندارد.

سید اکبر موسوی یاسوجی

بخش دیدگاه ها بسته است.

WP Theme & Icons.FoxTheme and Localized by Behrang Yarahmadi
خروجی نوشته ها خروجی دیدگاه ها