نیایش…

پست الکترونیکی جی.میل GMAIL.Com دیدگاهتان را بیان کنید

نیایش :

ای خدای دانا هنگامی که تو را فزاینده شناختم
که ترا نخست در آغاز زندگی دیدم
و دریافتم که تو برای گفتار و کردار،پاداش مقرر داشته ای
که بد، بدی می بیند و نیک،پاداش نیک درمی یابد
نیز دریافتم که از هنر توست که این دستور تا پایان تحول جهان همچنان خواهد ماند
اکنون که پروردگار یاریمان نمود تا به کمک منش نیک بتوانیم در پسین روز آدینه باردیگر جشن باشکوه نوروزی را درآغوش بگیریم، با دستان برافراشته،بدور از همه ی آلودگی ها و پلشتی ها،همراه با بوهای خوش اسپند و عود و زبانه کشیدن آتش در آتشدان ها و نوای خوش اوستایی

بخش دیدگاه ها بسته است.

WP Theme & Icons.FoxTheme and Localized by Behrang Yarahmadi
خروجی نوشته ها خروجی دیدگاه ها