بابت آگاهی

پست الکترونیکی جی.میل GMAIL.Com دیدگاهتان را بیان کنید
بسم الله الرحمن الرحیم
و همانا مردانی که از نوع بشر بمردانی از گروه جن پناه میبرند بر غرور و جهالتشان سخت افزودن
ایه ۶ سوره جن
و مساجد مخصوص خداست پس نبایدبا خدا احدی غیر او را پرستش کنید
ایه ۱۸ سوره جن
او دانای غیب عالمست ( خدا ) و هیچکس بر عالم غیب او اگاه نیست / مگر انکس از رسولان برگزیده که بر محافظت او ( فرشتگان را ) از پیش رو و از پشت سر میفرستد ( تا اسرار وحی را شیاطین بسرقت گوش نربایند )
ایه ۲۶ و ۲۷ سوره جن
چقدر انسان باید پست باشد که به جای توکل به خدا به موجوداتی مثل جن پناه اورد در حالی که…

بخش دیدگاه ها بسته است.

WP Theme & Icons.FoxTheme and Localized by Behrang Yarahmadi
خروجی نوشته ها خروجی دیدگاه ها