منباب نصیحت

پست الکترونیکی جی.میل GMAIL.Com دیدگاهتان را بیان کنید
روزى پیرمردى به ۳ پسر خود ۱ چوب داد و گفت :
بشکنید ، شکستند .
۳ چوب داد ، شکستند
۱۰ چوب داد ، شکستند
دسته بیل داد ، شکستند
تیرآهن ۱۸ داد ، شکستند
پیرمرد گفت : توله سگای مفت خور، مسخره بازى درنیارید میخوام نصیحتتون کنم :) ))))

بخش دیدگاه ها بسته است.

WP Theme & Icons.FoxTheme and Localized by Behrang Yarahmadi
خروجی نوشته ها خروجی دیدگاه ها