متن خواندنی شکر گذاری خدا ، از زاویه ایی دیگر و متفاوت

داستانهای کوتاه و زیبا دیدگاهتان را بیان کنید
خدای مهربون رو شکر میکنم

برای فرزندم که از شستن ظرفها شکایت دارد

و این یعنی خونه مونده و تو خیابون ول نیست.

———————————————–

برای شلوغی و کثیفی خانه بعد از مهمانی

چون یعنی دوستانی دارم که پیشم میان.

———————————————–

برای لباسهایی که کمی برام تنگ شدن

چون یعنی غذا برای خوردن دارم.

———————————————–

برای سایه ای که شاهد کار منه

چون یعنی خورشید تو زندگیم میتابه.

———————————————–

برای پنجره هایی که باید تمیز بشه

چون یعنی خانه ای برای زندگی کردن دارم.

———————————————–

برای جای پارکی که در انتهای پارکینگ پیدا میکنم

چون یعنی قادر به راه رفتن هستم و وسیله نقلیه دارم.

———————————————–

برای هزینه بالا برای گرمایش

چون یعنی خانه گرمی دارم.

———————————————–

برای کوه لباسهایی که باید شسته و اتو بشوند

چون یعنی رختی برای پوشیدن دارم.

———————————————–

برای کوفتگی و خستگی عضلاتم آخر روز

چون یعنی قادر بودم که سخت کار کنم.

———————————————–

برای زنگ ساعتی که صبح مرا از خواب بیدار میکند

چون یعنی هنوز زنده هستم.

———————————————–

و خدا را شکر میکنم برای همکاران ودوستان مهربونی که دارم

چون باعث میشوند کار وزندگی برایم با انگیزه،جالب و خوب باشد.

بخش دیدگاه ها بسته است.

WP Theme & Icons.FoxTheme and Localized by Behrang Yarahmadi
خروجی نوشته ها خروجی دیدگاه ها