نقاشی‌های سه‌بعدی خارق‌العاده در پیاده‌رو

تصاویر دیدگاهتان را بیان کنید

نقاشی های سه بعدی در محل عبور و مرور مردم مدتی است توجه هنرمندان را بخود جلب کرده و هر از گاهی گزیده ای از آثار این نقاشان در اینترنت منتشر می شود این مجموعه نیز یکی از همین آثار بسیار جالب نقاشی سه بعدی پیاده رو ها می باشد

“برای

بخش دیدگاه ها بسته است.

WP Theme & Icons.FoxTheme and Localized by Behrang Yarahmadi
خروجی نوشته ها خروجی دیدگاه ها