تصویری ویژه از یک قورباغه درختی

تصاویر دیدگاهتان را بیان کنید

عکس روز:

محیط زیست > حیوانات- همشهری آنلاین:
این قورباغه درختی کلاهخوددار با نام علمی Hemiphractus fasciatus توده‌ای از تخم‌های زردرنگش را بر روی پشتش حمل می‌کند.

frog

قورباغه‌های ماده تا زمانی که این تخم‌ها سرباز کنند، آنها را بر پشت خود حمل می‌کنند. هنگامی که تخم‌های سرباز می‌کنند از آنها قورباغه‌های کوچکی خارج می‌شوند- و مانند قورباغه‌های دیگر از نوزادان دم‌دار آبزی خبری نیست.

این قورباغه‌ها در معرض خطر انقراض هستند و یکی از ۱۱ گونه تحت حفاظت شدید هستند که در اسارت در پاناما در حال تکثیر هستند.

LiveScience

بخش دیدگاه ها بسته است.

WP Theme & Icons.FoxTheme and Localized by Behrang Yarahmadi
خروجی نوشته ها خروجی دیدگاه ها