پل عابر پیاده ی دوار در چین‎ یکی از زیباترین پل های ابر پیاده جهان

تصاویر دیدگاهتان را بیان کنید

در طراحی پلهای عابر پیاده عمده کارکرد آن که همین برقراری ارتباط است در نظر گرفته می شود با این حال این سازه های شهری به عنوان نمادهای شهری در دیدگاه و نمای شهر نیز تاثیر بسیار دارند به گونه ای که شهرسازان و طراحان نماهای شهری در سالهای اخیر به زیباسازی این سازه ها توجه بویژه داشته و کارکرد بصری آن ها را در نظر گرفته اند.

نمونه جالبی از یک پل عابر پیاده که علاوه بر کارکرد ارتباطی خود، کارکرد زیباسازی و نمای شهری را نیز تجربه کرده است در چین ساخته و بهره برداری شد.

این پل عابر پیاده جالب و غول پیکر دور تا دور میدان بزگ در مرکز شهر شانگهای را به هم می دوزد. به گونه ای که خود علاوه بر “پل” بودن به یک نماد شهری نیز تبدیل شده است که مود توجه گردشگران قرار گرفته است.

بخش دیدگاه ها بسته است.

WP Theme & Icons.FoxTheme and Localized by Behrang Yarahmadi
خروجی نوشته ها خروجی دیدگاه ها