عکس: صحنه هایی که ورود دختران به ورزشگاه را ممنوع کرد!

تصاویر دیدگاهتان را بیان کنید

عکس: صحنه هایی که ورود دختران به ورزشگاه را ممنوع کرد!

جام نیوز نوشت: پس از بازی اول ایران و ژاپن که ورود بانوان هم برای تشویق تیم ملی والیبال در مقابل ژاپن، به ورزشگاه آزادی آزاد بود…

صحنه هایی رخ داد که باعث شد در بازی دوم به یکباره تصمیم گرفته شود ورود بانوان را ممنوع اعلام کنند!

عکس: صحنه هایی که ورود دختران به ورزشگاه را ممنوع کرد!

عکس: صحنه هایی که ورود دختران به ورزشگاه را ممنوع کرد!

عکس: صحنه هایی که ورود دختران به ورزشگاه را ممنوع کرد!

عکس: صحنه هایی که ورود دختران به ورزشگاه را ممنوع کرد!

گردآوری شده توسط فان روز . کام

بخش دیدگاه ها بسته است.

WP Theme & Icons.FoxTheme and Localized by Behrang Yarahmadi
خروجی نوشته ها خروجی دیدگاه ها