آزادی زنان

اطلاعات عمومی, تصاویر, مذهب, مسائل و اخبار روز اجتماعی دیدگاهتان را بیان کنید

حجابی که این روزها برای زنان سلب آزادی می کند و خاری شده در چشمان مردان متمدن امروزی و خواهان آزادی زنان…! حجابی که آن را نشان حقارت و عقب ماندگی زن مسلمان ایرانی می دانند … آیا به واقع اینگونه است؟ ایا واقعا زن مسلمان با حجاب کوچک و حقیر و با بی حجابی بزرگ و محترم شمرده می شود؟ الگو های حجاب این جامعه چه کسانی هستند؟ این کارتون این موضع را به سنجه ی طنز کشانده است

بخش دیدگاه ها بسته است.

WP Theme & Icons.FoxTheme and Localized by Behrang Yarahmadi
خروجی نوشته ها خروجی دیدگاه ها