نظارت شدید بر دانلود فایل در اینترنت

اطلاعات عمومی, تکنولوژی دیدگاهتان را بیان کنید

دانلود از اینترنت به ویژه دانلود فایل های غیرقانونی به شدت تحت نظارت مراجع مختلف مونیتورینگ در نقاط مختلف دنیا قرار دارد.

به گزارش الف از سی بی اس، تحقیقی که اخیر انجام شده نشان می دهد، کاربرانی که در به اشتراک گذاری‌های غیرقانونی در فضای مجازی شرکت می کنند، ناشناخته نمی مانند و ظرف چند ساعت از حضورشان در این فعالیت غیرقانونی تحت نظارت قرار می گیرند. این بررسی در دانشگاه بیرمنگام انگلیس و طی یک دوره زمانی سه ساله انجام شده است.

محققان شرکت کننده در تحقیق از حجم نظارت اعمال شده بر دانلود فایل در اینترنت متعجب شده اند. این محققان همچنین در یافته‌های خود به این نکته اشاره می کنند که در این رصد فعالیت اینترنتی تفاوتی میان کاربران همیشگی و افرادی که برخی اوقات دانلود می کنند، نیست.

دکتر تام چوتیا رئیس این تیم تحقیقاتی می گوید: نیازی نیست شما فردی باشید که به طور دائم و حجم بالا دانلود می کنید. کسی که حتی یک فیلم نیز دانلود نیز می‌کند، فعالیتشان ثبت می شود. اگر محتوای آن چیزی را که دانلود می کنید جزو ۱۰۰ فایل برتر باشد، ظرف چند ساعت مورد نظارت قرار می گیرد. تحقیق مذکور نشان می دهد حداقل ده مرجع نظارتی بر دانلود فایل در اینترنت نظارت می کنند. هدف نظارت و رصد این گونه فعالیت ها هنوز برای محققان آشکار نشده است.

بخش دیدگاه ها بسته است.

WP Theme & Icons.FoxTheme and Localized by Behrang Yarahmadi
خروجی نوشته ها خروجی دیدگاه ها