میزان زکات فطره امسال ۲۵۰۰ تومان است

قدم سوم و یازدهم(دعا و مراقبه), مذهب دیدگاهتان را بیان کنید

اندیشه > دین- همشهری آنلاین:
بنا بر استفتاء از دفتر مقام معظم رهبری میزان زکات فطره امسال بر اساس قوت گندم ۲۵۰۰ تومان است.

مهر در طی استفتائی از دفتر مقام معظم رهبری میزان زکات فطره امسال را جویا شد که جواب این دفتر به این شرح است:

میزان زکات فطره بر اساس قوت گندم برابر با سه کیلو گندم یعنی ۲۵۰۰ تومان است. ولی هرکس از هر قوتی که استفاده می‌کند فطریه او به میزان قیمت سه کیلو گرم از آن قوت است. اگر برنج مصرف می‌کنند باید به قیمت برنجی که مصرف می‎کنند باشد.

بر کسی که خودش فقیر نباشد واجب است برای خود و تمام کسانی که تحت تکفل او هستند زکات فطره بپردازد. از غروب آفتاب شب عید فطر تا ظهر روز عید بایستی مبلغ آن پرداخت شود. اگر در این محدوده زمانی فقیری یافت نشود می‌توان مبلغ را کنار گذاشت و بعداً پرداخت نمود.

بخش دیدگاه ها بسته است.

WP Theme & Icons.FoxTheme and Localized by Behrang Yarahmadi
خروجی نوشته ها خروجی دیدگاه ها