مرگ معلم بی‌گناه در تسویه‌حساب تبهکاران

مسائل و اخبار روز اجتماعی, وابستگان و همبستگان گمنام دیدگاهتان را بیان کنید

مرگ معلم بی‌گناه در تسویه‌حساب تبهکاران

حادثه > داخلی – گروه حوادث:
دو عضو باند تبهکاری زمانی که برای تسویه‌حساب مسلحانه با گروه رقیب راهی قهوه‌خانه‌ای در ورامین شده بودند، معلم بی‌گناهی را به قتل رساندند.
شامگاه پنجشنبه گذشته معلم جوانی در حال عبور از یکی از خیابان‌های ورامین بود که نزدیک یک قهوه‌خانه، صدای شلیک چند گلوله را شنید. او که کنجکاو شده بود از پله‌ها پایین رفت تا خودش را به زیرزمینی که محل فعالیت قهوه‌خانه بود برساند. وقتی به در ورودی رسید، دو مرد مسلح را دید که اسلحه کلاشینکف در دست داشتند و حاضران در قهوه‌خانه را در گوشه‌ای جمع کرده و با شلیک گلوله سه نفر از آنها را مجروح کرده بودند.

مرد جوان با دیدن این صحنه وحشت‌زده برگشت و خواست خود را به خیابان برساند که در همین هنگام یکی از مردان مسلح متوجه او شد. مرد تبهکار لوله سلاحش را به طرف معلم جوان گرفت و شروع به تیراندازی کرد. گلوله‌ها به بدن مرد بی‌گناه اصابت کرد و او نقش زمین شد. دو مرد مسلح نیز با دیدن این صحنه به سرعت از قهوه‌خانه خارج شدند و سوار بر موتورسیکلت خود پا به فرار گذاشتند. به‌دنبال این حادثه، ماجرا به پلیس گزارش شد و تیم‌های عملیاتی راهی قهوه‌خانه شدند.

معلم بی‌گناه و سه مجروح حادثه به بیمارستان انتقال یافتند اما شدت جراحات معلم جوان به حدی بود که وی جانش را از دست داد. با مرگ او، تحقیقات درخصوص این حادثه آغاز شد و یکی از شاهدان در تشریح ماجرا به مأموران گفت: در قهوه‌خانه بودیم که دو مرد مسلح وارد شدند. آنها همه را در گوشه‌ای جمع و شروع به فحاشی کردند.

در همین هنگام صاحب قهوه‌خانه از پشت سر به یکی از آنها نزدیک شد و می‌خواست او را خلع سلاح کند اما مرد مسلح شروع به تیراندازی کرد. گلوله‌ها به صاحب قهوه‌خانه و دو نفر از کسانی که آنجا بودند اصابت و آنها را مجروح کرد. در همین هنگام مردی مقابل در ورودی ظاهر شد و با دیدن مردان مسلح می‌خواست فرار کند که یکی از آنها به سمت او شلیک کرد و وی را به قتل رساند.

پس از اظهارات شاهدان، مأموران متوجه شدند که مردان مسلح اعضای یک گروه تبهکاری بودند که برای تسویه حساب با گروه رقیب آن شب راهی قهوه‌خانه شده بودند. آنها حدس می‌زدند که اعضای گروه رقیب آن شب برای صرف شام به قهوه‌خانه مورد نظر رفته‌اند و به همین دلیل یکراست به آنجا رفته و دست به این جنایت زدند. در حال حاضر تحقیقات پلیس برای دستگیری مردان مهاجم ادامه دارد.

بخش دیدگاه ها بسته است.

WP Theme & Icons.FoxTheme and Localized by Behrang Yarahmadi
خروجی نوشته ها خروجی دیدگاه ها