آیا اسب به این زیبایی دیده بودید ؟

اطلاعات عمومی, ورزشی دیدگاهتان را بیان کنید

گفته شده این اسب زیبا ۲/۵ میلیون دلار قیمت داشته و در اختیار یک بانوی میلیارد آمریکایی میباشد

اما بد نیست بدانید نژاد این اسب ترکمن میباشد و از نوع آخال تکه akhal teke

در جهان بیش از ۳۵۰۰ عدد از این نژاد وجود ندارد

از مشخصات خاص این اسب ، میتوان به زیبا – سرکشیده – پروفیل مستقیم – گردن و پا کشیده – پشت طویل – دم کوتاه – پاى کشیده با استخوان‌هاى سبک و قومى – دم ابریشمى مانند اشاره کرد

بخش دیدگاه ها بسته است.

WP Theme & Icons.FoxTheme and Localized by Behrang Yarahmadi
خروجی نوشته ها خروجی دیدگاه ها