این مادر است ….

تصاویر, داستانهای کوتاه و زیبا, مسائل و اخبار روز اجتماعی, وبلاگهای کمک کننده به بهبودی و مرتبط دیدگاهتان را بیان کنید

وقتی گروه نجات زن را از زیر آوار پیدا کردند او مرده بود اما زن به حالت عجیبی روی زمین افتاده بود حالت بدنش زیر فشار تغییر کرده بود وقتی او را درآوردن یکی فریاد زد و گفت یه بچه اینجاست؟ وقتی آوار کنار رفت دختر سه ماهه ای را بیرون کشیدن نوزاد کاملا سالم و در خواب بود وقتی بغلش کردن گوشیه موبایل از توی جیب بچه افتاد که روی صفحه ی شکسته شدش نوشته بود عزیزم اگر زنده ماندی هیچ وقت فراموش نکن که مادرت با تمام وجودش دوستت داشت ………….

بخش دیدگاه ها بسته است.

WP Theme & Icons.FoxTheme and Localized by Behrang Yarahmadi
خروجی نوشته ها خروجی دیدگاه ها