مواد مخدر بر شخصیت افراد تأثیر می گذارد

الکلی ها و معتادان گمنام, الکلی ها ی گمنام, پرخوران گمنام, ج.!.ن.!.س.!.ی های گمنام (س.ک.س.ی.های گمنام)S.A, خانوادگان معتادان/الکلی ها یا النان و نارانان, دوازده قدمی ها, فرزندان الکلی ها/معتادان یا الاتین و ناراتین, معتادان گمنام, نیکوتینیهای گمنام, وابستگان و همبستگان گمنام, وبلاگهای کمک کننده به بهبودی و مرتبط دیدگاهتان را بیان کنید

درصد بالایی از بیمارانی که وابستگی به مواد دارند دارای یک الگوی رفتار ضد اجتماعی نیز هستند.

امیر محمد جعفری کارشناس ارشد روانشناسی در گفتگو با خبرنگار بهداشت و درمان باشگاه خبرنگاران اختلال شخصیت ضد اجتماعی خواه قبل از شروع مصرف مواد وجود داشته و خواه در مسیر مصرف مواد پدید آمده باشد در هر صورت تشخیص وابستگی به مواد را توأم با اختلال شخصیت ضد اجتماعی دارند.

وی افزود: توأم بودن این دو اختلال با یکدیگر سبب می شود فرد مواد غیر قانونی بیشتری مصرف کند.

جعفری در ادامه خاطرنشان کرد: مصرف مواد مخدر سبب می شود فرد آسیب روانی بیشتری ببیند و از زندگی خود رضایت کمتری داشته باشد، منزوی تر و افسرده تر از بیمارانی هستند که فقط تشخیص اختلال شخصیت ضد اجتماعی دارند.

وی در پایان تصریح کرد: بسیاری از مصرف کنندگان مواد مخدر تأثیر مصرف مواد را در زندگی خود انکار می کنند اما مصرف مواد مخدر آنها را مستعد ابتلا به سایر اختلالات روانی نیز می کند

بخش دیدگاه ها بسته است.

WP Theme & Icons.FoxTheme and Localized by Behrang Yarahmadi
خروجی نوشته ها خروجی دیدگاه ها