متجاوز جنسی چگونه خود را ارضا می کند؟

اس.ام.اس و مطالب جوک و آموزنده, الکلی ها و معتادان گمنام, الکلی ها ی گمنام, پرخوران گمنام, ج.!.ن.!.س.!.ی های گمنام (س.ک.س.ی.های گمنام)S.A, خانوادگان معتادان/الکلی ها یا النان و نارانان, دوازده قدمی ها, فرزندان الکلی ها/معتادان یا الاتین و ناراتین, مسائل و اخبار روز اجتماعی, معتادان گمنام, نیکوتینیهای گمنام, وابستگان و همبستگان گمنام, وبلاگهای کمک کننده به بهبودی و مرتبط دیدگاهتان را بیان کنید

متجاوز جنسی چگونه خود را ارضا می کند؟
تجاوز راهی برای تخلیه روانی

وقتی فردی به آنها التماس می‌کند که او را آزار ندهند یاد التماس و درخواست خود از دیگران می‌افتند که جوابی هم از آن نمی‌گرفته اند و از این راه، ارضای خاطر می‌کند.

تعداد پرونده‌های تجاوز به عنف کم نیست. خبرهایی زیادی در این زمینه خوانده‌ایم یا شنیده‌ایم.خبرهایی که نه تنها خوشایند نیستند بلکه امنیت جامعه را متزلزل می‌کنند و گاهی از فراوانی این پرونده‌ها و شنیدن اخباری در مورد آنها،احساس امنیت نمی‌کنیم.

عده‌ای از کارشناسان معتقدند پشت پرده خشونت‌های جنسی نیاز جنسی نیست و افراد برای برطرف کردن نیازهای جنسی خود نیست که دست به تجاوز می‌زنند و علت‌های پنهان دیگری پشت این قضیه است. برنا این بار قصد دارد به عواملی بپردازد که در شکل گیری شخصیت چنین افراد و در نهایت ارتکاب چنین بزه اجتماعی در آنها موثر است بپردازد.

دکتر مصطفی اقلیما،مددکار اجتماعی درباره این عوامل گفت: وقتی در سطح جامعه بیکاری وجود داشته باشد، منجر به عدم امنیت و کاهش امید به آینده می‌شود. بنابراین افراد هر روز به راه‌های مختلفی کشیده می‌شوند. فردی که دست به خلاف یا بزهی بزند قبح آن برایش از بین می‌رود. به این ترتیب فرد برای برآورده کردن نیازهای خودش هر کاری اعم از دزدی،بزهکاری و خلاف‌های مختلف را انجام می‌دهد.

وی افزود: یکی از مواردی که ارتکاب آن حالت انسانی را در افراد از بین می‌برد، تجاوز به عنف است. افراد با آزار دادن بقیه می‌خواهند آرامش به دست بیاورند. بنابراین این را راهی برای تخلیه نارحتی و فشار خود محسوب می‌کنند.

چنین افرادی از ابتدا بیمار نیستند و در سیر جریان زندگی، شرایط اجتماعی و مشکلاتی که برایشان پیش آمده است به این جایگاه روانی رسیده‌اند. مشکل روانی هر فردی حالت خاصی دارد و به شکل خاصی بروز پیدا می‌کند. فردی به این حالت است که با تجاوز و آزار دادن دیگران خود را به آرامش می‌رساند.

چنین فردی با هر بار انجام این کار چند روزی به آرامش می‌رسد و باز کار خود را تکرار می‌کند. این افراد خطای خود را گناه نمی‌دانند و معتقدند برای رسیدن به آرامش مرتکب این جرم می‌شوند.

وقتی فردی به آنها التماس می‌کند که او را آزار ندهند یاد التماس و درخواست خود از دیگران می‌افتند که جوابی هم از آن نمی‌گرفته اند و از این راه، ارضای خاطر می‌کند.

وی بیان کرد:بعضی از افراد دچار سادیسم می‌شوند. یعنی از آزار رساندن به دیگران از راه تجاوز یا راه‌های مختلف دیگر ارضا می‌شوند. نباید این افراد در جامعه رها شوند. خیلی از بیماران که با توجه به شرایط خانوادگی و فضای رشد و البته شرایط اجتماعی به این جایگاه روانی رسیده‌اند، در جامعه وجود دارند و برای بازداشتن آنها از چنین کارهایی باید آرامش را به جامعه بازگردانیم.

اقلیما توضیح داد:در غیر این صورت چنین افرادی به آزارهای خود ادامه می‌دهند تا زمانی که گرفتار شوند و به زندان بیفتند یا اعدام شوند. این افراد نباید بعد از دستگیری باز در جامعه رها شوند. گرفتن چیزی با زور از مردم نوعی بیماری است و تنها راه درمان آن این است که چنین افرادی در جایی نگهداری شوند.

وی در آخر تصریح کرد: زیربنای تمام مشکلات این چنینی در شرایط اجتماعی افراد است و اگر شرایط اجتماعی فرد بهتر شود امکان دست زدن به این عملی کم می‌شود.

بخش دیدگاه ها بسته است.

WP Theme & Icons.FoxTheme and Localized by Behrang Yarahmadi
خروجی نوشته ها خروجی دیدگاه ها