چند پیام کوتاه

اطلاعیه ها, وابستگان و همبستگان گمنام, وبلاگهای کمک کننده به بهبودی و مرتبط دیدگاهتان را بیان کنید

تو ارزش خود را با گذشته محک می زنی ، اما خداوند تو را با آینده می سنجد.

شکاف بین خود و خداوند را دریاب .

.

——————————با تشکر از دوست عزیزم (وحید – ط

.

بنگرید که به شما توان آن می بخشم که ماران را لگد کوب کنید و هیچ چیز به شما آسیب نخواهد رسانید (انجیل لوقا)

.

———————————————( با تشکر از دوست با محبتم خانم افق)

.

برای کشتن پروانه او را له نکن ، بالهایش را بچین ، خاطرات پرواز او را خواهد کشت.

.

———————————————( با تشکر از دوست مهربانم : محمد حسین از اقلید فارس )

.

جایگزین کردن قلیان به جای سیگار مانند عوض کردن صندلی در هواپیمای در حال سکوت است .

.

———————————————( با تشکر از دوست گمنامم ، از اهواز )

.

بخش دیدگاه ها بسته است.

WP Theme & Icons.FoxTheme and Localized by Behrang Yarahmadi
خروجی نوشته ها خروجی دیدگاه ها