متن قدم چهارم معتادان گمنام -کتاب چگونگی عملکرد

دوازده قدمی ها دیدگاهتان را بیان کنید

 

۱)- قدم چهارم

۲)- *مفهوم ترازنامه؟

۳)- *بی باکی چیست؟

۴)- *جستجوگرانه به چه معنی می باشد و چرا جستجوگرانه؟

۵)- *چرا فقط از خود و نه از دیگران؟

۶)- *دلایل رنجش؟

۷)- ۱-خود محوری

۸)- ۲-تکامل پرستی(قرارگرفتن در شرایط ۱۰۰)

۹)- ۳-ترس

۱۰)- ۴-رنجش

۱۱)- ۵-غرور

۱۲)- ۶-…

۱۳)- تنها راه رنجش کوتاه آمدن و پذیرفتن آن است. یعنی آنچه که امروزه باعث شده ما رنجش از خودمان پیدا کنیم همین ۱۴)- است ، و تنها راه آن پذیرش اشتباهات خویشتن و عمل در جهت دفع آنها به وجود می آید.

۱۵)- ما یک ترازنامه اخلاقی بی باکانه و جستجوگرانه از خود تهیه کردیم.چ.ع.ق.ج-ص:۵۹

۱۶)- *چگونه بفهمیم اراده و زندگی خود را به خداوند مطابق قدم سوم ، سپرده ایم؟

۱۷)- برای اغلب ما ضمن کارکردن روی قدم سوم معمایی پیش آمده بود : از کجا بدانم که من واقعا اراده و زندگی خود را به دست ۱۸)- خدا سپرده ام ؟ جواب این سوال خیلی ساده است ، با کارکردن بروی بقیه قدمها با شروع از قدم چهارم.چ.ع.ق.ج-ص:۵۹

۱۹)- *سپردن به خداوند یعنی چه ؟ یعنی فهمیدن ترس ، خشم ( رنجش ) و مسائل جنسی

۲۰)- تجربه ما به عنوان یک انجمن نشان داده است که دیر یا زود اعضائی که این قدم بسیار مهم کار نکنند دچار لغزش خواهند ۲۱)- شد.چ.ع.ق.ج-ص:۶۰

۲۲)- *انگیزه کارکرد قدم چهارم؟

۲۳)- برای اغلب ما انگیزه کار کردن روی قدم چهارم خیلی ساده است ، ما در یک برنامه سلامتی بازیابی هستیم و می خواهیم ادامه ۲۴)- بدهیم.چ.ع.ق.ج-ص:۶۰

*

۲۵)- *مفهوم بیماری و بهبودی چیست؟

۲۶)-همان طورکـــه بیماری مافقط مصرف موادنیست وجنبه های متعددی دارد بهبودی ما نیز چیزی بیش از یک پرهیز ساده از ۲۷)- مواد مخدر می باشد ، راه حل مشکل ما یک تغییر اساسی در نوع تفکر و رفتارمان می باشد و به علاوه ، احتیاج داریم اصولا برداشت ۲۸)- خودمان را از دنیا و نقشی که در آن بازی می کنیم عوض کنیم . ما احتیاج داریم که نحوه برخوردمان را تغییر دهیم و تفاوتی نمی کند ۲۹)- که انگیزه ما تنها تمایل به دور شدن از مواد مخدر باشد و یا اینکه بخواهیم در جهت بازیابی خود حرکت کنیم.چ.ع.ق.ج-ص:۶۰

۳۰)- *کاوش درون برای چیست؟

۳۱)- ما در درون خود به کاوش می پردازیم که هدف آن شناخت خودمان ، احساساتمان ، ترسهایمان و چگونگی رفتارمان می باشد ۳۲)- . این ها و چند خصیصه دیگر ، زندگی ما را تشکیل می دهند.چ.ع.ق.ج-ص:۶۱

۳۳)- *دلایل ترس از خودمان در کارکردن این قدم؟

۳۴)- ممکن است از اینکه خود را خیلی دقیق مورد بررسی قرار می دهیم بترسیم . ما خودمان را خیلی خوب نمی شناسیم و شاید ۳۵)- اصلا نخواهیم که بشناسیم  و از ناشناخته درونی مان وحشت داشته باشیم ، اما اگر ما ایمان و اعتقاد خود را بروی نیروی برترمان به ۳۶)- خاطر بیاوریم بر این ترس غلبه خواهیم کرد . ما باور داریم که قسمتی از اراده خداوند برایمان کارکردن روی قدم ها می باشد و اما ۳۷)- اطمینان داریم که انجام قدم چهارم باعث خواهد شد روح ما شفا پیدا کند و به همین دلیل به پیش می رویم.چ.ع.ق.ج-ص:۶۱

۳۸)- اصول بازیابی که تا این مرحله به کار گرفته ایم برای به انجام رساندن قدم چهارم از واجبات هستند.چ.ع.ق.ج-ص:۶۱

۳۹)- *ما چگونه در این راه پیش می رویم؟

۴۰)- ما با تمایل داشتن راه بازیابی را که در پیش رویمان قراردارد هموار نموده و با بکارگرفتن این اصول در زندگی خود شجاعتی ۴۱)- را که برای انجام قدم چهارم لازم است پیدا کرده ایم.چ.ع.ق.ج-ص:۶۲

۴۲)- *نقش صداقت در کارکرد این قدم؟

۴۳)- صداقت لازمه ای برای انجام دادن این قدم است . سالها زندگی تمامی ما یک دروغ بزرگ بود که دیگر باید به آن پایان دهیم . ۴۴)- اگر ما مدتی آرام گرفته ، و در سکوت با خود خلوت می کنیم ، متوجه خواهیم شد که تماس گرفتن با حقیقت برایمان آسانتر خواهد شد . ۴۵)- اما آنچه را که این روزها برایمان حقیقت است بدون کم و و کاست روی کاغذ می نویسیم ، راست گفتن شجاعت لازم دارد ولی ایمان و ۴۶)- اعتماد به خداوندمان ، شجاعت بیشتری به ما عطا کرده که  حتی قادریم بی باکانه و جستجو گرانه مطالبی را روی کاغذ بیاوریم که فکر ۴۷)- نمی کردیم هیچگاه بتوانیم بازگو کنیم.چ.ع.ق.ج-ص:۶۲

۴۸)- آنقدر در دروغ زندگی کرده بودیم که که ، کم کم آن دروغها باور مان شده بود.چ.ع.ق.ج-ص:۶۳

۴۹)- *

۵۰)- *هدف از نوشتن ترازنامه چیست؟

۵۱)- هدف از نوشتن ترازنامه اخلاقی نه تنها محکوم کردن و گناهکار شمردن خودمان نیست ،‌بلکه در حقیقت طی این مراحل ،
۵۲)- خدمتی ارزشمند و لطفی است که به خودمان میکنیم . ما به نوعی بی تکلیفی ، نگاهی به غریزه هایمان ، هوس ها ، آرزوها ، انگیزه ها ، ۵۳)- انعطاف هاوچگونگی رفتارهای افراطی اجباری که به صورت عادتی روتین سالهاپیگیری می کردیم ومارادرچنگال اعتیادمحکم نگه داشته ۵۴)- بودمی اندازیم.چ.ع.ق.ج-ص:۶۳

۵۵)- *نوشتن ترازنامه چه کمکی به ما میکند؟

۵۶)- تفاوتی ندارد که چند روز یا چند سال پاک بوده ایم ، نقائص شخصیتی و اشتباهات در تمام انسانها وجود دارند ، اما نوشتن ۵۷)- یک ترازنامه باعث خواهد شد تا شاید بتوانیم نگاهی واقع بینانه به عمق وجود خود بیاندازیم و طبیعت خود را همانگونه که هست ، کاوش ۵۸)- کنیم . در این ترازنامه ما فقط نقاط ضعف خود را بررسی نمی کنیم ، بلکه امیدها ، آرزوها و نقشه های زندگی خود را نیز مورد توجه ۵۹)- قرار داده و سعی مـــی کنیم بفهمیم تـــحت چـــه شرایطی بـــود کـــه بعضی از آنها نقش بر آب شدند . قدم چهارم پیشرفت مهم
۶۰)- دوران بازیابی ما می باشد
.چ.ع.ق.ج-ص:۶۴

۶۱)- *نقطه تقارن قدم چهارم و یازدهم؟

۶۲)- *نقش قدم یازدهم در کارکرد قدم چهارم؟

۶۳)- *آیا فراموشی لطفی بود که در این قدم به ما شد ، چگونه؟

۶۴)- همه ما قبل از نوشتن ، از نیروی برترمان درخواست می کنیم که به ما شجاعت و صداقت لازم را برای کامل نویسی عطا کند . ۶۵)- در اکثر موارد پس از شروع قادر خواهیم شد آنچه را که در ذهن داریم به سهولت روی کاغذ بیاوریم . ما نباید نگران مطالبی که از
۶۶)- قلم مان تراوش می کنند باشیم چون نیروی برتر ما نخواهد گذاشت چیزی که یادآوری اش بیشتر از قدرت تحملمان باشد بر ما مکشوف ۶۷)- گردد.چ.ع.ق.ج-ص:۶۴

۶۸)- *خطر کنارگذاشتن ترازنامه در حین کار؟

۶۹)- خطر کنار گذاردن ترازنامه در ضمن کار آن است که احتمال دارد دیگر هرگز به سراغ آن نرویم.چ.ع.ق.ج-ص:۶۵

۷۰)- *روش نوشتن ترازنامه

۷۱)- ما در نوشتن ترازنامه از خودمان مایه میکذاریم و از جزئیات غافل نمی شویم . ما به گونه ای محاسبه شده تمام جنبه های ۷۲)- زندگی را مورد بررسی قرار می دهیم ، چون باعث خواهد شد که حقیقت را درباره خودمان ،انگیزه هایمان ، رفتار و روش هایمان ببینیم ۷۳)- . در این ترازنامه وقتی به خودمان نگاه می کنیم باید دقت کنیم که این دیدگاه تنها در جهتی بخصوص به نوعی یک بعدی
۷۴)- نباشد
.چ.ع.ق.ج-ص:۶۴و۶۵

۷۵)- *سوالات ترازنامه؟

۷۶)- چه انگیزه ای باعث شد که ما آنگونه رفتار کنیم ؟ ،

۷۷)-  آن رفتار ما چه عواقبی در زندگی به بار آورد ؟ ،

۷۸)- رفتار ما چه تاثیری روی اطرافیان گذاشت ؟ ،

۷۹)-  چگونه به بقیه آزار رساندیم ؟ ،

۸۰)- احساس ما راجع به رفتارمان و عکس العمل دیگران در مقابل آن چه بود ؟.چ.ع.ق.ج-ص:۶۶

۸۱)- *نقش ترس و ماهیت آن

۸۲)- *تعریف ترس خود محورانه که ریشه و اساس بیماری ما می باشد؟

۸۳)- مسئله مهم دیگر در قدم چهارم آن است که ما باید نگاه موشکافانه ای به اثرات ترس در زندگی خود بیاندازیم . تجربه نشان ۸۴)- داده است که ترس خود محورانه ریشه و اساس بیماری ماست . اغلب ما سعی میکردیم نترس به نظر بیائیم اما حقیقت آن بود که خیلی ۸۵)- وحشت زده بودیم و به کرات ترس باعث شده بود برای حفظ خود از عکس العمل های لحظه ای و نسنجیده استفاده کنیم . بسیاری از ۸۶)- اوقات ما از ترس کرخ می شدیم و از اقدام به عمل باز می ماندیم ، یـــا آنکه از وحشت آینده شروع بـــه نقشه کشی و دستکاری زندگی ۸۷)- اطرافیانمان می نمودیم . اگر به نظرمان می رسید که در موردی بازنده خواهیم شد ، یا دردسری در انتظارمان است . برای حفظ خودمان ۸۸)- از هیچ اقدام افراطی ابائی نداشتیم و تا آخر خط پیش می رفتیم و با این وجود ، همیشه کسر می آوردیم و محتاج
۸۹)- بودیم
.چ.ع.ق.ج-ص:۶۶و۶۷

۹۰)- *نقش کنترل در زندگی گذشته و امروز

۹۱)- *چرا زندگی ما مملو از حسادت ، غبطه خوردن و احساس عمیق عدم امنیت شده بود؟

۹۲)- درگذشته ما هیچ ایمانی به اینکه نیروی برتری از ما محافظت خواهد نمود نداشتیم و به همین دلیل دائما سعی می کردیم
۹۳)- زندگیمان و هر آنچه را که در اطرافمان می گذشت ، به گونه ای که به فکر مغشوش مان می رسید کنترل کنیم . ما مردم را مورد سوء ۹۴)- استفاده قرار می دادیم ، با زندگیشان بازی می کردیم ، دروغ می گفتیم ، دام گستری می کردیم ، بطور پی در پی برای زندگی خود و ۹۵)- دیگران نقشه طرح میکردیم ، ما دزدی میکردیم ، کلاه مردم را بر میداشتیم و سپس مجبور می شدیم برای آنکه خرابکاری هایمان آشکار ۹۶)- نشود باز هم دروغ روی دروغ بگوئیم . زندگی ما مملو از حسادت ، غبطه خوردن و احساس عمیق عدم امنیت شده بود ، ما تنها
۹۷)- بودیم.چ.ع.ق.ج-ص:۶۷

۹۸)- *

۹۹)- *تاثیر ما بر زندگی اطرافیان مان

۱۰۰)- *نقش تنهایی در کنترل کردن همه چیز؟

۱۰۱)- ما افرادی را که برایمان ارزش قائل بودند فراری دادیم و چون می فهمیدیم که چه کرده ایم غصه می خوردیم و برای
۱۰۲)- کرخ کردن احساساتمان مـــقدار مصرف را بالا می بردیم . هرچه احساس تنهایی ما بیشتر می شد سعی مان نیز برای کنترل همه چیز ۱۰۳)- و بخصوص مردم بیشتر می شد . عطش ما برای احساس قدرت و کنترل کردن به قدری شدید بود که متوجه بیهوده بودن کوششمان ۱۰۴)- برای دلخواه کردن مسائل نبودیم و بطور پی در پی دچار رنج و ناراحتی می شدیم.چ.ع.ق.ج-ص:۶۷و۶۸

۱۰۵)- *در این زندگی جدید ما چه داریم؟

۱۰۶)- در این زندگی جدید ، ما به خدای مهربانی ایمان داریم که انجام یافتن اراده اش در زندگی ما از تمام دست کاریها و اعمال ۱۰۷)- کنترلهایی که به عقلمان برسد ، نیکوتر و زیبا تر می باشد و به همین دلیل نباید نگران باشیم.چ.ع.ق.ج-ص:۶۸

۱۰۸)- *مهمترین دلیل کارکردن ترازنامه

۱۰۹)- یکی از نکات اساسی ترازنامه ما ، ارزیابی اثرات منفی اعتیاد در زندگی عاطفی مان است . بعضی از ما چنان مهارتی در
۱۱۰)- خفه کردن احساساتمان با مواد مخدر و سایر چیز هایی که باعث می شد ذهنمان از مسائل خودمان غافل شود پیدا کرده بودیم که ۱۱۱)- وقتی برای اولین بار پا به جلسه گذاشتیم اصلا ارتباطمان با عواطفمان قطع شده بود . در طی بازیابی ، نام گذاردن احساساتمان برای ۱۱۲)- بهبودی ، بسیار اهمیت دارد چرا که هر چه ما آنها را بهتر بشناسیم کنار آمدن با آنها آسانتر می گردد.چ.ع.ق.ج-ص:۶۸

۱۱۳)- *نامگذاری احساساتمان چه اهمیتی دارد؟

۱۱۴)- به جای آنکه فشار احساسی حالمان را خراب کند ، ما یاد میگیریم که بتوانیم به دقت بگوئیم چه احساسی داریم . توانایی ما ۱۱۵)- بیش از آن خواهد شد که فقط قادر باشیم بگوئیم که احساسم خوب یا بد است و خواهیم توانست فاصله میان این احساس را نیز با ۱۱۶)- ظرافت بازگو کنیم.چ.ع.ق.ج-ص:۶۸و۶۹

۱۱۷)- *نقش رنجش در ترازنامه و بازیابی و نقش خودمان در بوجود آوردن آنها؟

۱۱۸)- رنجش های ما نقش بسیار عمده ای در ناراحتی های دوران بازیابی دارند و به همین دلیل فهرستی از آنها تهیه می کنیم . از ۱۱۹)- توان ما خارج است که اجازه دهیم عصبانیت نسبت به دیگران باعث اشتغال فکریمان بشود . ما همچنین نگاهی دقیق به مبادی و عرفهای ۱۲۰)- جامعه خود از قبیل : خانواده ، مدارس ، کارفرما ، مذهب ، قانون و زندان می اندازیم و نام افراد و مکانها و ارزشهای جامعه ای ،  ۱۲۱)- موسسات و دیگر شرایط زندگی را کـــه باعث شده اند هـــنوز ما نسبت به آنها در خود احساس عصبانیت می کنیم در لیست اسامی ۱۲۲)- آنچه که باعث رنجش می شود میگنجاندیم . ما تنها به بررسی شرایطی که باعث رنجش می شود اکتفا نمی کنیم بلکه نقشی را که
۱۲۳)- خودمان در به وجود آمدن این رنجش ها داشته ایم نیز در ترازنامه مینویسیم
.چ.ع.ق.ج-ص:۶۹

۱۲۴)- *نکته مهم در نوشتن ترازنامه

۱۲۵)- *چه الگوهایی از طفولیت تا حال همراه ما هستند؟

۱۲۶)-بایدبطورواضح این مسئله را بفهمیم که ما در حال نوشتن ترازنامه خودمان هستیم نه ترازنامه دیگران . ما میخواهیم نکات ۱۲۷)- مثبت و منفی خودمان را ارزیابی کنیم . ما خود را راجع به اینکه چه احساسی در مورد خانواده مان داشتیم و اینکه بر مبنای این
۱۲۸)- احساسات چگونه رفتار می کردیم بطور مکتوب مورد بررسی قرار میدهیم . در اغلب موارد متوجه می شویم آن الگوهای رفتاری که به ۱۲۹)- دلایلی از دوران طفولیت پیدا کرده بودیم ، هنوز با ما هستند و با آنکه بعضی از آن الگوها به ضررمان تمام می شوند باز هم تکرارشان ۱۳۰)- می کنیم . ما در نوشتن این صفحات جستجوگرانه مشخص می کنیم که کدام الگوی رفتاری مفید است و از شر کدامشان باید خلاص ۱۳۱)- شویم
.چ.ع.ق.ج-ص:۷۰

۱۳۲)- *نقش روابط جنسی و نحوه بررسی آن در ترازنامه

۱۳۳)- در ترازنامه ، روابطمان را مورد توجه مجدد قرار می دهیم و بخصوص دوستی هایمان را در نظر می گیریم . اگر ما بیشتر به ۱۳۴)- شرح روابط دوستانه و یا عشق های افلاطونی خود بپردازیم و یا با تمرکز روی آنها از بررسی روابط عاشقانه غافل شویم ، ترازنامه ۱۳۵)- ما ناقص خواهد بود.چ.ع.ق.ج-ص:۷۰

۱۳۶)- *جدال درونی ما یعنی چه و چه تاثیری در ما می گذارد؟

۱۳۷)- جدال درونی ما نه تنها عامل اصلی شروع جر و بحث با رفقا بود ، بلکه بعدا نیز حاضر به کوتاه آمدن و حل مشکلی که بوجود ۱۳۸)- آورده بودیم نباشیم(نبوده ایم) . ذهنیت بسیاری از ما چنین بود که دوستی پا بر جا و دراز مدت باعث دردسرمان خواهد شد و با همین ۱۳۹)- عقیده پیش از اینکه روابطمان با مردم ریشه پیدا کند ، خودمان ترتیبی می دادیم که به هم بخورند . ما از احساس نزدیک شدن به
۱۴۰)- آدم های دیگر آنقدر وحشت داشتیم که هرگز چیزی درباره خودمان به رفقا بروز نمی دادیم و برای اطمینان از وفاداری آنان نسبت به ۱۴۱)- خود ، گاهی نقشه هایی میکشیدیم که در نهایت باعث ایجاد احساس گناه در آنان می شد . اگر در زندگی دوستان مان افراد نزدیک ۱۴۲)- دیگری وجود داشت ، گاهـــی از فرط حسادت سعی مـــی کردیم دوستی آنها را بـــا یکدیگر بر هم بزنیم . بسیـــاری از ما دوست ۱۴۳)- نمی گرفتیم ، بلکه اسیر می گرفتیم و تصور می کردیم دوستانمان در مقابل ما وظیفه دارند .احتمالا مواردی هم خواهیم یافت که آشنایی ۱۴۴)- یا رفاقتی را قربانی تمایلات جنسی نموده و به کلی خراب کردیم
.چ.ع.ق.ج-ص:۷۱و۷۲

۱۴۵)- *چه چیز باعث بروز مشکلات در روابط عاشقانه شده است؟

۱۴۶)- اگر دقت کنیم متوجه خواهیم شد که نوع مخصوصی از درگیری و کشمکش باعث بروز اشکال در تمام روابط عاشقانه ما ۱۴۷)- شده است ، مسائلی از قبیل عدم اعتماد ، درون خود را بروز ندادن و عدم تعهد ، هر چه بیشتر می نویسیم بهتر متوجه می شویم که در ۱۴۸)- روابط ، همیشه از صمیمیت و نزدیک شدن احتراز نموده ایم و گویا هرگز تفاوت میان دوست بودن با رابطه جنسی داشتن را
۱۴۹) نفهمیده ایم.مایابه دلیل ترس ویابه دلیل اینکه هربار در میانه راه دچارشکست شده بودیم ازایجادرابطه نزدیک فرارمی کردیم و
۱۵۰)- یکی از هدف های اصلی ترازنامه مان آن است که عوامل یا رفتارهایی را که باعث ناکامی روابط مان با دیگران شده شناسایی
۱۵۱)- کنیم.چ.ع.ق.ج-ص:۷۲

۱۵۲)- *عقاید و منش مخصوص ما در مسائل جنسی چه بودند؟

۱۵۳)- احتمالا عقاید و منش بخصوصی که در مورد مسائل جنسی از خود بروز داده ایم باعث به هم خوردن بسیاری از
۱۵۴)- دوستی هایمان شده ، بخصوص که ما اغلب نیاز به محبت را با رابطه جنسی اشتباه گرفته ایم . گـــاهی از رابطه جنسی برای بدست ۱۵۵)- آوردن چیزهایی که می خواستیم استفاده کردیم ، یا فکر می کردیم اگر به کسی از این طریق نزدیک شویم باعث تعهد او شده و او ۱۵۶)- برایمان باقی خواهد ماند
.چ.ع.ق.ج-ص:۷۲

۱۵۷)- *سوالات روابط جنسی؟

۱۵۸)- آیا رفتارهای جنسی ما بر مبنای خود خواهی برنامه ریزی شده است یا بر پایه عشق و محبت ؟

۱۵۹)- آیا ما از برقراری رابطه جنسی برای پر کردن خلاء روحانی درونمان استفاده می کردیم ؟

۱۶۰)- آیا عادتهای جنسی ، ما را در مقابل خودمان یا دیگران خجالت زده کرده است؟.چ.ع.ق.ج-ص:۷۳

۱۶۱)- *دلایل بیشتر روابط جنسی ما چه بودند؟

۱۶۲)- بیشتر رفتارهای جنسی مـــا معلول ترس یا باورهای نادرست و عقیده دیگران بود که به ما تحمیل شده بود و اکنون
۱۶۳)- می خواهیم هویت جنسی مان را همانگونه که واقعا هستیم ، بپذیریم . نوشتن این مسائل در ترازنامه برای اغلب ما خیلی ناراحت کننده ۱۶۴)- است اما اگر ما طالب چیزی متفاوت بآنچه که داریم باشیم ، این نوشتن برای تغییر لازم است
.چ.ع.ق.ج-ص:۷۳

۱۶۵)- *گذشته چه نقشی در بهبودی امروز ما دارد؟

۱۶۶)- باینکه گذشته دردناک است ، عوض کردنی نیست . با این همه ، باورهای نادرستی که ما از خودمان و دیگران پیدا کرده ایم با ۱۶۷)- کمک نیروی برترمان قابل تغییر است . با روی کاغذ آوردن این مسائل می توانیم از اسارت دردناکترین رازهای زندگیمان آزاد شویم و ۱۶۸)- لازم نیست تا آخر عمر قربانی گذشته مان باشیم. .چ.ع.ق.ج-ص:۷۳و۷۴

۱۶۹)- *برای بدست آوردن آرامش چه باید کرد؟

۱۷۰)- مسئله لازم بـــرای آرامش پیدا کردن آن است که ما باید بعضی الگوهای رفتاری خود را که تکرارشان به نوعی پی در پی ۱۷۱)- باعث شکستمان می شد ، عوض کنیم و قدم چهارم ما را در شناسایی آنها به ما کمک میکند . شاید برای اولین بار دست کم روی کاغذ ۱۷۲)- با چشم خودمان می بینیم که چگونه طی زندگی بطور ناآگاهانه مانورهائی غـــیر مفید انتخاب می کرده ایم کـــه اگر هم به بدبختی مان ۱۷۳)- ختم نشده باشند ، حداقل زندگیمان را بطور پی در پی آشفته کرده اند.چ.ع.ق.ج-ص:۷۴

۱۷۴)- *نقش دیگران در عدم موفقیت ما؟

۱۷۵)-بسیاری ازمادایما دیگران را مسئول بهایی که برای اعتیادمان می پرداختیم ، می دانستیم و نمی خواستیم بپذیریم که اعتیاد ۱۷۶)- ما نتیجه بسیار منفی به بار آورده بود که فقط خودمان مسئول آنها بودیم . بعضی دیگر از ما مرتکب جرم می شدیم و بعد از
۱۷۷)- گرفتار شدن از عواقبی که به بار آورده بودیم ، شاکی می شدیم . اغلب ما درسر کارمان غیر مسئولانه حاضر می شدیم و بعد وقتی ۱۷۸)- اخراجمان می کردند ، با سرو صدا اعتراض می کردیم و هر گاه می دیدیم دیگر اوضاع خیلی خراب شده و حریف نیستیم ، یک
۱۷۹)- عقب نشینی کوتاه مدت می کردیم . ترازنامه به ما کمک میکند که مسئولیت خود را در اعمالی که از ما سر می زند ، تشخیص دهیم و ۱۸۰)- بفهمیم معمولا تحت چه شرایطی ما دیگران را مسئول ناکامی های خود قلمداد می کنیم.چ.ع.ق.ج-ص:۷۴و۷۵

۱۸۱)- *کیفیت زندگی امروز ما به چه چیزهایی بستگی دارد؟

۱۸۲)- کیفیت زندگی ما وابستگی عمده ای به تصمیم های ما دارد . مثلا وقتی ما ترازنامه خود را می نویسیم دقت می کنیم در چه ۱۸۳)- زمانهایی تصمیمی گرفتیم که بـــعدا باعث ضررمان شد و همچنین چه زمانهایی تصمیمات دیگری گرفتیم که به صلاح ما انجامید . اگر ۱۸۴)- زندگی مان به طریق هر چه پیش آید خوش آید و بی تصمیمی گذشته باشد آن را هم می نویسیم دفعاتی که آنقدر تاخیر کردیم تا ۱۸۵)- فرصت از دست رفت ، دفعات دیگری که اصلا از زیر بار تمام مسئولیتها شانه خالی کردیم ، دفعاتی که کنار کشیدیم و از حاظر شدن ۱۸۶)- در صحنه عادی زندگی امتناع ورزیدیم این ها تمام جزئیاتی از ترازنامه ما می باشد.چ.ع.ق.ج-ص:۷۵

۱۸۷)- *نقش آرزوها در ترازنامه و چگونه آنها را زنده کنیم؟

۱۸۸)- اغلب ما امید ها و آرزوهایی برای زندگیمان داشتیم که به دلیل رفتن به دنبال اعتیاد از جامعه عمل پوشاندن بدانها صرفنظر ۱۸۹)- کردیم . ما در ترازنامه ،‌کوشش می کنیم تا آرزوهای بر بادرفته خود را به یاد آورده و بررسی کنیم که کدام یک از تصمیم های ما ۱۹۰)- باعث نقش بر آب شدن آرزوهایمان گردیده است . ما در نوشتن از خود می پرسیم : از چه زمانی اعتماد به نفس و خود باوری مان از ۱۹۱)- بین رفت و در چه مرحله ای اعتقاد به هر چیز خارج از محدوده ذهن تخدیر شده خود را از دست دادیم ؟ اگر ما به این مرحله از
۱۹۲)- ترازنامه توجه کافی معطوف کنیم ، احتمالا آرزوهای از دست رفته مان در ما زنده خواهند شد
.چ.ع.ق.ج-ص:۷۶

۱۹۳)- *در زمان مصرف روش برخورد ما با ارزشهای اخلاقی خودمان؟

۱۹۴)- ما به این مسئله توجهی عمیق معطوف می داریم که چگونه با ارزشهای اخلاقی خودمان نیز به دفعات زیاد کشمکش پیدا
۱۹۵)- کرده ایم
.چ.ع.ق.ج-ص:۷۶

۱۹۶)- *

۱۹۷)- *

۱۹۸)- *هدف اصلی ترازنامه و روش بررسی آن؟

۱۹۹)- *نکات مثبت شخصیتی خودمان چه بودند ، لیست نمائید؟

۲۰۰)-هدف تراز نامه بررسی جستجوگرانه شخصیت ما می باشد و به همین دلیل نکات مثبت اخلاقی و رفتاری خود را نیز روی ۲۰۱)- کاغذ می آوریم . ما معتادان صفات ستودنی شخصیت مان را غالبا نادیده می گیریم ، اما اگر با روشن بینی کمی فکر کنیم متوجه
۲۰۲)- موقعیت هایی می شویم که با وجود آن که در شرایط سختی قرار داشتیم ، مقاومت کردیم ، به کمک همنوعان پرداختیم یا حتی روح ما ۲۰۳)- بر اعتیاد غلبه کرد.وقتی ما نکات مثبت شخصیت خود را به صورت نوشته در می آوریم ، موفق به بازیابی آن روحیه پر محبت و ۲۰۴)- خلوصی که در اعماق وجودمان نهفته است می شویم و شروع به تشخیص ارزشها و معیارهای اخلاقی خود می نمائیم.چ.ع.ق.ج-ص:۷۷

۲۰۵)- *نوشتن ترازنامه به ما چه می آموزد؟

۲۰۶)- ما در نوشتن این ترازنامه می آموزیم که قادر هستیم چه کارها و یا چیزهایی را به انجام برسانیم و مهمتر آن که اگر
۲۰۷)- بخواهیم یک زندگی سالم ، مفید و سازنده داشته باشیم چه کارها و یا چیزهائی هستند که ما را قادر به انجام آنها نیستیم ؟ آنچه که در ۲۰۸)- دوران اعتیاد فعال می کردیم در دوران بازیابی برای ما دیگر سازنده نمی باشد
.چ.ع.ق.ج-ص:۷و۷۸

۲۰۹)- *برای رشد به چه چیزی نیاز است؟

۲۱۰)- ما برای رشد به مقداری شناخت از خود احتیاج داریم.چ.ع.ق.ج-ص:۷۸

۲۱۱)- *تکرار مجدد ترازنامه چه محاسنی دارد؟

۲۱۲)- تفاوتی ندارد که این ترازنامه ی اول ما باشد یا بیستم ، به هر حال سلسله مراحلی را شروع نموده ایم که باعث خواهد شد از ۲۱۳)- اغتشاش دور شویم و در جهت وضوح و ثبات حرکت کنیم سعی کنیم رنجش را از خود بزدائیم و بخشش را انتخاب کنیم ، از قید رفتار  ۲۱۴)- و انتخاب باور هایی که روحانیت ما را محدود کرده رهایی پیدا می کنیم و آزادی روحانی بیابیم . نوشتن این ترازنامه امری نیست که ۲۱۵)- ما یک بار انجام دهیم و برای همیشه کنار بگذاریم ، بلکه طریقه مناسبی است که در مواجهه با اغتشاش فکری ، سردرگمی و مواقعی که ۲۱۶)- مشکل داریم و به نظر می رسد حل نشدنی نیست . به ما نشان خواهد داد در چه مقطعی از مسیر بازیابی خود هستیم . پس از آنکه ۲۱۷)- چندین مرتبه قدم چهارم را نوشتیم متوجه می شویم که در ترازنامه بار اول تنها به مسائل بسیار سطحی پرداخته بودیم . به تدریج که ۲۱۸)- در بازیابی پیشرفت می کنیم ، خود ما متوجه می شویم که رفتار و عقایدمان تغییر یافته اند و کاربرد مجدد قدم چهارم باعث احیاء و ۲۱۹)- شکوفایی این تغییرات خواهد شد.چ.ع.ق.ج-ص:۷۸و۷۹

۲۲۰)- *نقش قدمها در بهبودی ما؟

۲۲۱)- قدم ها به منزله ابزار و توشه ای در طی مراحل سلوک روحانی می باشند و هر چه بازیابی ما بیشتر شود به همان نسبت ۲۲۲)- خداوند نیز قدرت فهم و بینش روحانی ما را از برنامه و قدم ها افزایش خواهد داد . به تدریج ما موفق به حل بعضی از تضادهای
۲۲۳)- بنیانی درون خود که باعث اعتیادمان می شود ، خواهیم گشت . هر چه درد زخم های قدیمی ما کمتر شود در امروزمان زندگی خواهیم ۲۲۴)- کرد
.چ.ع.ق.ج-ص:۷۹

۲۲۵)- *انجام قدم چهارم چه کمکی به ما می کند؟

۲۲۶)-انجام قدم چهارم ،‌ماراقادرمی سازد با بررسی رفتار و عقایدمان به چگونگی دقیق خطاهای خود پی ببریم . ما ترازنامه ای ۲۲۷)- از خود تهیه کرده ایم که بـــه ما نشان داده است بـــا کمک خداوند چـــه چیزهایی را مـــی توانیم تغییر دهیم . بـــا اقرارمان در قدم ۲۲۸)- پنجم به سلوک خود ادامه می دهیم.چ.ع.ق.ج-ص:۷۹

۲۲۹)- *نتیجه :

۲۳۰)- در بیشتر مواقع مقصر اصلی خود ما بوده ایم.

۲۳۱)- ضمن اینکه اشتباهات زیادی کرده ایم دارای محاسنی نیز هستیم . مانند : رقت قلب ، وجدان و آگاهی.

۲۳۲)- نواقص کوچکی کـــه از آنها به راحتی گذشته بودیم در ما تبدیل به حفره ای بزرگ شده بود که نواقص بزرگ امروز ۲۳۳)- ما را شکل می دهند

۲۳۴)- ما باید توانایی بخشیدن گناهان خودمان را پیدا کنیم تا بتوانیم دیگران را نیز ببخشیم.

۲۳۵)- خودکاوی یک ثروت است . طوری که باید همواره در تلاش برای آن باشیم.

۲۳۶)- خودکاوی یعنی :‌

۱-      بینش صحیح از خود ، که باعث انتظارات بیجا و خارج از توان نشود.

۲-   شیوه عملکرد ، که انجام صحیح آن باعث تاثیر بر بعد منفی نشود ، و تواضع به همراه بیاورد ، که آن مقدور نمیباشد مگر با کمک پروردگار

۳-   رفتار نوین ، که این تکامل است و در هر بار عمل باعث خشنودی درونی انسان می گردد.

بخش دیدگاه ها بسته است.

WP Theme & Icons.FoxTheme and Localized by Behrang Yarahmadi
خروجی نوشته ها خروجی دیدگاه ها