اطلاعیه

معمولا پس از شروع فعالیت در کارهای خدماتی است که کسی به ما خواهد گفت بهبودی هریک از ما به وحدت NA بستگی دارد. این وحدت به کیفیت پیروی ما از سنت هایمان مربوط است. سنتهای ۱۲ گانه NA غیرقابل دستکاری است، آنها رهنمودهایی هستند که جمعیت ما را آزاد و زنده نگه میدارند. با پیروی از این رهنمودها در ارتباط با دیگران و اجتماع ، از بسیاری از مشکلات اجتناب خواهیم کرد
اغلب ممکن است این تصورغلط در ما شکل بگیرد که اینترنت یک محیط عمومی نیست. در نتیجه نقش گمنامی شخصی می تواند در شبکه گسترده جهانی گیج کننده باشد. بسیاری از اعضا با فعالیت های مشتاقانه جهت رساندن پیام بهبودی NA اقدام به راه اندازی وب سایت ، وبلاگ های شخصی و اتاقهای گفتگو (چت روم) نموده اند اما باید متذکر شویم که انجمن معتادن گمنام چت روم یا اتاق گفتگوی اینترنتی ندارد روش اصلی بهبودی در NA باور این برنامه وارزش درمانی کمک یک معتاد به معتاد دیگر است .اعضا با شرکت در جلسات بهبودی و صحبت درباره تجربیات و بهبودی خود به هم کمک میکنند. ساختار جلسات NAغیر رسمی است و در مکانی عمومی که توسط گروه اجاره میشود برگزار شده و توسط اعضای انجمن اداره میشود روزانه در بسیاری از نقاط جهان جلسات بهبودی بصورت مرتب برگزار میشود، مثلا” در ایران در طول هفته بیش از ۱۴۰۰۰جلسه بطور مرتب برگزار میگردد و معتادان در جستجوی بهبودی با شرکت در این جلسات بهبودی خود را دنبال میکنند.ممکن است روش های گوناگونی وجود داشته باشد ولی تجربه گروهی ما نشان می دهد کسانی که به طورمرتب در جلسات شرکت می کنند پاک می مانند

با امید خدمت به همدردان
مدیران سایت بهبودی…